Gelukkig 2019

Beste lezers en vrienden,

2018 is bijna voorbij, 2019 staat voor de deur. Ook afgelopen jaar heeft u ons gesteund. Wij danken u hiervoor. Helaas, helaas zijn er ook het afgelopen jaar weer te veel nieuwe slachtoffers van terreur bijgekomen. Een droeve zaak. Sta mij toe u de noodzakelijke financiële steun te vragen, het is onze plicht daar waar nodig te helpen.

Namens het stichtingsbestuur van Stichting Lechaim wens ik u een gezond en vredig 2019. Laten we hopen dat het komend jaar, mede door ons werk en uw hulp, veel slachtoffers van terreur kunnen worden geholpen.
Vergeet hen niet!

Shalom
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
NL87RABO0117723800

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer