Gods hand

Het geheimenis van de Joden

Het geheimenis van de Joden – Wie zijn de Joden? Welke invloed hadden de Joden op de wereld? Een krachtige korte film die het echte verhaal onthult achter ‘Het Mysterie van de Joden’. Met opmerkelijke inzichten van gerenommeerde historici, wereldleiders en scherpzinnig auteurs…Movie: Israel – An Eternal Miracle

Film: Israel – Een eeuwig wonder

The existence of Israel is a miracle we thank God for every single day. On Israel Independence Day we pray the special prayer of thanks, Hallel, to express our special.

NL: Het bestaan ​​van Israël is een wonder waar we God elke dag voor danken. Op Israël Independence Day bidden wij een speciaal gebed van dank, Hallel, om ons speciaal te uiten.

Real experiences. True miracles. The Hand of The Divine. Israel: An Eternal Nation… Eternal Promise and… an eternal Miracle.

NL: Echte ervaringen. Echte wonderen. Gods Hand. Israël: Een eeuwige Natie… Een Eeuwige Belofte en… een eeuwig Wonder.Israel Independence Day Miracles

Inspirerende woorden over het wonder van Israel.The MOST Important Video About Israel You’ll Ever See!

Kunnen oude profetieën over Israël waar te zijn? Is de Bijbel waar of actueel? Deze video zal deze vragen beantwoorden!Kol Nidrei

Met dit lied “Kol Nidrei” begint Jom Kippoer, de Grote Verzoendag. Geniet van de beelden, maar ook van het lied.

 

Voordat de hogepriester het Heilige der Heiligen binnenging (één keer per jaar, op Jom Kipoer) zong hij een lied over zijn zonden, over de zonden van de overige priesters en over de zonden van heel Israël. Nadat hij in het Heilige der Heiligen voor de zonden van het gehele volk had geofferd stuurde men een geit, de zogeheten zondebok, de woestijn in om daar te sterven. Deze geit stond symbool voor alle zonden van het volk… [Tekst van Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kol_Nidree]