70 jaar Israel – steun 70 kinderen in Sderot

Geachte lezer en vriend van stichting Lechaim,

Bijgaand verzoek hebben we van Odelia, ons contact in Reut Sderot, ontvangen.
Mede omdat ons land Israel 70 jaar bestaat, wordt er extra aandacht besteed aan de jeugd, die onze toekomst is.

Israel bestaat nu 70 jaar. Op 14 mei 1948 werd de staat Israel uitgeroepen. Dat was op 5 Ijar. Dit jaar was 5 Ijar op 19 april. Maar dus ook op 14 mei vieren we het. Help ons opdat wij altijd de verjaardag van ons Heilige land in ere kunnen houden.
Wij ouderen zullen nooit de 4e mei vergeten. Laten we met z’n allen onze jeugd duidelijk maken wat dit betekend heeft en nog betekent.

De situatie langs de grens met de Gazastrook is gespannen en gevaarlijk. Het is onze taak om de slachtoffertjes van terreur financieel te helpen. Ik doe een beroep op u om én Sderot én de kinderen de hand te reiken.

Namens het stichtingsbestuur dank bij voorbaat.
Groet en shalom, Harry

Vertaling:
Beste Harry,
Israël viert haar 70e verjaardag, en we vieren het met haar!
De “Celebrate 70”-campagne van Reut-Sderot is gestart. Met uw hulp zullen we 70 kansarme kinderen uit de meest behoeftige families van Sderot voorzien van studiebeurzen om naar het zomerkamp te gaan.
Elke beurs heeft een waarde van $200.
Odelia

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
NL87RABO0117723800
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer