Sderot – hulp bij Sterke Rots

29 augustus 2014 – Geachte heer Nihom,

Een uiting van dank en een samenvatting van de Reut Sderot Association’s Emergency Activiteiten. Wij zijn momenteel in “de dag erna” van de Operatie Beschermende Rand, die 51 dagen heeft geduurd, met hevige militaire activiteit in zuidelijke regio van Israël. Operatie Beschermende Rand – Zuk Eytan [Sterke Rots] – begon op 8 juli, en volgens de IDF is het officieel beëindigd. Tijdens Zuk Eytan werden meer dan 2.000 raketten gelanceerd naar Israël. Zowel burgers als militairen raakten gewond. Vierenzestig heldhaftige soldaten verloren hun leven. Tijdens deze periode werden opmerkelijke solidariteit en kracht getoond door het Israëlische volk.

Met ingang vandaag is er toch een open-end wapenstilstand tussen Israël en Hamas. We zijn nog steeds onzeker over de opening van het schooljaar – of, en wanneer. Ondanks de zeer reële spanning zouden we graag van deze gelegenheid aanpakken om even adem te halen en te kijken naar de beperkte, maar toch rijke lijst van diensten die we tijdens deze zomer in staat waren om onze bewoners te bieden. Het is duidelijk dat, zonder uw steun en partnerschappen, we niet in staat zouden zijn geweest om door te gaan met onze zomerprogramma’s.
Zoals met eerdere noodsituaties was de Reut Sderot Association wederom bereid en in staat om een veelheid aan diensten leveren aan onze bewoners. Al onze noodplannen waren er en alles werd in het werk gesteld om te zorgen voor een volledige en ononderbroken reeks van diensten aan de inwoners van Sderot en de omliggende regio:

We werkten voor 13 schuilplaatsen in de hele stad om te voldoen aan de behoeften van meer dan 650 kinderen. Voor de vele schuilplaatsen die onze Sderot kinderen tijdens de steeds naar doorgaande oorlogsdagen beschermden bood de Reut Sderot Association maaltijden aan, uitrusting, creatieve activiteiten en workshops.

Meer dan 800 kinderen genoten van de dagelijkse excursies omdat de Reut Sderot Association reizen naar attracties organiseerde, zoals Keftzibah, de bijbelse dierentuin in Jeruzalem, en een verscheidenheid aan themawaterparken.

Meer dan 1000 mensen genoten van de rustplaatsen van enkele dagen die in hotels en pensions genoten werden. Honderden behoeftige gezinnen die zich anders niet zo’n verademing hadden kunnen veroorloven, waren bevoorrecht om het lawaai en het pandemonium van onophoudelijke raketaanvallen te ontvluchten.
Elke week reisden tientallen bussen naar vakantiegebieden ver van het bereik van het raketvuur.

Meer dan 200 zorgpakketten werden uitgedeeld aan IDF-soldaten die dienst deden in de zuidelijke regio. De meisjes en jongens, tieners en volwassenen, samen met werknemers en vrijwilligers van Reut verdeelden honderden pakjes met geschenken met voedsel, kleding en toiletartikelen onder onze soldaten.

Meer dan 20 bemoedigingsworkshops en -trainingen werden gehouden voor de vrouwen van Sderot. Elf families van wie de mannen en vaders plotseling werden opgeroepen om ver van huis bij de IDF Reserves te dienen, werden financieel bijgestaan, emotioneel en fysiek op welke manieren zij het maar nodig hadden.
39 behoeftige gezinnen ontvingen hulp als voedselbonnen om boodschappen te kopen, nadat het inkomen van die gezinnen sterk werd beïnvloed tijdens de plotselinge noodtoestand.

Wij danken u voor uw voortdurende steun en voor het staan aan onze zijde tijdens deze uitdagende zomer. Zonder uw hulp hadden we niet kunnen slagen bij het zorg bieden aan onze gemeenschap.

Met vriendelijke groet,
Yaniv Tzabari, directeur.
Personeel, vrijwilligers en activisten.
De Reut Sderot Association