Lechaim-nieuwsbrief – Park Fogel


Israel, 3 januari 2014

Beste lezer,
Zoals eerder medegedeeld, sturen we alle lezers enkele keren per jaar een beschrijving van een bepaald project, dat mede door ons wordt gefinancierd.
U kunt hier nu de beschrijving lezen die ons door David Rubin is toegestuurd, van het Fogel Park dat in Shiloh in opbouw is. Wij vragen u om ons hiermee te helpen, en bij uw donatie te vermelden: ‘park Fogel’.
De vertaling van de originele brief voegen we hierbij en kunt u hieronder lezen.
Wat maar al te veel kinderen ervaren en waarmee ze moeten leven, is dan wel duidelijk.
Namens het bestuur van de stichting, en de slachtoffers, bij voorbaat dank.
Shalom
Harry Nihom


Park Fogel

Udi Fogel was ooit leraar op de “Shilohschool voor jongens”. Maar nu niet meer. Ongeveer 3 jaar geleden werd hij in Itamar in de Shabbatnacht door een terroristische aanslag wreed vermoord.
Itamar ligt in Samaria, waar hij woonde met zijn familie. Udi’s vrouw en 3 van hun 6 kinderen, waaronder een baby van 3 maanden, werden in hun bed vermoord.
Na iedere terroristische aanval denk ik: hoeveel kinderen worden door dit alleen al te horen, getraumatiseerd wanneer zo’n aanslag plaatsvindt. En hoeveel zullen onze hulp nodig hebben als gevolg van deze gruwelijke terroristische aanslag. Helemaal door zo’n afschuwelijke aanslag, waardoor een hele familie uit elkaar is gerukt.

In Shiloh hebben veel van de honderden schoolgaande kinderen die Uri Fogel, de vader van dit jonge gezin kenden, hun gevoel van veiligheid verloren. Dit is de steeds weer terugkerende uitdaging die wij na iedere terroristische aanslag onder ogen moeten zien. Deze afschuwelijke terroristische aanslag werd uitgevoerd door islamitische terroristen, en het trauma van deze aanslag teistert de kinderen, die hier in het Bijbelse hartland van Israel wonen, tot op de dag van vandaag.

Een groep vastberaden tieners uit de nabijgelegen gemeenschap van Shvut Rachel heeft besloten actie te ondernemen, en zij hebben hun plan aan ons uitgelegd om een natuurpark voor kinderen te bouwen, ter herinnering aan hun leraar en zijn jonge gezin, dat zo beestachtig werd vermoord. Shvut Rachel is één van de gemeenschappen ten oosten van Shiloh.

De locatie van het Fogel Park in Shiloh

Nadat gebleken was dat dit niet zo maar een “tiener-opwelling” was, en dat het inderdaad een gemeenschappelijke noodzaak was, heeft het “Shiloh Israel Children Fund” besloten om het Park Fogel project te adopteren en ons te wenden tot onze vrienden voor steun (Foto rechts: de locatie waar het park gaat komen).

De stichting Lechaim in Nederland is een ons goed gezinde deelgenoot geworden, die ons wil steunen voor dit project.

Park Fogel zal bestaan uit banken in het park, picnictafels, en ook een speeltuin voor kinderen. Dit alles omringd door nieuw te planten Bijbelse bomen: vijgenbomen, olijfbomen, dadelbomen en veel plekken met schaduwbomen, die representatief zijn voor de flora van het eeuwige land van Israel.
De grootvader van de overlevende Fogel kinderen heeft enthousiast gereageerd en hij zal ons helpen om dit boeiende project te doen slagen.

De terreurslachtoffer-kinderen die dit project bedachten, geven hiermee een simpele maar heldere verklaring: “de terroristen zullen er niet in slagen om onze geest te breken.”
Help ons om deze droom tot werkelijkheid te maken, door uw steun te sturen naar “Stichting Lechaim”. Specificeer uw donatie: “voor park Fogel”.

Dank voor uw hulp om het donkere van het terrorisme weer lichter te maken voor de kinderen.

David Rubin,
Stichter en voorzitter van ‘Shiloh Israel Children’s Fund’.

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)


De originele Engelse brief van David Rubin:

Park Fogel

Udi Fogel was once a teacher in the Shiloh Boys School, but not any longer. Less than three years ago, he was brutally murdered in a Sabbath night terrorist infiltration in Itamar – the community in Samaria where he lived with his family.

Udi and his wife Ruth were slaughtered in their beds, as were three of their six young children, including a three-month-old infant.

After every terrorist nightmare, I think of how many children will be traumatized just from hearing about this and how many will need our services as a result of each latest terrorist atrocity.

All the more so in such a horrific attack – in which an entire family was torn apart.

In Shiloh, the many hundreds of schoolchildren who knew Udi Fogel, the father of this young family had their sense of security robbed from them in this one frightening
incident carried out by Islamic terrorists.

This is the recurring challenge that we face after every terror attack, but the trauma of this particular attack has especially afflicted the children of the biblical heartland of Israel to this day.

A group of resourceful teenagers in the community of Shvut Rachel, one of the eastern Shiloh Township communities have decided to take action, declaring
their intention to build a nature park for children in memory of their teacher and his young family that was so savagely murdered.

They then turned to me asking for support from Shiloh Israel Children’s Fund to help make this dream a reality.
After determining that this was not just a teenage whim and truly reflected an important community need, we decided to adopt the Park Fogel project and turn to our
friends for support. The Stichting Lechaim in Holland has graciously become a partner with us in seeking support for this project.

Park Fogel will include park benches and picnic tables, as well as children’s play structures, all surrounded by new biblical fig trees, olive trees, date trees, and shade
trees that will complement the pre-existing natural Land of Israel fauna.

The grandfather of the surviving Fogel children has enthusiastically agreed to join with us in seeing this exciting project to completion.

The terror victim children who initiated this project are making a simple yet bold statement – “The terrorists will not succeed in crushing our spirit!”

Please stand with us in making this dream a reality by sending your support to Stichting Lechaim. Specify that your donation is for Park Fogel. Thank you for helping us to turn the darkness of terrorism into light for the children!

David Rubin

Founder and President
Shiloh Israel Children’s Fund