Harry’s focus op Israel 721

Geachte lezers en belangstellenden,

Sinds de maatregelen, die de staat genomen heeft om het coronavirus te bestrijden, hebt u van mij weinig gehoord. Reden is dat er ieder uur ander nieuws is en het bijna niet bij te houden is.

Het is stil op de Israëlische wegen, in de parken en de winkels. Sinds een paar dagen mogen we niet meer dan honderd meter van het huis vandaan. Ik kom de deur ook niet meer uit en houd me aan de aangepaste regels.

Het is jammer dat de media zich niet hebben aangepast. Het zou fijn zijn naast het nieuws over het virus ook wat andere, lichtere onderwerpen te behandelen. Helemaal nu we allemaal verplicht thuis zitten.

Deze tijd doet me denken aan de oorlogsjaren 40-45. Mijn broer en ik waren twee jaar lang ondergedoken en hielden onszelf bezig. Ik kan me niet herinneren dat we ons toen verveeld hebben.
Ik verveel me ook niet en kan u mededelen dat we een nieuw project hebben toegevoegd.

Behalve Sderot en Shiloh gaan we ook Stichting Shalva in het zuiden helpen.
Ik heb de eer gehad om met de heer Kalman, directeur van deze stichting, Shalva op te bouwen. Deze organisatie heeft zo’n vijfhonderd hulpbehoevenden. In een volgende focus ga ik u meer details doorgeven.

Ik herinner me nog goed mijn eerste ontmoeting met hem, vele jaren geleden. Via een magazine dat ik toen leidde, had ik een financiële actie voor zijn initiatief gehouden.
Toen we elkaar in levende lijve ontmoetten, stelde hij zich voor als de creatief ingenieur van Shalva en zei me: “Als u niet voor het geld had gezorgd, was het nooit van de grond gekomen”.

Ik doe een beroep op u allen om ons financieel te steunen. Zeker nu er een belangrijk project voor kinderen is toegevoegd.

Help ons helpen in deze voor ons allen moeilijke tijd.

Mijn laatste Focus heeft niet alleen goede financiële resultaten opgeleverd maar ook veel emotionele reacties.

Wij gaan door omdat er maar één Israël is en één Joods volk.

Shalom, dank voor uw steun en blijf gezond,
Harry Nihom


Uw bijdrage kunt u overmaken op Stichting Lechaim, rekeningnummer NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie