Sderot certificaat

Beste Lechaimvrienden,

Velen van u steunen onze stichting financieel. Daardoor was en is het mogelijk om onder meer de Sderot trauma- en andere patiënten te helpen In het bijzonder zijn het de kinderen die steun nodig hebben.
Hoewel bijgaand certificaat op mijn naam staat, meen ik als coördinator van Lechaim in Israel
u deelgenoot te maken van het certificaat.
Zonder u zou ik mijn opdracht niet kunnen invullen.
Natuurlijk voel ik mij vereerd dat het bestuur van de stichting Reut Sderot op deze manier haar dank uitspreekt.

Laten we met ons allen ervoor zorgen dat de mensen in de zwaarst getroffen stad van Israel op ons kunnen blijven rekenen.
Namens Reut Sderot, de stichting Lechaim, en natuurlijk mij, als coördinator, dank voor uw steun. In verband met de Joodse feestdagen ontvangt u deze brief een dag eerder dan gepland.

U allen een Shabbat Shalom, een gezegende zondag en prettig weekend gewenst, chag sameach.
Harry Nihom

De bijgaande brief:

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer