Bezoek aan Shiloh

Beste lezer,

De familie Smit bracht op 31/3/2014 samen met mij een bezoek aan Shiloh. De indrukken van het bezoek vindt u
hier (pdf)…

Het was dit keer wel een heel bijzonder bezoek, omdat we nu ook konden zien dat het park Fogel in gebruik is. Mede door uw steun is het mogelijk geworden om de getraumatiseerde kinderen hier te laten spelen en te trachten hen van de trauma’s te laten genezen of het te voorkomen.

De huidige politieke situatie ziet er somber uit. De PA, Israel en John Kerry, de Amerikaanse minister van BuZa, lukt het niet om voor eind april tot een “basis-overeenkomst” te komen, om te gaan onderhandelen over een mogelijke vredesovereenkomst. Dan zijn de afgesproken 9 maanden van rust voorbij. Dat betekent dat een 3e Intifada niet uitgesloten is. De kans dat er dan weer zal worden gevochten of raketten worden afgevuurd is niet uitgesloten.

Shiloh ligt aan de grens van het betwiste gebied. Het is niet ondenkbaar dat deze toch historische Joodse nederzetting zal gaan lijken op Sderot, dat geen minuut buiten gevaar is.

In mijn volgende nieuwsbrief zal ik de huidige politieke situatie beschrijven. Ik geef u hier nu even kort mijn gedachten naar aanleiding van ons bezoek. Shiloh heeft hulp nodig om de ontstane spanning zo goed mogelijk op te vangen. Mijn verzoek is daarom eigenlijk wel bij u bekend.

Help a.u.b. stichting Lechaim, opdat wij onze opdracht kunnen uitvoeren.

Dank weer bij voorbaat.
Shalom
Harry