SHILOH Trauma Zorgcentrum

ICEJ AID helpt het SHILOH Trauma Zorgcentrum voor Kinderen

Door: Estera Wieja – 4 augustus 2013

Bij het zoeken naar manieren om de meest behoeftigen in Israël te zegenen en te ondersteunen wordt de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem (ICEJ) vaak vaak meegenomen naar plaatsen waar de ergste tragedies toeslaan. Een van die plaatsen is Shiloh, dat een centrale plaats in de bijbelse geschiedenis inneemt.

Zo’n 3500 jaar geleden was Shiloh het dorp waar Jozua het land verdeelde onder de twaalf stammen van Israël, en waar de Ark van het Verbond kwam te rusten gedurende bijna vier eeuwen. Tot de dood van Eli de hogepriester was Shiloh het bedevaartsoord voor de feesten van Israël, drie keer per jaar. Het was ook de plaats waar de grote profeet Samuël werd grootgebracht om de stem van God te horen.

U vindt Shiloh gemakkelijk door de aanwijzingen in het boek Richteren (21:19) te volgen, dat zegt dat het ligt “ten noorden van Bethel, aan de oostzijde van de weg, die opgaat van het huis Gods naar Sichem, en ten zuiden van Lebona”.

Vandaag is Tel Shiloh een belangrijke archeologische site. Een aantal spannende nieuwe vondsten werden net ontdekt, daterend uit de tijd dat de Tabernakel daar stond. Het gebied was de afgelopen tijd echter om heel andere redenen in de Israëlische pers, namelijk omdat bewoners van Shiloh ernstig geleden hebben onder vijf verschillende moorddadige terreuraanvallen in de afgelopen jaren, die de levens van zeven van haar burgers opeisten. Twee stierven bij bermaanvallen, één in Jeruzalem, twee op school, één bij het verrichten van een wachtdienst in een andere gemeenschap, en een tijdens de dienstplicht. Dit is nog zonder de grote aantallen mensen van Shiloh die in de terroristenaanvallen gewond en getraumatiseerd werden.

Dus deze plaats, die ooit het spirituele centrum van het Joodse volk was, is vandaag de dag de thuisbasis van een heel ander soort centrum, namelijk een therapeutisch centrum.

Elf jaar geleden reed David Rubin, reeds lange tijd inwoner van Shiloh, van Jeruzalem naar huis met zijn drie jaar oude zoon. Uit het niets werden geweerschoten afgevuurd en meteen waren ze allebei gewond. David werd in zijn been geschoten en zijn zoon had ernstig hoofdletsel. Nadat het kind op wonderbaarlijke wijze werd gered, realiseerde vader David zich dat hij nog steeds last had van een psychisch trauma. Die episode leidde de docent en schrijver van boeken tot het openen van het Shiloh Israel Children’s Fund.

Wat begon als een algemeen revalidatie complex met conventionele vormen van therapie (logopedie, om er een te noemen) werd al snel een psychologisch, posttraumatisch centrum voor kinderen die diep getroffen waren door terreur. Met het gebruik van kunst, muziek en beweging, maar ook interactie met dieren, leren de kinderen om zich weer open te stellen, zich te uiten en te spreken over wat ze doormaken. Rubin hoopt dat het centrum in de toekomst ook zal voorzien in hydrotherapie, dat meer investeringen zal eisen.

Met het vertegenwoordigen van medelevende christenen uit de hele wereld wil de ICEJ gevoelig zijn voor de ernstige problemen van deze getraumatiseerde kinderen, en is daarom begonnen met de ondersteuning van het werk van Rubin’s centrum.

Het kindercentrum dient ook de omliggende regio, niet alleen Shiloh. Sommige van de kinderen op het centrum hebben een familielid of vriend vanwege de terreur verloren. Een aantal van hen heeft een leraar verloren. Velen kennen iemand die gewond is, of verstijfd van angst. En ‘last but not least’, er zijn genoeg kinderen die geen terrorisme hebben ervaren, maar vanwege het unieke karakter van Shiloh’s ligging, vrezen voor wat er zou kunnen gebeuren.

In tegenstelling tot volwassenen is de manier waarop kinderen reageren op angst vaak verkeerd begrepen, aangezien zij meestal niet weten hoe te verwoorden wat ze voelen. Ze hebben nachtmerries, natte bedden en worden agressief. Vaak gaat de angst die zij ervaren veel verder dan wat hun ouders kunnen verwerken. Het therapeutisch centrum biedt ook workshops voor ouders en leerkrachten, zodat ze de kinderen kunnen helpen om met hun strijd om te gaan.

ICEJ AID is sponsor van het Shiloh therapiecentrum geworden, zodat deze getraumatiseerde kinderen kunnen groeien en ontwikkelen in een omgeving van zorg en begrip. We hopen dat Shiloh een plek wordt waar kinderen weer worden opgevoed tot profeten.

Bron: http://int.icej.org/news/special-reports/shiloh-trauma-center-caring-children

  • Stichting Lechaim steunt Shiloh ook al vele jaren met giften. Donaties voor Shiloh n.a.v. van dit verslag zullen via ICEJ worden overgeboekt (s.v.p. ICEJ vermelden).

CBN News Report: The Shiloh Therapy Center

Het Shiloh Therapy Center verlicht de trauma’s van terreur voor de kinderen in de omgeving van Shiloh.