Shiloh

Deze vroegere hoofdstad van het Joodse volk ligt strategisch op een gevaarlijke plaats. Na de heroprichting van deze historische plaats ongeveer 30 jaar geleden, heeft het regelmatig onder vuur gelegen en had veel aanslagen te verwerken.

Bijna de totale bevolking, in het bijzonder de kinderen, zijn getraumatiseerd.

In Shiloh wordt intensief samengewerkt  met David Rubin, die de leiding heeft over het totale jongerengebeuren. Hij heeft eraan gewerkt dat in Shiloh scholen zijn, speelplaatsen, sportvelden, kortom alle faciliteiten waardoor de kinderen niet iedere dag  door hun ouders via de toch nog steeds riskante weg naar school, enz. moeten worden gebracht.
Hij is ook de man die de basis heeft gelegd voor het physiotyherapeutisch centrum. Daar worden allen die getraumatiseerd of gehandicapt zijn door een aanslag, behandeld.

Deze plaats met een bijzondere religieuze geschiedenis ligt tussen Ariel en Jeruzalem. Net langs de groene lijn. De weg blijft in dit gebied altijd een risico. Daarom is in deze ongeveer 30 jaar geleden weer herbouwde oude hoofdstad van het Joodse volk onder leiding van David Rubin (zelf een overlevende van een aanslag) gewerkt aan een situatie, waardoor men in Shiloh op school kan gaan, medische hulp ontvangt, recreatie, zoals speeltuin, en verdere ontspanningsmogelijkheden biedt.

Belangrijk hierbij: het fysiotherapeutische centrum waar getraumatiseerde kinderen worden behandeld, enz. en ondermeer een uniek opgezet centrum waar jongeren spelen met speciaal daarvoor getrainde paarden.

In Shiloh wonen geweldige mensen, daar heerst een bijzondere sfeer, en de omgeving imponeert iedere keer weer. Daar herleeft het Joodse verleden, daar ziet men met eigen ogen dat Joden daar 3500 jaar geleden bewust hebben geleefd.

Bezoekt u Israel, vergeet dan Shiloh niet. Om met eigen ogen de lijnen van de Tabernakel te aanschouwen is het bezoek al waard.

Mifgash

Meer informatie over het boek dat David Rubin schreef over Shiloh vindt u hier

Wikipedia over de bijbelse plaats Shiloh (Eng)…