Harry’s focus op Israel 741

Lieve, beste trouwe lezers,

Vanwege de ernstige ziekte van mijn vrouw, mijn gezegende leeftijd, 93 jaar jong, maar vooral omdat het zo moeilijk is om medewerkers te vinden, heb ik besloten om zowel met de stichting als de Focus te stoppen. Dit is mijn laatste Focus. Ik heb uw jarenlange ondersteuning en belangstelling voor Israël en onze stichting enorm op prijs gesteld.

Terwijl ik nadacht hoe ik het beste deze Focus kon schrijven, kreeg ik ondergaande mail van mijn goede vrienden Johan en Atie. Ik had mijn gedachten over wat te doen met de stichting met hen gedeeld.

Hun reactie zegt alles en met hun toestemming deel ik ‘m met u.

Mijn grootste wens is dat u, ook nu Lechaim stopt, Israël blijft steunen.

Ik voel me een bevoorrecht mens dat ik in dit door G’d gegeven land woon en mijn hele leven me heb kunnen inzetten voor dit prachtige land met zijn bijzondere bevolking.

Ik blijf graag van u horen en als u weer kunt reizen en in de buurt bent: de koffie staat altijd klaar.

Mijn Focus zou mijn Focus niet zijn als ik, en dan dit keer voor de laatste keer, u oproep de slachtoffers van terreur niet te vergeten. Wij zijn onze hulp aan hen verschuldigd. U kunt uw laatste donatie overmaken tot 23 oktober. Onze bankrekening zal op 30 oktober definitief worden gesloten. Het restant van het saldo zal worden geschonken aan Sderot en Shilo, twee organisaties die u door de jaren heen hebt geholpen.

Ik wens u allen het beste, G’ds zegen en Shalom,

Harry Nihom
nihom@012.net.il


Lieve Harry,

Wij proeven je worsteling om dit voor jou zo moeilijke besluit te nemen! De redenen zijn alleszins begrijpelijk, een andere beslissing was niet mogelijk. Je kunt onmogelijk de kar alleen blijven trekken…; je moet nu aan Marijke en jezelf denken en genieten van alle dagen die jullie nog gegeven worden.

Ontzettend veel bewondering hebben wij voor jouw taaie doorzettingsvermogen, je creativiteit en inspiratie om deze prachtige hulpverleningsorganisatie te besturen en te enthousiasmeren! Jarenlang heb jij je tomeloos ingezet voor Le Chaim! En niet zonder resultaat!! Zeer vele hulpbehoevenden en getraumatiseerden zijn dankzij jou geweldig ondersteund! Mede door jou èn door Marijke, die al die jaren jouw trouwe bondgenoot is geweest ook inzake Le Chaim, is hun lijden verlicht!

Wij zijn dankbaar, dat wij diverse keren met jou de Projecten in Shilo hebben bezocht, dat jij ons hebt geïntroduceerd bij wijlen rabbijn David Brodman en bij de kinderarts Elisheva Ronen in het ziekenhuis te Ashkelon! Jullie gastvrijheid staat in onze herinnering gegrift, de ontmoetingen met Marijke en jou in jullie mooie huis koesteren wij in ons hart! Helaas is het door de coronacrisis nu niet mogelijk naar Israël te reizen. Hopelijk komt het er ooit nog eens van!

Tot slot:
Lieve Harry, je kunt terugzien op een zeer arbeidzaam en vruchtbaar leven! Gedreven door je bewogenheid ben je zeer velen tot Zegen geweest! Wat uit liefde tot G’d is gedaan, houdt zijn waarde tot in eeuwigheid! Moge dit vertrouwen je tot troost en bemoediging zijn!

Shalom en veel liefs!
Ds. Johan en Atie Smit – Tahapary


Uw bijdrage kunt u overmaken op Stichting Lechaim, rekeningnummer NL87RABO0117723800