Harry’s focus op Israel 657

Israel, 26 september 2017

Geachte lezer,
Het Joodse Nieuwjaar is deze week gedurende 2 dagen gevierd en nu bereiden we ons voor op Grote Verzoendag, Jom Hakippur, op 30/9. De belangrijkste dag in de Joodse kalender en eigenlijk ook de mooiste. Vergiffenis vragen over bekende en onbekende zonden en ons voorbereiden op een leven zoals ons dat is voorgeschreven.
Tot nu toe hebben we amper problemen gehad tijdens de Joodse feestdagen. Het is zinvol om te onderstrepen dat onze premier Bibi inclusief de andere ministers de juiste maatregelen nemen.
Ter gelegenheid van Joods Nieuwjaar spreekt Bibi het volk toe.
Hij zegt ondermeer: Wij zijn verbaasd over de jonge staat Israel die een enorme bijdrage levert aan de wereld. Lees het VN-rapport niet. Lees de Bijbel.

1. Amerika
* In Polen zijn nu veel tanks en ander materiaal van de NAVO. Verwacht wordt een Noord-Koreaanse aanval op Los Angeles. Dus Rusland tegen Amerika. Amerika start dan met een aanval op Noord-Korea.
* Amerika heeft met Israel een akkoord gesloten om in het zuiden een luchtmachtbasis op te zetten. Dit in het hart van de Negev. Een groep van tientallen Amerikanen wordt daar gevestigd opdat de verdediging er voorbereid is. Niet nieuw meer, Amerikanen in Israel op bepaalde plaatsen opdat Iran gecontroleerd wordt. Lees verder

Harry’s focus op Israel 656

Israel, 17 september 2017

Geachte lezer,

Vandaag geen politiek artikel. Het motief is toch wel mijn bezoek aan Nederland, waar ik weer veel bijzondere mensen heb mogen ontmoeten.

Vorige week hebben we al aandacht besteed aan Rosh Hashana, Joods Nieuwjaar, dat wij vieren op 21/9 en 22/9.
Over enkele dagen is de meest speciale dag van het Joodse jaar: Jom Kippoer, Grote Verzoendag.

Ik ontving een bijzondere omschrijving over deze dag van Nelli van den IJssel, een heel actieve medewerkster van onze stichting.
Zie het artikel hieronder.

Aangezien dit dus een feestmaand is, vandaag geen politiek.

Wel wil ik onze Lechaim-opdracht onder uw aandacht brengen. Laten we niet alleen gedenken en vieren, maar ook praktische inhoud geven aan onze opdracht om de te vele slachtoffers van terreur de hand reiken. Wij mogen hen niet vergeten. Lees verder

Harry’s focus op Israel 655

Israel, 6 september 2017

Geachte lezer,

Om vandaag een nieuwsbrief samen te stellen is niet eenvoudig. Er is weinig door te geven. Maar wat er op papier is te zetten is onvoorstelbaar.
De test van Noord-Korea met het afschieten van raketten en mortieren op afstand en mogelijk met atoomkoppen, het optreden van de islam en de consequenties van de BDS (Boycott, Divestment en Sanctions) kan leiden tot oorlog, evenals religieuze problemen en Israelische politieke moeilijkheden.
Wanneer de landen in de wereld op bepaalde gebieden niet gaan samenwerken en zich voornamelijk blijven bezighouden met interne onderwerpen, dan gaan we een vreemde, eigenlijk onaanvaardbare toekomst tegemoet.
Er gaat geen dag voorbij of een terreuraanslag heeft plaats gevonden. Dat kan door een georganiseerde groep zijn uitgevoerd, maar ook door 1 of 2 jongeren. Wel steeds door moslims, die maar al te vaak door sjeiks worden opgehitst om christenen en Joden te vermoorden.

Het is 5 september 45 jaar geleden dat tijdens de Olympische Spelen 12 Israelische leden van de ploeg werden vermoord. Een schokkende zaak waar wij allen toch wel wat van geleerd hebben. Dat we echter vandaag toch nog geen hardere maatregelen nemen is een vreemde zaak. Lees verder