Speciale zomerkampen in Sderot

Beste Lechaim vrienden,

Bijgaande brief en foto’s ontvingen we van Odelia, ons contactadres in Sderot.
Wij zijn zo vrij u de originele brief te sturen en u namens het bestuur te vragen mee te werken aan het speciale Zomerkamp dat in augustus georganiseerd wordt voor 50 kinderen die lijden aan PTSD (PostTraumatic Stress Disorder), opdat deze kinderen genieten kunnen van de vakantie.

Hartelijk dank bij voorbaat,
Het bestuur van Stichting Lechaim,
Metske Koopmans, secretaris.


26 juli 2016 – Vertaling van de oproep aan Lechaim:

Het zomerkamp in juli is voorbij, 200 van de kinderen uit Sderot hebben hieraan meegedaan. Het kamp zorgde voor veel plezier en kwalitatieve volle ervaringen, zoals u kunt zien van ons verslag (hieronder).

In augustus willen we een speciaal zomerkamp openen voor 50 kinderen van de leeftijd tussen 6 en 12 jaar, die lijden aan PTSD. Deze kinderen komen van ernstig getroffen families; zij hebben vaak een gebrek aan basisbenodigdheden, en hun ouders zijn niet in staat om psychisch en emotioneel voor hen te zorgen.

Wij geloven dat deze kinderen een gestructureerd framewerk nodig hebben met volwassen begeleiding om te zorgen dat zij niet door de straten gaan dwalen en problemen krijgen. In Sderot is deze situatie een uitnodiging tot impulsief en ongezond gedrag maar ook buitengewoon onveilig.

Het zomerkamp in augustus zal plaatsvinden gedurende 3 weken tussen 8.00 uur ’s ochtends en 1.30 uur ’s middags. Het is inclusief ontbijt en lunch, en een variatie van boeiende binnen- en buitenactiviteiten. De kosten per kind zijn 600 shekel (ongeveer 140 euro), de totale kosten van het zomerkamp zijn 30000 shekel (7300 euro).

Wij zouden het zeer waarderen als u deze kinderen zou kunnen steunen met een donatie en/of een
studiebeurs.

Hoogachtend
ODELIA


De brief van Odelia:


Partners en vrienden, Bedankt voor de Juli-vakantie:


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer