Een vrolijk Poerim

Beste Lechaimvrienden,

Al jaren ligt Netanyahu onder vuur. Hij zou onder andere geschenken hebben aangenomen van binnen- en buitenlandse contacten en in ruil daarvoor zou hij zich sterk hebben gemaakt voor een wet die diezelfde contacten belastingvoordeel zou hebben opgeleverd. Het ligt eraan welke Israëlische krant je leest, links, rechts of neutraal, wat het precieze verhaal is.
Ondanks alle politieke opwinding is de bevolking zich aan het voorbereiden voor Poerim dat op 28 februari begint. Het feest is een beetje te vergelijken met het Nederlandse carnaval. Iedereen verkleedt zich en het is een groot feest in de straten van het land.

Met Poerim wordt herdacht dat het lot van het Joodse volk, dat in de vijfde eeuw v.Chr. in ballingschap leefde in het Perzische Rijk, het huidige Iran, een wending nam en van uitroeiing werd gered. Dit wordt beschreven in het verhaal van Ester, dat in het gelijknamige boek in de Tenach staat beschreven. Koning Ahasveros had de Joodse Ester tot vrouw genomen en daarmee werd zij ook koningin. Haar neef en pleegvader Mordechai was ter ore gekomen dat de antisemitische Perzische hoveling Haman een complot aan het smeden was om de Joden uit te roeien. Dankzij Ester veranderde deze potentiële doemdag voor de Joden in een feestdag.

Ook de slachtoffers van terreur willen dit feest graag vieren. We mogen hen dan ook niet vergeten. Helpt u ons mee dit voor hen onvergetelijk te maken? Uw financiële bijdrage, klein of groot, is van harte welkom.

Namens het bestuur veel dank.
Shalom en hartelijke groet
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
NL87RABO0117723800
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer