Doneren

Stichting Lechaim helpt de slachtoffers van terreur in Israel.

 

Stichting Lechaim en de bankrekening worden opgeheven. Wij verzoeken u om uw giften in het vervolg rechtstreeks over te maken naar stichting Reut Sderot in Sderot: http://en.reut-sderot.org.il/

 

Mede namens de slachtoffers van terreur bij voorbaat dank voor uw hulp.