Harry’s focus op Israel 448


Israel, 12 januari 2013

Israel is op dit moment niet meer in de ban van de regen en de storm, maar van de komende parlementsverkiezingen. Die verkiezingen zijn van het allergrootste belang, omdat de grote vraag is wie er gaat winnen, en hoe de nieuwe regering wordt samengesteld. Volgens alle enquêtes ziet men Bibi Netanyahu wel zijn functie behouden. Maar de vraag is hoe de coalitie eruit gaat zien. Zal dat centrumlinks of rechts zijn. Aangezien de ‘links’-denkenden een overeenkomst willen sluiten met de Fatah en onder bepaalde omstandigheden land willen afstaan, is dit voor ons land een groot gevaar. In deze nieuwsbrief een verkorte editie van de toespraak die Bibi hield in 2009 op de Bar Ilan universiteit in Ramat Gan. Tijdens mijn bezoek aan koud Nederland afgelopen week, heb ik onder meer het werk van onze stichting Lechaim doorgenomen. Besloten is andere activiteiten toe te voegen en ons werk meer te verspreiden.

1. Toespraak Bibi uit 2009
· Vrede is steeds ons streven geweest, ook van onze profeten.
· Wij willen een eenheidskabinet.
· Wij hebben 3 uitdagingen: Iran, de financiële crisis, en vrede bevorderen.
· Het grootste gevaar voor ons en het Midden Oosten is de extreme Islam en de atoombewapening.
· Wij werken aan stabiliteit van de financiën en aan vrede in het M-O.
· Ik roep alle leiders in het M-O op om met elkaar te praten en vrede te sluiten. Ook economische vrede.
· Ik roep alle ondernemers op hier te investeren. Ook de Palestijnen te steunen, banen te creëren en het toerisme uit te breiden. Dit kan samen. Samen kunnen we een betere toekomst opbouwen voor onze vrouwen en onze kinderen. Geen wapens meer, maar boeken! Aandacht voor de landbouw, de economie, de handel, het toerisme en de algemene ontwikkeling. Onze jeugd positieve zaken tonen, een toekomst met een goed leven.
· Wat is de wortel van het bestaande conflict? Simpel gesteld: het weigeren van het bestaansrecht van Israel als het historische thuisland.
· In 1947 accepteerden wij het deelplan. De Arabieren weigerden. Toen en later. Dit heeft niets van doen met Judea en Samaria. Toen was daar geen Israëlische soldaat.
· Wij maakten vrede met Egypte en Jordanië, niet met de Palestijnen. Hoe meer wij toegeven, hoe meer zij eisen.
· Om vrede te maken hebben we moed en integriteit nodig. Dat geldt voor beide partijen. Opgelost moet worden het vluchtelingenprobleem. Dat kan. Dat is ook door ons opgelost. Klein Israel ving honderdduizenden verdreven Joden uit Arabische landen op.
· Het Joodse volk is 3500 jaar verbonden met Judea en Samaria. De Holocaust zou er niet zijn geweest als we toen al een eigen staat hadden gehad.
· Het land van Israel is de geboorteplaats van het Joodse volk.
· Mijn visie van vrede: wij willen anderen onze vlag en cultuur niet opdringen. Er zijn 2 vrije volken,die naast elkaar leven als goede buren met een goede relatie en respect voor elkaar. Ieder met een eigen vlag, een eigen volkslied en een eigen regering. Geen bedreiging van elkaar veiligheid en bestaan. Wel demilitarisering van ons buurland.
· Een permanente overeenkomst wil zeggen: verdedigbare grenzen en Jeruzalem als hoofdstad.
· Wij hebben geen plan om nieuwe nederzettingen te bouwen voordat er een afspraak is.
· Gedurende 61 jaar hebben wij, ondanks bedreigingen wat ons bestaan betreft, veel bereikt. Op het gebied van computers en in de medische wereld.
Noot.
Bibi is bereid om met de Fatah te praten. Maar uitsluitend als de Joodse staat wordt erkend. Dit zal dan ook door de Hamas moeten worden gedaan. Probleem is dat president Peres Abu Mazen een goede partner voor de vrede vindt. Hij zou beter moeten weten. Het volk is gelukkig een andere mening toegedaan. In Israel is een verschil van mening over de toespraak van Bibi. Maar daarvoor leven we in een democratie en hebben we veel politieke partijen. Bibi zegt: ja, een Palestijnse staat, maar wel een aantal reeds genoemde voorwaarden. Dat blokkeert tot nu toe ieder gesprek. Abu Mazen zegt: ik ben voor vrede! Maar zijn eisen zijn tot nu toe totaal onaanvaardbaar voor Israel.
Bibi heeft deze toespraak 4 jaar geleden gehouden, maar gezien de inhoud had dat net zo goed vandaag kunnen zijn. Ik vind Bibi dan ook de juiste man op de juiste plek.


2. Kortere berichten

· Op 2/1 woont Bibi de ceremonie bij van de completering van het hekwerk langs de Egyptische grens. De lengte: 230 km. Kosten: 200.000 Euro. Infiltranten/illegale werkers: minimaal, en er is vrijwel geen terrorisme meer. Ook is er bijna geen smokkel van wapens en drugs meer. De hekken zijn gebouwd langs en door bergen en rivieren om de natuur in stand te houden.· Ook in Denemarken groeit het antisemitisme. De uitspattingen komen uit de radicaal islamitische hoek. De regering grijpt niet in, terwijl de Israëlische ambassade waarschuwt voorzichtig te zijn.· Naftali Bennett (50 jaar)is een nieuwe ster in het politieke spel. Hij is leider van het ‘Joodse Huis’ en schatrijk. Als zakenman werd hij in korte tijd multimiljonair. Politiek gezien is hij rechts. Hij gaat niet voor 2 staten en wil gebied C behouden. Hij ziet geen vrede. Hij zegt ook dat de hulp van Amerika 1% van de Israëlische economie is. “Wij zijn financieel sterk en moeten onafhankelijk zijn. We moeten werken aan de exploitatie van het aan de kust gevonden gas”, aldus Bennett. Na 22/1 zien we meer duidelijkheid over de samenstelling van de regering en ook over het te voeren beleid.

