Harry’s focus op Israel 660

Israel, 24 oktober 2017

Geachte lezer,
Wanneer we naar het nieuws kijken, en natuurlijk ook als we het lezen, dan mogen we constateren dat er niet zo veel terreuracties zijn. Wel meer berichten die niet voor de Focus bestemd zijn. Natuurlijk onderstrepen we wel dat het terrorisme totaal onvoldoende wordt aangepakt en dat daardoor de veiligheid in diverse landen totaal onvoldoende is. De EU-landen zouden toch een betere grenscontrole moeten hebben, waardoor georganiseerde terreurgroepen en individuele terroristen kunnen worden opgevangen. Als we dan de islam niet zien als een tegenstander van andersdenkenden, dan leven we in een vreemde wereld. De angst van politieke en religieuze moslimleiders die op dit gebied beslissingen moeten nemen, is duidelijk aanwezig. De religie van de islam en de invloed b.v. van hun sjeiks op vrijdagmorgen is onbegrensd. Het is ook vreemd dat er in de EU op dit gebied tussen de politieke partijen een directe samenwerking is.

1. Het Midden-Oosten
* 60% van de Arabieren die ondervraagd zijn, zijn pro-Israel. 37% is tegen.
* Op 23/10 en 24/10 zijn er internationale reddingsoefeningen onder leiding van Italië, Frankrijk en Spanje en deelname van positieve samenwerking van Jordanië, Israel en de PA. Lees verder

Harry’s focus op Israel 659

Israel, 17 oktober 2017

Geachte lezer,
De Joodse feesten zijn gevierd en in het bijzonder de Achtste Dag van het Loofhuttenfeest, Vreugde der Wet is bijzonder. Dan bedanken we onze Lieve Heer voor de vijf boeken van Mozes (de Thora) en onze zelfstandigheid. De synagoges in ons land zijn vol en de hele dag wordt er gedanst, gezongen en muziek gespeeld.
Israel Today plaatste een video van het Feest op Simchat Torah, Vreugde der Wet, in Tel Aviv: https://youtu.be/JO4qWWR6jyM

Wanneer we ons dan vervolgens realiseren dat we jammergenoeg toch nog in oorlog zijn en bescherming nodig hebben, dan begrijpen we dat we inderdaad uitverkoren zijn om alles te doen om de medemens een goed leven te geven.

1. Duitsland
In Duitsland is van de Duitse kinderen de groep tussen 0 en 6 jaar in de meerderheid. In diverse steden zijn de buitenlanders oftewel de moslims al in de meerderheid. In Frankfurt 75%. Dus binnen enkele jaren wonen in dit land ook nog Duitsers. Lees verder

Harry’s focus op Israel 658

Israel, 11 oktober 2017

Geachte lezer,
We mogen genieten van de laatste dagen van het Loofhuttenfeest en Vreugde der Wet. In het hele land wordt er dan feest gevierd. Heel kort vermeld, zijn de 8 dagen Soekoth inclusief Simcha Thora het herdenken en vieren van de bevrijding uit Egyptische slavernij. Heel bijzonder is dan ook het gegeven dat het tijdens Soekoth gaat regenen. Ook dit jaar mochten we dit registreren.
Ondanks de toch nog steeds duidelijke spanning tussen ons land lsrael en de Palestijnen zijn de Joodse feestdagen zonder al te veel problemen verlopen. Mogen we dit ook in het volgende Joodse jaar zeggen. Lees verder