Fijne Chanoeka

Beste lezers,

Op 13 december aanstaande in de avond begint Chanoeka, het Joodse Lichtfeest. Het feest duurt acht dagen.
Tweeëntwintighonderd jaar geleden versloeg het Joodse volk de Griekse bezetter en zij konden in Jeruzalem de Tweede Tempel inwijden om zo hun G’d te eren.
Het wonder van Chanoeka is dat het met olie aangestoken lichtje in de tempel in plaats van één dag, acht dagen bleef branden. Ieder jaar herdenken we dit wonder door acht dagen lang de kaarsjes van de Chanoekia aan te steken. Iedere dag een kaarsje meer.
Zo viert het Joodse volk deze historische overwinning op de Grieken, die hen verboden om hun geloof te belijden en dwongen hun cultuur over te nemen.

Chanoeka is ook een echt kinderfeest. Vaak hebben de kinderen hun eigen Chanoekia. Het is een gebruik dat de kinderen in deze week cadeautjes krijgen.

Stichting Lechaim wil onze slachtoffertjes van terreur een mooie Chanoeka aanbieden en zorgen voor extra speel- en snoepgoed.

Namens ons bestuur vraag ik u ons hiermee financieel te steunen.

Help ons de kinderen die het zo moeilijk hebben een fijne Chanoeka te laten vieren.

Dank u!
Harry


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer