Harry’s focus op Israel 739

Beste mensen,

Ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt dat u van mij deze week een extra Focus ontvangt. Dat is niet voor niets. Het coronavirus heeft in alle hevigheid in Israël toegeslagen, met alle economische en sociale gevolgen van dien.
Veel mensen zijn geraakt en zitten thuis zonder werk.
Voor de groep van slachtoffers van terreur, die al zo sociaal en financieel achtergesteld zijn, is de situatie schrijnend, velen zijn niet eens in staat om eten te kopen.

Daarom doe ik, zo vlak voor Rosh Hashanna, het Joodse Nieuwjaar, een dringend beroep op u.

Help ons de slachtoffers van terreur financieel te ondersteunen en te zorgen dat de komende feestdagen ook voor hen een beetje feestelijk zijn.

Met Roshanna is het traditie om appeltjes met honing te eten, opdat we een zoet jaar zullen krijgen. Laten we samen zorgen voor veel appeltjes en nog meer honing voor de slachtoffers van terreur. Zij verdienen het.

Heeft u vragen, bel mij 00 9272 9 8855424 of stuur me een mail.

Shalom,
Harry Nihom


Uw bijdrage kunt u overmaken op Stichting Lechaim, rekeningnummer NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie