Harry’s focus op Israel 447

Israel, 4 januari 2013
Vandaag ontvangt u een kort bericht. Door prettige omstandigheden heb ik onvoldoende tijd gehad om mijn wekelijkse nieuwsoverzicht samen te stellen.
Toch wil ik u een prettig weekend wensen en uw aandacht vragen voor het werk van stichting Lechaim.


Nitzan

Dit is een foto van een aantal huizen in Nitzan. Zoals bekend wonen hier een groot aantal families die uit Gush Katif verjaagd zijn. Nitzan is, evenals Reut Sderot en Shiloh, één van onze belangrijkste projecten. Nitzan ligt langs de grens bij Gaza, en de angst bij kinderen en ouders dat er weer een raket zal vallen is en blijft groot. Het aantal traumapatiënten groeit nog steeds.

Zoals ik in mijn vorige nieuwsbrief heb medegedeeld is 2012 wat betreft onze stichting en dus de slachtoffers van terreur goed afgesloten.

Mede namens het bestuur verzoek ik u door te gaan met ons financieel te helpen, vergeet ons werk niet! Help ons zodat wij ook in 2013 de slachtoffers van het terrorisme kunnen blijven helpen.

Dank bij voorbaat,
Shalom,
Harry