 

· Vanwege de problemen in Syrië zijn er een groot aantal Palestijnse vluchtelingen. Jordanië heeft de grenzen gesloten, evenals de meeste Arabische landen. Assad blijkt toch sterk in het zadel te zitten. Hij onderstreept dat ook in zijn afgelopen week gehouden toespraak. In 2012 heeft Amerika humanitaire hulp gegeven aan Syrië. Totaal US $ 210 miljoen. Dit bedrag werd gegeven aan diegenen die geleden hebben door de burgeroorlog en daarom gevlucht zijn. Ongeveer 2.5 miljoen Syriërs lijden honger.

· Zo’n 30 boeren uit de Gazastrook bezoeken de landbouwtentoonstelling die is gehouden in de Negev. Zij menen dat mede daardoor hun werk en dus de economische situatie verbeterd wordt. Er is belangstelling van beide partijen. Nadat de goederen door Israel zijn gecontroleerd wordt er geëxporteerd naar Europa, onder andere pepers, aardbeien, bloemen, tomaten en kruiden.

· In Egypte wonen 90 miljoen mensen. 10 miljoen stemden voor de grondwet zoals Morsi die samengesteld heeft. 7 miljoen waren tegen. Dus 68% heeft de stemming geboycot. Conclusie: totaal gebrek aan vertrouwen, en de “Moslem Brotherhood” verliest steun.

· Abu Mazen bezoekt Cairo en ontmoet Hamasleiders. Hij tracht verzoening tot stand te brengen met de Hamas die Israel wil vernietigen. Discussiepunt is onder andere dat de Fatah nog steeds geen verkiezingen heeft gehouden. Mashaal is ook aanwezig bij de discussie. Dit op verzoek van Morsi, de Egyptische president. Bibi zegt: wij trekken ons niet terug. Dat hebben we geleerd. Kijk naar het gevolg van terugtrekking uit Gush Katif. Verder werkt Hamas samen met Iran en dit land heeft dezelfde bedoeling met Israel als Hamas.

· Dertien Chinese miljonairs bezochten Israel om te investeren in de Israëlische High Tec. China heeft al eerder geïnvesteerd omdat Israel op bepaalde gebieden wereldleider is.

· De Israëlische export van wapens was in 2012 20% hoger dan in 2011, totaal: $ 7 miljard. Dit ondanks de internationale financiële crisis. In 2010 was het 7.2 miljard.

· Abu Mazen heeft een instructie uitgevaardigd. Er mag niet meer worden gesproken over de Palestijnse Nationale Autoriteit maar alleen over deState of Palestine. Dit is de consequentie en de overmoed van Abu Mazen sinds de VN de PA geaccepteerd heeft als “non member observer”.

· In 2012 was het toerisme in Israel 5% meer dan in 2011. Totaal ongeveer 3.5 miljoen. Door de Pillar of Defense oorlog was december beduidend minder. Toen waren er niet meer dan 238.000 toeristen.

· Vijfduizend Hezbollah-leden hebben zich bij het officiële Syrische leger gevoegd. Morsi steunt de oproep om Bashir Assad te vervolgen. Israel versterkt de grens Syrie – Israel.

· Het Israëlische leger vergt 17% van de Israëlische begroting. Dat is 10 keer hoger dan in Europese landen.

· Op 9/1 bezoekt Bibi Ariel, de hoofdstad van de Westbank. Tijdens het bezoek aan de universiteit zegt hij ondermeer dat deze stad altijd in handen van Israel blijft. Ook zegt hij dat het bouwen in dit gebied zal blijven doorgaan. Het bouwen en de verhoging van de status van het studiecentrum in Ariel tot universiteit wordt internationaal veroordeeld. Bibi zegt dat de wereld voorzichtig moet zijn met oordelen. “Wij vestigen een universiteit en worden veroordeeld met de zelfde woorden als dictatoriale en misdadige regeringen. Wij blijven onze burgers verdedigen, wij blijven bouwen en wij gaan door op wetenschappelijk gebied. Daar heeft de hele wereld baat bij.”

· Palestijnen uit de Westbank hebben op ‘Israëlisch gebied’ tenten opgezet. Dit om aan te tonen dat het Palestijns land is en door hen beschermd wordt. Dit kan beschouwd worden als een actie tegen de bouwplannen. Israel maakt korte metten met de groep en heeft haar enkele uren de tijd gegeven om te vertrekken. Anders zal het leger ingrijpen.

Dit keer is de nieuwsbrief iets anders samengesteld. Dit komt ten dele door mijn werkzaamheden voor onze stichting. Wilt u meer informatie over wat wij doen, stuur mij een mail of ga naar: www.stichtinglechaim.com. Wilt u in maart een spreekbeurt organiseren dan hoor ik dat graag. De onderwerpen zullen zijn: de politiek en de problematiek van de slachtoffers van terreur.

We hebben ook uw hulp nodig

Dat betekent niet alleen uw financiële bijdrage, maar ook dat ons werk nog meer bekendheid krijgt. Help ons helpen. De slachtoffers en onze stichting zijn u dankbaar.

Shalom,
Harry