Harry’s focus op Israel 455


Israel, 3 maart 2013
Zoals wel werd verwacht, is er nog geen nieuwe regering. Bibi heeft twee weken extra gekregen van President Peres. In het bijzonder zijn het de nieuwe partijen die hun eigen programma willen doordrukken. Omdat Israel evenals Nederland een coalitie moet samenstellen, is hun wens theoretisch gesproken wel begrijpelijk, maar niet realistisch.

Belangrijk is te vermelden dat de Israëlische munt de laatste maanden beduidend sterker is geworden, de werkeloosheid minder is dan in de meeste andere landen, en de export evenals het toerisme groeit. Dit ondanks het gegeven dat dit bijna kleinste landje ter wereld omringd is door vijanden. In plaats van dit landje concreet te steunen en de landen om haar heen te dwingen om een democratie te worden en Israel te erkennen, zit men te kijken en te luisteren en doet niets behalve kritiek uitoefenen op het legale beleid van Israel. Ik verwijs weer naar de situatie in de jaren 30. Toen had de wereld kunnen ingrijpen en voorkomen dat er ongeveer 60 miljoen mensen zijn omgekomen.

Vandaag is, zeker gezien de bewapening, de toestand nog erger, en kijkt men toch toe. De economische crisis is internationaal en de politieke situatie in te veel landen labiel.

1. Het IDF
Het ministerie van defensie heeft doorgegeven een nieuwe ballistische raket-onderschepper te hebben ontwikkeld. Dit systeem maakt deel uit van het huidige verdedigingssysteem en is uniek in de wereld. Dit lange afstand projectiel is samen met het huidige systeem (iron dome) een verbeterde bescherming van het land.

2. Hamas en de PA
Verzoeningsgesprekken tussen Hamas en de PA, welke op 27/2 in Caïro zouden plaatsvinden, zijn op verzoek van Hamas uitgesteld. Hamas wil resultaten zien. Fatah’s woordvoerder zegt dat dit uitstel niet positief werkt en dat het tijdschema dient te worden gerespecteerd. Het gaat om het weer creëren van een nationale eenheid. Een en ander is tijdens een tv-debat uit de hand gelopen. Ook het gegeven dat Fatah met Israel praat over coördinatie en beveiliging vindt Hamas onaanvaardbaar.
3. Jeruzalem
Een advocaat die de PA vertegenwoordigt, heeft o.a. “New Balance” bedreigd met een boycot en een rechtszaak. Dit bedrijf sponsort de marathon en dat zou een inbreuk op het Internationale Recht zijn. De wedstrijd loopt door Oost-Jeruzalem en ‘bezet’ gebied. Ook andere bedrijven worden door de Arabische Liga bedreigd.
Inmiddels is de marathon vrijdag jl. gelopen. Meer dan 1750 deelnemers uit 54 landen. Geen ‘Palestijnen’, wel Arabieren deden mee. Winnaar werd de Ethiopier Abraham Kabeto, en bij de dames de Ethiopische Mihir et Anotonius. Als ik dan mag toevoegen dat er op dit moment een internationaal tennistoernooi in Netanya plaatsvindt, waar 150 deelnemers uit 50 landen aan deelnemen, dan leven we toch in een vredig en veilig land en vinden de deelnemers het een genoegen hier te kunnen sporten.
Ook mooi om te vermelden is dat dit jaar een Ethiopische immigrante is gekozen tot miss Israel!

4. Derde intifada
Vanwege de dood van een Palestijnse gevangene zijn er diverse rellen uitgebroken op de Westbank. Abu Mazen schijnt een gesprek met Khaled Mashaal, de baas van de Hamas, gehad te hebben. Beiden willen een vredige intifada. Geen geweld in beide gebieden. Maar de dood van de jongeman in een Israëlische gevangenis geeft opstootjes, rellen en geroep om onderzoek naar de oorzaak. De wereld houdt zich hier weer intensief mee bezig. Op 2/3 is een gevangene in een Palestijnse gevangenis overleden. Hij werd op 1/3 opgepakt. Volgens de PA was er geen sprake van marteling tijdens de ondervraging. Abu Mazen verklaart dat Arafat gestorven is aan een hartstilstand. Hier wordt verder niet over gesproken. Hoewel medici hebben verklaard dat de eerder genoemde jongeman in een Israëlische gevangenis niet geslagen of gemarteld is staat de wereld ervan op zijn kop.

5. Engeland
Een bekende Britse parlementariër zegt openlijk;
* Ik haat en boycot iedere Jood
* Ik boycot alles over Israel.
* Israel is een apartheidsstaat, een kankergezwel.
Een dag eerder verliet hij een discussie in de Oxford Universiteit toen hij constateerde dat hij van gedachten wisselde met een Israeli.

6. De EU
De betreffende EU-commissie heeft haar rapport over Jeruzalem 2012 uitgegeven. Haar advies en aanbeveling aan de 27 landen over Israel en de Palestijnen:
* een economische boycot van Israëlische bedrijven en gemeenschappen op de Westbank
* import van producten en verleende diensten moeten normaal worden belast en duidelijk gemerkt. Dus: ‘Uit bezet gebied’
Daardoor wel financiële problemen met o.a. studenten uit Ariel.
Noot: Gelukkig heeft de EU blijkbaar geen andere problemen. Niet politiek en economisch.
Het wordt dus tijd dat een Israëlisch comité zich gaat bezighouden met het geven van adviezen en richtlijnen aan Brussel. Dat comité heeft dan voorlopig werk genoeg.

7. Nogmaals de EU
Het uitgebrachte rapport is bestemd voor het Politieke Veiligheidscomité. Een overzicht van de aanbevelingen:
* Financiële transacties die de ‘bezette gebieden’ steunen, worden verboden. EU diplomaten roepen op om Israel te laten stoppen met het steunen van productie.
* Israëlische nederzettingen zijn het grootste gevaar voor vrede. De EU moet maatregelen nemen.
* Producten uit dit gebied moeten gemerkt zijn.
* EU reisbureaus moeten geen trips naar deze gebieden maken.
Doel van de EU: Israel dwingen om een tweestatenoplossing te aanvaarden

8. Kanker
Een 10-tal wetenschappers van het Weizmann Instituut in Rehovot hebben bestrijdingsmiddelen tegen borstkanker ontwikkeld. Het gaat o.a. om agressieve borstkanker en om via een injectie genetische problemen in cellen op te zoeken. Er wordt veel meer ontwikkeld op wetenschappelijk gebied.

9. Tel Aviv
Het aantal misdaden, uitgevoerd door infiltranten uit Soedan en Eritrea, die in Tel Aviv en omgeving wonen, is in 2012 53% hoger dan in 2011, aldus een politierapport. Het gaat hier om Afrikaanse burgers die illegaal de zuidelijke grens zijn overgestoken en om asielzoekers. Het aantal misdaden in het Tel Aviv district is t.a.v. de periode 2007/2010 verminderd.

10. Iran
Een 120-tal journalisten die contact hebben met buitenlandse media zijn gearresteerd. Motief: contact met tegenstanders van de huidige leiding. Het gaat o.a. om de Voice of America en de BBC. Diverse journalisten zijn het land uit gevlucht.

11. Landbouw
Palestijns Arabische boeren en handelslieden uit Gaza bezoeken Israel om van hun Israëlische collega’s te leren. Diverse boeren bezochten Israel al vaker. Het doel: technologische ontwikkelingen overnemen welke in Israel al wordt toegepast. De groep komt in de zomer weer om de producenten te bezoeken.

12. Toespraak Ron Prosor
Op 28/2 spreekt de Israëlische ambassadeur de VN toe. Hierbij een verkorte weergave:
· 64 jaar geleden werd er een wet aangenomen om uitmoorden te voorkomen. Ahmadinejad zei in augustus dat alle humane gemeenschappen het Zionistische regime moeten laten verdwijnen. De VN heeft gezwegen, terwijl het om een VN-lid ging.
· Terreur begint niet met een aanslag op een bus. Daar eindigt het. Terreur begint met het zaaien van haat, met indoctrineren van woorden.
· Als sjeiks claimen dat het een heilige plicht is om Zionisten te vermoorden en dat christelijke vrouwen mogen worden verkracht, dan is de sjeik de moordenaar.
· Een bekende imam zegt tegen duizenden voor de tv: als de Joden zijn uitgeroeid, dan is de wereld gezuiverd en de zon zal dan vrede doen schijnen. Dit leren kinderen op school, thuis en in de moskee.
· Onze vijanden gebruiken de nieuwste technologie. Wij denken nog in het verleden.
· Wij winnen niet door terroristen te verslaan. Wij moeten onze ontwikkeling verder ontwikkelen. Op scholen via leerboeken, enz. Wij hebben al een generatie (40/45) verloren door dat inhumane gedrag. Niet nog een generatie.
· In de PA o.l.v. Abu Mazen is het net zo ernstig. Dood en leven zijn de kracht van de tong. Wij hebben gezien hoe woorden een cultuur van dood creëren.
· Wij moeten vechten tegen intolerantie en haat. Wij moeten begrip voor elkaar tonen.

13. Israel kort
· Vanwege de instabiele situatie in Egypte gaat Rusland minder gas uit Egypte importeren. Dus minder investeringen in dit land dat toch al grote financiële problemen heeft.
· De Hezbollah is eigenlijk een politieke partij in Libanon. Maar het steunt Assad in Syrië en voert via Libanon haar activiteiten uit. We praten dus over een terreurorganisatie die in het Libanese parlement vertegenwoordigd is.
· Op 26/2 valt er uit Gaza een raket in Ashkelon. Geen gewonden, wel schade aan wegen. Dit was de eerste raket sinds operatie Pillar of Defense en tevens de breuk van de wapenstilstand.
· Op 27/2 ontmoet Bibi de minister van BuZa van Shri Lanka. Bibi begroet de minister en zegt dat dit een goed moment is om de relatie tussen beide landen te versterken. Ook Iran en Noord Korea komen ter sprake. Een militair ingrijpen is noodzakelijk. Dit geldt ook voor het Palestijnse probleem.
· De Egyptische rechter zegt dat de tunnels tussen Egypte en Gaza een bedreiging zijn voor de veiligheid. Hamas ontvangt belasting voor de smokkelgoederen. Er zijn minimaal 250 tunnels. Gevreesd wordt dat ook wapens worden gesmokkeld.
· In 2012 hebben 10.5 miljoen bezoekers de Klaagmuur bezocht. Beduidend meer dan in 2011. De politie doet alles om de oude stad veilig te houden.
· Het Egyptisch gerechtshof heeft het verzoek om het vredesverdrag met Israel te verbreken verworpen.
· Amerika wil de Syrische oppositie steunen. Maar niet met wapens. Dus wel met economische, humanitaire, politieke en financiële steun. Volgens de Amerikaanse minister van BuZa Kerry heeft Assad voldoende tijd gehad om de nationale situatie te veranderen.
· In Ramallah heeft Abu Mazen een ontmoeting met de Britse consul-generaal in Jeruzalem en de nationale veiligheidsadviseur voor Engeland. Als het E-1 plan, aldus Abu Mazen, doorgaat, dan wordt de Westbank gesplitst. Dat is de weg tussen Jeruzalem en Maaleh Adumim. Dit is echter de rode lijn die niet mag worden overschreden. Abu Zaki, een Fatah official roept op om de hoofdwegen, die gebruikt worden door de kolonisten, te blokkeren.
· Amerika gaat de rebellen trainen en steunen, opdat zij beter geoefend zijn bij hun gevecht tegen de Syrische regering. De bespreking hierover gebeurt tijdens het bezoek van Kerry, de minister van BuZa. In Rome ontmoeten de civiele en militaire vertegenwoordigers elkaar om de details door te nemen.
· Op 27/2 noemt de Turkse minister Erdogan tijdens een VN Forum in Wenen ‘Zionisme een misdaad tegen de mensheid’. Het forum had als onderwerpen: samenwerking en dialoog en het Westen en de Islam. Ban Ki Moon hield zijn mond.
· De werkeloosheid in Israel is gedaald van 6.8% naar 6.5%. Voor Israëlische begrippen nog vrij hoog. Maar niet in vergelijking met cijfers uit andere landen. Het aantal werkenden steeg naar 3.396 miljoen.
· 13.000 Gazans hebben gedurende de jaren 2011/2012 de Egyptische nationaliteit gekregen. Oorzaak is een nieuwe wet die aangeeft dat iemand die een Egyptische moeder heeft Egyptenaar kan worden. Bij velen loopt de aanvraag nog.
· De Egyptische politie zoekt 500 Palestijnen die Hamasleden zijn en illegaal het gebied zijn binnengekomen. Enkelen hebben deelgenomen aan terreuractiviteiten.
· Op 2/3 zijn 3 mortieren op de zuidelijke Golan Hoogvlakte gevallen. Er vielen geen gewonden. Het Syrische leger heeft de grenzen met Israel verlaten en zich gevestigd in de omgeving van Damascus.

14. Stichting Lechaim
We zijn bezig om voorbereidingen te treffen opdat ook onze slachtoffers Pesach (Joods Pasen) kunnen vieren zoals dat voorgeschreven is. Zoals bekend eten we dan matse (Paasbrood) en leven acht dagen volgens de voorgeschreven Pesach regels. Dagelijks onderhoud is in die dagen duurder. Ieder jaar doen we een beroep op u om mee te helpen, opdat de Seideravond (Paasavond ) kan worden gevierd, alsook de acht overige dagen. We zijn blij met ieder bedrag.

Dank namens het stichtingsbestuur,
Shalom!
Harry

Over Shiloh en de achtergrond heeft David Rubineen boeiend boek geschreven:
God, Israel & Shiloh.
Prijs inclusief verzendkosten: Euro 22,50