Blijde Chanoeka

Geachte ontvangers,

Door omstandigheden is het mij niet mogelijk gewoontegetrouw u mijn Focus te sturen.
Gebrek aan medewerkers, maar gelukkig ook amper politieke en militaire problemen. We mogen dan ook de wens uitspreken om Chanoeka te kunnen vieren zoals dat ook hoort: vanaf zondagavond gedurende 8 dagen, iedere dag een kaars meer. Chanoeka, de herdenking van het ongeveer 160 jaar voor de gewone jaartelling verdrijven van de Grieks-Syrische militairen uit het Israelisch gebied en de tempel weer in Joodse handen.

Wel of geen oorlog of beperkte gevechten, wij hebben te doen met de consequenties. Dat betekent: steeds slachtoffers van terreur, militair en privé. Jammergenoeg is dat niet te voorkomen. Daarom is het werk van onze stichting van bijzonder belang. De gewonde militairen worden allen bijzonder goed begeleid. Maar de gewonde kinderen zijn niet geregistreerd, burgerslachtoffers ook niet. Stichting Lechaim helpt zo goed als mogelijk deze terreurslachtoffers. Mijn vraag: steun ons financieel. Ieder bedrag wordt in dank aanvaard.
Met uw hulp kunnen we ook de indirecte patiënten helpen.
Dank bij voorbaat en shalom
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
NL87RABO0117723800
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer