Hulp voor Sderot gevraagd

hamas-dreigingBeste lezer,

Op verzoek van het bestuur van Stichting Lechaim stuur ik u  onderstaand verzoek van Odelia, mijn contactpersoon uit Sderot. Als zij ondanks het  regelmatige contact dat wij hebben, dit schriftelijke verzoek doet, dan verdient haar verzoek extra aandacht. Stuur uw financiële bijdrage onder vermelding van: Sderot.

Namens het bestuur dank bij voorbaat !
Harry


13 mei 2012

Dear Harry,

I wanted to ask for your assistance.
As you know, we operate 5 after school centers for at risk children.
Today, most of the school learning is done with computers and the children are required to practice with the computers and submit their homework typed.
The children are spending most of their after school hours at the Reut-centers which means that we have to purchase good computers for the centers. Right now we are trying to get a donation for 10 computers.
Do you have any idea? Could you help us with that? The cost for each computer is about 2700 NIS.
Thank you,

Best Regards,
Odelia

Vertaling

Beste Harry,

Ik heb je hulp nodig.
Zoals je weet hebben we 5 naschoolactiviteiten voor onze kinderen die dagelijks gevaar lopen.
Vandaag gaat al het leren via computers; en de kinderen moeten oefenen op computers en hun huiswerk getypt inleveren.
Na school brengen de kinderen het grootste deel van hun tijd in de Reoet-centra door. Dat betekent dat we goede computers moeten aanschaffen voor onze centra.
Daarvoor hebben we voor 10 computers een donatie nodig.
Kun jij ons hiermee helpen.
Een computer kost NIS 2700,- (Euro 550,-)
Dank je.


Hartelijke groeten,
Odelia