Home

7-12-2021
– De stichting is officieel opgeheven bij de Kamer van Koophandel.

Harry’s focus op Israel 741 –  De laatste Focus

Lieve, beste trouwe lezers,

Vanwege de ernstige ziekte van mijn vrouw, mijn gezegende leeftijd, 93 jaar jong, maar vooral omdat het zo moeilijk is om medewerkers te vinden, heb ik besloten om zowel met de stichting als de Focus te stoppen. Dit is mijn laatste Focus. Ik heb uw jarenlange ondersteuning en belangstelling voor Israël en onze stichting enorm op prijs gesteld…  Lees verder…

Stichting Lechaim en de bankrekening worden opgeheven. Wij verzoeken u om uw giften in het vervolg rechtstreeks over te maken naar stichting Reut Sderot in Sderot: http://en.reut-sderot.org.il/


LeChaim betekent Leven, dat is waar onze stichting voor staat: het leven!

Ieder mens heeft recht op leven, en ook om te genieten en gelukkig te zijn!

Helaas zijn in Israel te veel mensen ongelukkig – en daar helpt LeChaim!

De slachtoffers van terreur…
– met vaak een levenslang trauma,
– die het niet meer redden en intensieve begeleiding nodig hebben,
– die vergeten worden omdat het aan de buitenkant niet zichtbaar is,
– die constant met een voortdurende angst leven en bang zijn voor het leven van geliefden;
– die in dreiging leven, elke dag weer.
– en ’s ochtends hun geliefden gedag kussen en niet weten of ze ’s avonds weer thuis komen.
LeChaim werkt voor diegenen, die de druk, de nachtmerries en het herbeleven
niet meer aankunnen en geen middelen hebben om zichzelf te helpen.

LeChaim, een woord dat gebruikt wordt als er geproost wordt, wellicht
een woord dat u ook wel eens gebruikt?

Help ons mee om al deze slachtoffers weer een leven te geven,
zij hebben er recht op, net als u en wij!


  • Privacyverklaring: Stichting Lechaim verwerkt alleen voor haar mailinglijst de namen en emailadressen van degenen die zich hebben aangemeld. De verzamelde persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig bewaard en verwerkt zo lang ze nodig zijn en niet gedeeld met derden. U kunt zich te allen tijd afmelden. Wij houden ons aan eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt per 25 mei 2018.