Pesach vieren in onze tijd

Beste Lechaimvrienden,

Wanneer we vandaag om ons heen kijken en tegelijkertijd het nieuws lezen, dan vraag ik me af hoe de wereld er volgend jaar uitziet. Er wordt amper opgetreden tegen terrorisme, en dat zo langzamerhand in de hele wereld. De invloed van de islam wordt onderschat, en eigenlijk leven we in een sfeer, welke doet denken aan de dertiger jaren.

Als we over het verleden praten, geef me dan de vrijheid om uw aandacht te vestigen op het Joodse Pasen. Dan herdenken we de uittocht uit Egypte, en dat doen we gedurende 8 dagen. Dit jaar is het tussen 11 en 18 april. Wij leefden in Egypte onder zware druk en slavernij. G-d greep in en gaf Mozes opdracht naar de Pharao te gaan en hem te zeggen: “Stuur mijn volk het land uit, opdat ze mij kunnen dienen.” Hij weigerde. Toen heeft G-d de 10 plagen door Mozes laten uitvoeren. Ook toen lukte het niet. Onze Lieve Heer heeft toen alle eerstgeborenen laten doden. En toen konden de Joden hals over kop het land verlaten. Het volk vestigde zich toen bij de Sinaïberg en dat werd dus toen de geboorte van G-ds uitverkoren volk. Het vertrek verliep zo overhaast dat er geen tijd was geweest om het deeg te desemen. Daarom eten we tijdens deze 8 herdenkingsdagen ongezuurd brood oftewel matzes.

Pesach begint op de eerste avond, de avond van 10 april, en dan wordt de uittocht uit Egypte herdacht. Dat heet de Seideravond, en dan lezen we de Hagaddah. De jongste aanwezige begint dan en stelt 4 vragen en begint met: Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? De Hagaddah wordt gezamenlijk gelezen en de kinderen krijgen uitleg.
Vanwege deze week wordt het huis speciaal schoongemaakt. En speciaal daarvoor hebben we andere borden, en dat is ook met de maaltijden het geval. Alles is speciaal en mag zelfs niet vermengd worden met ander voedsel, wat niet kosher is voor Pesach. Ook het servies en bestek heeft men apart voor Pesach.

Het is dus een bijzonder, maar ook een duurder herdenkingsfestijn. Ik ontving dan ook dit jaar weer een toch wel dringend verzoek uit Sderot om mee te werken, opdat de 260 arme families, die vanwege gevolgen van het terrorisme niet in staat zijn het voedsel te kopen om Pesach te vieren zoals dat voorgeschreven staat, en dat natuurlijk met vreugde.
Help ons opdat u ook volgens uw religie en menselijke gevoelens ons de hand reikt.
Dank bij voorbaat namens Odelia en het Lechaimbestuur.
Harry


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer