Harry’s focus op Israel 723

Beste mensen,

Het zijn voor ons allen moeilijke en ingewikkelde tijden, toch richt ik mij tot u met een persoonlijk verzoek.

Al jarenlang werk ik, samen met een aantal bestuurders zoals de penningmeester, voor de slachtoffers van terreur in Israël. Na een aanslag of oorlog zijn er velen die voor de rest van hun leven getekend zijn. Lichamelijk en/of psychisch. Vaak is het zo traumatisch dat het nooit meer overgaat. Wat invloed heeft op hun eigen leven, maar zeker ook op hun gezin. In Israël zijn er helaas te veel van dit soort gevallen.

Ook al ben ik inmiddels op een gezegende leeftijd, ik hoop dit jaar 93 jaar jong te worden, waar velen rustig in hun stoel zitten en genieten van het nietsdoen, mij lukt dat niet.
Ik voel me verplicht hen die het zo moeilijk hebben te helpen.

Door de jaren is dat redelijk gelukt, maar de afgelopen maanden komt er te weinig geld binnen.

Ik zoek dan ook een opvolger die mijn taken overneemt en mijn werk voortzet. Een frisse wind die roering brengt en met een eigen bestuur actief wordt. Waarbij ik hopelijk de spreekbeurt- avonden, als dit weer mogelijk is, weer kan houden.

Wie voelt zich geroepen? Wie wil mijn werk overnemen? Tenslotte … het is Pesach … ook voor de slachtoffers van terreur. Wij steunen hen financieel vooral nu! Help ons hierbij.

Laat ons, maar vooral hen niet in de steek.

Ik wens u een goede Pasen en Pesach,
Shalom, Harry Nihom


Uw bijdrage kunt u overmaken op Stichting Lechaim, rekeningnummer NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie