Stichting Lechaim gegevens

Stichting Lechaim

Het doel van de stichting is steun geven aan de slachtoffers van terreur in Israel. Vanwege de huidige internationale financiële situatie heeft het bestuur het beleid moeten aanpassen. Daarom concentreert de stichting zich op bepaalde projecten en op slachtofferfamilies. In Shiloh werkt de coördinator met een kinderfonds, in Sderot met de stichting Reut Sderot, in Nitzan met Laurence Beziz, en in Netanya geeft de stichting steun aan slachtoffers, die in staat zijn om te herscholen. In al die plaatsen worden activiteiten ontwikkeld, opdat de getraumatiseerde slachtoffers zich kunnen herstellen.

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 819749552

Bestuurssamenstelling:
H. Nihom, voorzitter; F. Mol, penningmeester.

Uitgeoefende activiteiten: 2 maal per jaar brengt de coördinator, Harry Nihom, een bezoek aan Nederland en houdt dan dagelijks spreekbeurten en werft donateurs voor de hulp aan terreurslachtoffers. De activiteiten zijn enkele jaren ernstig bemoeilijkt door acties van een groepje tegenstanders (zie de verklaring over de rechterlijke uitspraak die het bestuur heeft uitgegeven). Dit heeft echter een weerslag gehad op de fondswerving.

Het beleidsplan van de Stichting Lechaim vindt u hier…
De financiële verantwoording wordt gegeven in de volgende documenten: Resultatenrekening, balans en controleverklaring vindt u in het jaarverslag 2018: klik hier…
Beloningsbeleid: de bestuursleden worden niet beloond voor de uitoefening van hun bestuursfunctie. Zie verder het jaarverslag.
De doelstelling van de stichting wordt tevens in het jaarverslag beschreven.

.