Tennis voor Sderot – 20150520

Israel, 20 mei 2015

Beste Lechaimvrienden,

Sinds korte tijd hebben we in het tenniscentrum een nieuwe manager.
Hij begreep dat ik namens onze stichting Lechaim me inzet om slachtoffers van terreur te begeleiden en financieel te steunen.
Hij vond dit zo bijzonder dat hij ons werk wilde steunen en gaf me tegen een heel redelijk bedrag een aantal nieuwe rackets voor kinderen en grown ups, inclusief een behoorlijk aantal tennisballen.

Van een andere bron ontving ik een behoorlijk assortiment 2e handskleding, die heel goed in Sderot gebruikt kan worden.

Ik doe een beroep op u allen om ons belangrijke werk te blijven steunen.
In Sderot is men dankbaar voor onze inzet. Hetzelfde geldt voor Shiloh en Nitzan, plaatsen waar de families nog steeds lijden onder de raketaanslagen en de gevolgen daarvan.
Dus mijn kreet (voor zo ver nodig): goed voorgaan doet goed volgen.
Namens het bestuur van Lechaim weer dank voor uw steun.

Groet en shalom,
Harry
Ramat Poleg/Netanya


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer…