Harry’s focus op Israel 454

Israel, 23 februari 2013
Hoewel het niet onze gewoonte is om ontvangstbevestigingen en bedankbrieven te publiceren, is het toch wel eens goed om te kunnen lezen hoe dankbaar de project-ontvangers zijn. En ook om te lezen over het resultaat van mede door u verstrekte donaties. Op deze pagina… vindt u het verhaal van Odelia die in Sderot bijzonder belangrijk werk verricht. Zoals in een vorige brief vermeld, de angst, de spanning, de loeiende sirene, die 15 seconden de tijd geeft om bescherming te zoeken, zijn de oorzaak van trauma. Trauma bij kinderen kenmerkt zich door slapeloze nachten, in bed plassen, angst om naar school te gaan en angst om alleen thuis te zijn.


Onze stichting helpt deze slachtoffers van terreur.

Bekijk de foto’s, de verhalen en reik ons de hand. Daarmee doet u goed werk voor al diegenen die ongewild de dupe zijn geworden van de raketaanslagen.
Ruim 4 weken na de verkiezingen voor het Israëlische parlement is de huidige premier Bibi Netanyahu nog steeds bezig een coalitie samen te stellen. Door de toch aanwezige tegenstellingen is hij druk bezig. In het bijzonder de nieuwe partijen willen hun kiezers tonen dat zij zich aan de gegeven belofte houden. Betrokkenen vergeten dat het landsbelang belangrijker is dan eigen wensen. Ook moeten we niet vergeten dat we sinds de heroprichting van de Joodse staat in 1948 met nieuwe generaties hebben te doen. De verkiezingen geven dat duidelijk aan. Deze gekozen jongeren hebben onder meer de dertiger jaren en de oorlog 40/45 niet meegemaakt. Zij realiseren zich amper wat het betekent een eigen huis te hebben dat helaas een zware beveiliging nodig heeft. Israel ontvangt veel toeristen. Zij zien het dagelijkse leven en de noodzaak om onze grenzen te beschermen. Ook zien zij de problematiek van de betwiste gebieden.

1. Voetbalwedstrijd Israel – Barcelona
Het was de bedoeling dat het Israëlische team zou bestaan uit Israëlische en Palestijnse voetballers. Dit zou een match voor de vrede zijn en is gepromoot door president Peres. De voorzitter van de Palestijnse bond heeft deelname vrijdag jl. verboden. Volgens hem mag er alleen dan gevoetbald worden als de bezetting is opgeheven. Conclusie: nooit samen spelen en nimmer vrede.

2. Conferentie van presidenten van Amerikaanse Joodse organisaties
Volgens Bibi zijn er 3 grote problemen:
* Iran: Probleem t.a.v. de ontwikkeling van de atoombom. Gesteld moet worden dat dit land steeds dichter bij de rode lijn komt.
* Syrië: De problematiek van chemische wapens en de slechte economie.
* Vrede sluiten met de Palestijnen die het Joodse land Israel niet erkennen.
Over het aangekondigde bezoek van president Barack Obama zegt hij:
Ik wil praten over de veiligheid en de diplomatieke relatie. Amerika stuurt Israel de ‘iron drome’, Israel verstrekt de noodzakelijk en nuttige informatie. Amerika is onze grootste vriend.
Over Israel zegt Bibi:
· De groei van de bevolking is natuurlijk. Dus wij moeten werken aan arbeidsplaatsen en groei van onze economie.
· De militaire dienst dient te worden verdeeld.
· De dagelijkse leefkosten moeten omlaag.
· Een muur wordt gebouwd langs de grenzen van de Sinaï. Dit wordt gedaan om illegale immigranten tegen te houden. Gebleken is dat dit hekwerk, waar vorig jaar mee is begonnen, noodzaak is. We leven in het Joodse land. De muur werkt. Dit jaar zijn geen immigranten doorgelaten.
· Wij accepteren geen militaire dreiging en ook geen bouwstop.

3. Syrië
Vanwege de interne oorlog vluchten dagelijks ongeveer 5000 Syriers het land uit. Zij gaan naar Libanon, Irak, Jordanië en Turkije. Het aantal doden sinds de opstand van de demonstranten is ongeveer 70.000.

4. Israel
Als Joodse staat, gebaseerd op de Joodse cultuur, is het de plicht van een ieder om indien nodig anderen te helpen. In het jaar 2012 werden ruim 200.000 PLO mensen door specialisten en andere doktoren in Israel geholpen.

5. Jeruzalem
Hierbij een beknopt overzicht van de activiteiten in de hoofdstad:
· Op 1/3vindt de jaarlijkse marathon plaats
· Tussen 18/2 en 21/3het ‘old music festival’
· Tussen 21/4 en 24/4het internationale symposium van religieuze gemeenteleiders.
· Tussn 23/5 en 8/6het 52ste festival van kunst-muziek-artiesten
· 16/5museumdag
· 28/5 en 29/5toerisme en vernieuwingsconferentie
· 5/6 tot 13/6Jeruzalem licht festival
· juniformule-1 race
· 15/6 – 31/8Jeruzalem seizoen van cultuur. Diverse manifestaties
· Juli, Internationaal film festival
· 4/8 – 8/8internationaal poppentheater festival
· 6/8 – 18/8internationale kunstmarkt. Bestaat al 30 jaar. 150 Israëlische artiesten en tientallen buitenlanders
· september kamermuziek festival
· 17-19 oktoberbezoek aan bijzondere privé huizen en tuinen
· decemberJeruzalem ontwerpers week

6. Tunnels
Veel tunnels vanuit Egypte blijken in de Sinaï onder de grond te zijn gegraven. Diverse zijn vol met water gespoten of onder water gelopen. Het Egyptische en Israëlische leger hebben honderden tunnels vernield. Daardoor is er beduidend minder smokkel van goederen en wapens. De veiligheidsmuren worden nu 20 meter diep gegraven. De smokkel bracht ongeveer 4 miljoen per dag op. Een Egyptische militaire woordvoerder zegt dat het leger meer dan 225 smokkel-tunnels aan de Gazagrens heeft ontdekt.

7. Joods Agentschap
Bibi spreekt het bestuur van het JA toe:
Wij worden geconfronteerd met uitdagingen. Daarom is het nodig dat wij als eenheid werken. Wij zijn sterker geworden t.a.v. het verleden. Reden: wij hebben een eigen land. Maar de vijand is niet veranderd. De haat bedreigt ons. Maar de wereld ziet het niet. Iran bewapent zich. De grootste fout is de geschiedenis. Kijk naar 40/45.
Verder natuurlijk Syrië. Een menselijk drama. Meer dan 60.000 doden. Het is een onderontwikkeld land dat wel de nodige wapens heeft. Wij accepteren een mogelijke Palestijnse staat. Alleen echter totaal ontwapend. Kijk naar de consequenties van onze terugtrekking uit Gush Katif en Libanon. Vrede kan alleen met respect en erkenning voor elkaar. Het is allemaal moeilijk. Israel zou concessies moeten doen. Maar dat klopt niet. De Palestijnen moeten dat doen.

8. Syrische grens
Het IDF (Israëlische leger) gaat een veldhospitaal bouwen langs de Syrische grens bij de Golan. Daar kunnen dan vanwege de onderlinge gevechten in Syrië gewonden worden geholpen die trachten de Syrische grens over te steken. Meer Syrische slachtoffers worden verwacht. Dat land is nu al 2 jaar verwikkeld in een burgeroorlog. Een en ander gaat wel gebeuren met inachtneming van de veiligheid.

9. Hezbollah
Terreurleden van de Hezbollah verblijven in de EU om Joodse doelen uit te zoeken. Zoals algemeen bekend erkent de EU Hezbollah nog steeds niet als terreurorganisatie. Een lid van die groep geeft tijdens de zitting van een rechtszaak in Cyprus toe dat hij deze opdracht heeft ontvangen. Kijken in Amsterdam, Antalya en Limasol. Hij werd gevangen op 7-7-2012. Hij ontkent dat hij betrokken was bij aanslagen op Joden of Joodse doelen.

10. De leider van Bayit Yehudit
Benneth valt de afspraak van Bibi en Tzipi Livni aan. Haar partij Hatnua wil Jeruzalem afstaan evenals Ariël (Westbank). Wij als partij doen mee aan de regering als we allen de echte problemen aanpakken. Livni zou volgens blijkbare afspraak met Bibi justitie krijgen en hoofd onderhandelingen worden. Livni was minister tijdens het Ehud Olmert-bewind. Hij wilde 94% van Judea en Samaria en Oost Jeruzalem afstaan. Abu Mazen ging daar niet mee akkoord. Lapid (Yesh Atid) meent dat een ieder in het leger moet. Dus ook de orthodoxie. Benneth zegt: wij leven in het meest gecompliceerde land ter wereld. Wij steunen Bibi.

11. Israel en het M-O kort
· Op 12/2 deelt de PLO mee dat Hamas en de PA tot een akkoord zijn gekomen. Nog te behandelen: de te houden verkiezingen en de samenstelling van de regering. Dus welke groepering beheert welk departement.
· Langs de Westbank worden veiligheidshekken gemaakt om te voorkomen dat Palestijnse infiltranten onze grenzen overschrijden. Het gaat om een lengte van 700 km. De kosten: 700 miljoen euro !!
· In Beth El worden 90 huizen gebouwd. Ligt vlakbij Shiloh.
· Een EU-delegatie heeft Caïro bezocht. Het heeft de situatie in de Sinaï besproken. Eveneens de mogelijke vrede met de Hezbollah en de hereniging van de PLO (Hamas en PA). Er zijn vrij veel wapens aan de grens in beslag genomen.
· Op 17/2 zijn ongeveer 1000 leden van de Hezbollah Syrië binnen gevallen. Zij vechten tegen de Free Syrian Army (de FSA). Dat is dus de oppositie.
· De Hamas blijkt indirect te onderhandelen met Israel. Dit dus met Meshaal en niet met Abu Mazen. Deze heer is kwaad omdat hij de enige is die het recht heeft om te praten. Daardoor nu ook geen contact Mashaal-Abu Mazen.
· Amerika en Iran hebben contact met elkaar om te kijken of en hoe er te onderhandelen is over de atoombom. De vraag: is er een diplomatieke oplossing? Als er geen oplossing is, dan zal Amerika ingrijpen.
· Israel heeft de eerste vergunning om olie in de Golan te boren verstrekt. Dit is zonder problemen of protesten gegaan. De Golan is immers voor de wereld betwist gebied.
· Klachten in België over antisemitisme zijn in 2012 met 42% gestegen. Het gaat om 88 klachten. Een feit is dat de meeste klachten niet worden aangegeven.
· Obama bezoekt op korte termijn Israel. Moshe Feiglin (Likoed) roept de Knessethleden op, dat als Obama Jonathan Pollard niet meebrengt, dat allen dan de Knesseth moeten verlaten. Pollard zit al 28 jaar gevangen in een bevriende mogendheid. Dat is niet normaal. Tot nu toe heeft Feiglin ruim 5000 handtekeningen verzameld.
· President Morsi van Egypte heeft weer verkiezingen uitgeschreven. Deze worden vanaf 27/4 gehouden. Het doel: het realiseren van een democratie. Het land is verdeeld. De oppositie is minder religieus. Het nieuwe parlement komt op 6/7 bijeen.

Noot:Ik kan een Focus vol schrijven over de huidige gang van zaken wat betreft de regeringssamenstelling. Zoals begonnen, eindig ik ook. Laten we afwachten wat er gaat gebeuren en vurig hopen dat het algemene landsbelang bij alle betrokkenen de overhand heeft.

Sta mij ook toe om te verwijzen naar mijn inleiding wat betreft onze stichting Lechaim. Wij hebben uw steun nodig om slachtoffers van het terrorisme te helpen. Dank bij voorbaat.

Shalom,
Harry