20150116 Hulp Fam. Guet Sderot

Beste Lechaimvrienden,

Mede namens het bestuur allereerst u allen een Shabbat Shalom en een goede zondag gewenst.

Verder verwijs ik naar het bijgaande bericht van Odelia ben Porat. Zoals bekend hebben wij als stichting Lechaim met Sderot een hechte relatie.
Ik hoop van harte dat u ons ook in deze door het terrorisme beschadigde familie Guet financieel zult helpen. Ik heb Odelia gezegd dat wij haar in ieder geval enkele maanden niet in de steek zullen laten.

Dank bij voorbaat voor uw medewerking.
Harry
coördinator Israel


Vertaling van het verzoek:
Brief van Odelia ben Porat over de familie Guet:
Beste Harry,
Naar aanleiding van ons telefoongesprek meer details over familie Guet.
Ze hebben werkelijk meer steun nodig. De moeder is de hele week in het ziekenhuis bij de baby en hun huis is een grote troep. Ze hebben iemand nodig om hun andere kinderen te helpen en de huishouding bij te houden. Dit kost per maand NIS 2000 (450 euro)
Kun je de familie helpen? Het is urgent.
Dank je
Odelia


Origineel:
Dear Harry,
Following our conversation on the phone, more details regarding the Guet family (family #1). They really need more support. The mother is at the hospital with the young baby throughout the whole week and their house is a mess. They need someone to help them with the kids and the cleaning. It cost 2,000 NiS per month. Do you think you could help them? It is very crusial for them.
Thank you,
Odelia


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
Nieuw: doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer