Harry’s focus op Israel 617

Israel, 5 september 2016

Beste lezer,

Vanwege technische problemen ontvangt u mijn Focus enkele dagen later dan de gewoonte is. Mijn verontschuldigingen.
Hoewel er veel artikelen worden geschreven, was er gelukkig de afgelopen week weinig schokkends. Wel is het opvallend dat bijna de hele wereld de ogen gericht heeft op Israel. Een ieder kan lezen dat er een enkele keer verschillende opvattingen in de regering zijn over het te voeren beleid. Maar mag ik er op wijzen dat we in een democratisch land leven en dat toch het beleid van de huidige regering o.l.v. premier Binjamin Netanyahu op politiek, zowel als economisch gebied beter is dan in heel veel andere landen. En dat ook op religieus en sociaal gebied meningsverschillen zijn is een gegeven. Maar zoals men in niet Israelische bladen kon lezen dat dit tot een burgeroorlog zou lijden, toont aan dat die schrijvers geen of onvoldoende kennis van zaken hebben.
Het zou overigens beter zijn als de media zich meer bezig zouden houden met situaties in landen als Syrië enz. Ook wordt onderschat de regelmatige toevoer van vluchtelingen en families die ondermeer in de EU een beter leven zoeken. Blijkbaar zijn de betreffende politieke leiders te druk om zich te verdiepen in de consequenties van het opnemen van migranten. Zou het niet beduidend beter zijn als de wereld zou werken aan een verbetering van de levensstandaard in de landen waar de migranten/ vluchtelingen/ slachtoffers vandaan komen ?

1. China
* China heeft ’s werelds hoogste en langste glasbrug geopend. De Israelische architect Haim Dotan heeft de bouwtekening gemaakt. De brug is 6 meter breed, 430 meter lang en hangt 300 meter boven een ravijn in de Huma-provincie.
* Israel en China hebben op high-tech gebied een goede samenwerking uitgewerkt. Daardoor zijn er meer mogelijkheden om de Chinese markt te benaderen. Minder prettig voor BDS-pushers

2. Syrië
* Het lukt tot nu toe niet om vredesonderhandelingen goed te organiseren. De rebellen eisen een aflossing van de huidige regering en willen een Soenitische moslimstaat, terwijl de huidige regering tegen het radicale moslimbeleid is
In Aleppo regeren de rebellen. Zij zijn tegen de christenen en andere religieuze minderheden en willen de Sharia. Het heeft steun van Saoedi Arabië en diverse westerse landen. Dit ondanks het gegeven dat Amerika, Parijs, Londen, Berlijn wel weten met wie men te doen heeft.
* Sinds 2011 zijn in Syrië 3500 Palestijnen gedood. Omdat dit door Arabieren is gedaan is het geen nieuws en was het niet in te lezen in de media.

3. De EU
* Als EU-voorzitter Juncker zijn zin krijgt en alle grenzen in de EU open laat, dan is de controle verdwenen en is de EU binnen kortere tijd een chaos en geïslamiseerd.
* De in Duitsland nieuwe partij, de AFD (Alternatieven voor Duitsland) groeit iedere dag. De AFD-leden maken zich ongerust over de migratie, de economie en de criminaliteit.
* Duitsland verwacht dit jaar 300.000 asielzoekers. In 2015 kwamen er 1,1 miljoen. Onderzoek geeft aan dat 50% Merkel niet meer wil.

4. De PA
* Het is een duidelijke zaak dat Abu Mazen, de voorzitter van Fatah, zijn macht verliest. Dit zal ook wel blijken bij de in oktober te houden verkiezingen. De Hamas, gezien ook de situatie in Nabloes, krijgt steeds meer invloed op de Westbank.
* Het project dat de Rode Zee met de Dode Zee verbindt wordt nu zo geconstrueerd dat 30 miljoen kubieke meter water naar de PA stroomt. Dit contract is op 30/8 in Stockholm getekend tijdens een water-conferentie. Eveneens getekend door Jordanië, Egypte, Saoedi en de overige Golfstaten.

5. Turkije
* We moeten niet vergeten dat de huidige president Erdogan eigenlijk weer het Ottomaanse rijk wil vestigen. Daarom heeft iemand die Turkije wil bezoeken een visum nodig en heeft Turkije eigenlijk geen belangstelling om lid te worden van de EU.
* Turkije doet alles om te voorkomen dat de Koerden onafhankelijk worden. Daarom zijn de aanvallen in Syrië om de ISIS evenals de Koerden in het noorden van Syrië op afstand te houden. Eveneens wordt er gevochten met de rebellen.

6. Israel
* Op 6 en 7 september bezoekt Bibi Nederland. Hij heeft ondermeer ontmoetingen met koning Willem Alexander en premier Rutte. Onderwerpen o.a. de onderlinge betrekkingen en het vredesproces.
* Onze premier heeft steeds problemen met Obama gehad wat betreft het beleid van de nederzettingen. Toch is er een goede relatie in het bijzonder op militair gebied.
* De regering steunt Joodse organisaties in het buitenland om de Joodse identiteit te versterken. Eveneens Joodse groepen op de campus van universiteiten, een variatie van projecten, zomerkampen, reizen naar Israel, etc. Doel is natuurlijk het bevorderen van aliyah.
* Israel en Saoedi hebben geen officiële diplomatieke betrekkingen. Vanwege Iran is de relatie wel duidelijk verbeterd. Dit ook met de andere Soenische staten. De koning van Saoedi, Salman, wil graag een goede relatie . Beide landen hebben moeite met het Shi’itische Iran, evenals met de atoomenergie deal met o.a. Amerika. Beiden ook wat betreft de situatie in Syrië. Dus Bibi doet ook t.a.v. Saoedi knap werk. Een Saoedi-official bezoekt dan ook op korte termijn Jeruzalem. Eveneens een official van de United Arab States.
* Het IDF (leger) bereidt zich voor om een verwachte aanval van de ISIS op Zuid Israel op te vangen. De ISIS is al in gevecht met Egypte in het Sinaï-gebied. Niet onmogelijk dat Israel Egypte nu ook de nodige steun zal geven.
* Het IDF bouwt een hekwerk tussen Libanon en Israel om te voorkomen dat Hezbollah-terroristen infiltreren.
* Zoals eerder vermeld heeft het IAF, als reactie op de Hamas-aanslagen, 50 luchtaanvallen uitgevoerd in amper 2 uur. Volgens minister Lieberman kunnen we de Hamas niet toestaan haar wapenbestand te vergroten. Zij bouwen ook geen huizen, maar wel tunnels om Israel te bestoken..

7. Paralympics tussen 7 en 18 september
Israel doet mee met 116 sportslieden, inclusief coaches en medische begeleiders, in 14 takken van sport. Israel heeft al langere tijd sportcentra voor lichamelijk gehandicapten, en een speciaal programma.
In totaal zijn er 4350 atleten uit 178 landen. In 2012 in Londen 2.76 miljoen toeschouwers.

8. Rusland
* Rusland heeft vliegtuigen in Iran om militaire doelen in Syrië aan te vallen. De samenwerking met Iran groeit. Rusland geeft Iran ook hulp bij de ontwikkeling van atoomenergie.
* President Putin geeft op 2/9 door dat Rusland en Amerika op korte termijn een
overeenkomst zullen hebben gemaakt over de verbetering van de situatie in Syrië. Officials van beide landen komen in Genève bij elkaar. Een gezamenlijk optreden tegen ISIS en andere terreurgroepen is moeilijk. Probleem: Rusland is pro Bashar al Assad en Amerika wil hem weg hebben.

9. België
Vorige week werd hevig geprotesteerd bij de Brussel Airlines tegen het nagerecht van het diner bij de vlucht naar Israel. Reden: de productie op de Westbank van de reep chocolade. Dit nagerecht werd toen verwijderd. Na heel veel protesten en verbod om op BG-airport te landen, werd het nagerecht weer toegevoegd. De reep wordt geproduceerd door Achva in de Westbank. Conclusie: de BDS verliest bij voldoende protesten..

10. De VN
De speciale coördinator van het M-O-vredesproces heeft belachelijke opmerkingen gemaakt over de Israelische structuur van Judea, Samaria en Oost Jeruzalem.
Bibi reageert en zegt: “Officieel is dit gebied Joods land. De geschiedenis wordt vervalst en houdt vredesonderhandelingen tegen. Joden leven duizenden jaren in Judea en Samaria. Hun aanwezigheid is geen obstakel om vrede te sluiten. In tegendeel. Dan zouden Amerikanen in Washington en Fransen in Parijs ook illegaal zijn. De VN moet een duidelijk standpunt innemen. Overigens: niet vergeten dat de verkiezingen in oktober van de Palestijnen een verzwakking voor de Fatah wordt. Gebieden als Hebron willen denkelijk ook een eigen beleid.

11. Weer naar school
Op 1/9 zijn de kinderen na de vakantie weer naar school gegaan. Bibi heeft 2 doelen aan de lessen toegevoegd. Studie van de Torah en leren om met anders-denkenden te leven. Hij heeft in het kabinet ook gesproken over Zionisme. Dus koppelen aan de Torah-studie. De kinderen dienen te weten waarom we hier wonen. Op een Arabische school in het noorden sprak hij ook voor 200 Arabische leerlingen. Zij moeten de Arabische geschiedenis, zowel als de Joodse leren. Wij zijn immers hier om samen te leven.
Bibi voegt bij beide groepen toe: Luister naar je ouders en leraren. Leer om te schrijven en te lezen, Hebreeuws, Arabisch, Engels. Leer geschiedenis. De geschiedenis van het Joodse volk, de waarheid, die ons leert om samen te leven. Word dokter, wetenschapper, schrijver. Leer wat je wilt en kunt. Word een loyale burger, integreer in de staat Israel, jullie land.

12. De Houthi’s
De Saoedische minister van BuZa gaat er niet mee akkoord dat de Houthi-militairen Jemen overnemen. De Houthi’s zijn verbonden aan Iran en dat land zoekt onrust in de regio. Het hoofd van de Houthi-raad is wel bereid om weer te onderhandelen om de oorlog in Jemen te stoppen. Maar Saoedi heeft het recht niet zich hiermee te bemoeien.
De VN is het niet gelukt na 18 maanden vechten dit te stoppen. Een deal moet worden gemaakt ten bate van de Jemenieten, inclusief de Houthi’s. Maar Iran levert wapens aan de Houthi’s, aldus de minister van BuZa.

13. De BDS ( Boycot, Divest, Sanction)
Het Amerikaanse bedrijf Caterpillar in de Westbank moet de deuren sluiten omdat Israel haar bulldozers gebruikt om huizen van Palestijnse terroristen te vernietigen. Dit vanwege aanslagen waardoor Israeli’s zijn omgekomen.
Sinds de BDS-activiteiten heeft Israel zakelijke problemen met de EU en Amerika. Het beleid van Bibi geeft aan dat Israel zoekt naar andere markten. Dus in het M-O de buurlanden, Azië, Afrika, Rusland, China. Deze landen hebben grote belangstelling voor de Israelische technische kennis. Ook de diplomatie groeit met die landen. Wel is er een duidelijke samenwerking met Amerika op militair gebied. Ook deelname aan Amerikaanse oefeningen tussen 15/7 en 26/8 met Pakistan en Arabische landen.

14. Israel kort
++ Toerisme in Egypte in juli: 42% minder dan vorig jaar. 529.000 in juli 2016. Verschil vooral vanwege beduidend minder toeristen uit Rusland.
++ De winnares van de bronzen medaille tijdens de Olympische Spelen, judoka Yarden Jerbi, heeft haar naambord verkocht voor 5000 Euro en dit bedrag gegeven aan het Ichilov-ziekenhuis in Tel Aviv voor kankerbestrijding.

Stichting Lechaim
Sta mij toe om te verwijzen naar onze opdracht om, algemeen gesproken, de slachtoffers van terreur in Israel de hand te reiken. We hebben meer verzoeken dan normaal en dat vanwege de toch wel heel warme zomer. De slachtoffer-families hebben zelf onvoldoende financiën om de nodige apparatuur aan te schaffen. Verder steunen wij natuurlijk de diverse speelplaatsen en nu weer de beveiliging van de scholen in Sderot en Nitzan. Uw steun wordt in dank aanvaard.

Mede namens onze bestuurders dank en een goede week gewenst
Harry


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer