Advertenties

Advertenties op onze website, in de nieuwsbrief Focus en op Facebook

U kunt het werk van stichting Lechaim steunen door een advertentie op te laten nemen. Deze wordt geplaatst in de rechter kolom van de website en tevens in de Focus-nieuwsbrief (voorbeeld…) en doorgeplaatst op Facebook.

De standaard afmeting van de advertentie is 186×140 (186 px breed x 140 px hoog). De volgorde van de advertenties rouleert.
De Focus-nieuwsbrief verschijnt 3 à 4 keer per maand.
Een advertentie van 140 px hoog kost € 20,00 per maand (minimum periode is 3 maand), te voldoen via de donatiepagina (klik hier…)

Advertenties kunt u ons per email toesturen. Ook kunnen wij een advertentie voor u maken.
Grotere advertenties zijn ook mogelijk (de hoogte kan variëren)
Onderaan de nieuwsbrief is plaats voor een advertentie van 600×120 px – deze kost € 40,00 per maand.

Bestellen
Doneer het bedrag hier… of download het machtigingsformulier – vul het maandbedrag in – en stuur deze per email (of per post) naar ons toe. Stuur ons ook de advertentie, dan wordt deze geplaatst zodra wij de machtiging van u ontvangen hebben. De machtiging kan per kwartaal worden opgezegd.
Mede namens de slachtoffers van terreur bij voorbaat dank voor uw hulp.


Zo wordt uw advertentie (600 x 120)