Harry’s focus op Israel 533

Israel, 24 november 2014

Beste lezer,

New book - order now...Gedurende de ruim 12 jaar dat ik mijn Focus samenstel, heb ik nooit problemen gehad met mijn inleiding. Vandaag vraag ik me af hoe met mijn inleiding te beginnen.
De internationale situatie is totaal onoverzichtelijk. De islam en de daaraan toch verbonden ISIS is beduidend gevaarlijker dan wordt verondersteld. Het antisemtisme groeit met de dag en hetzelfde geldt voor het terrorisme dat zo langzamerhand wereldwijd is. Het beleid van maar al te veel landen wat het Midden-Oosten betreft, is moeilijk te begrijpen, en dan onderstreep ik het Iraanse gevaar waar wel over gesproken wordt, maar niets aan gedaan. De tegenstelling tussen de PA en de Hamas en de verschillen van mening over het vastleggen van de grenzen van het Joodse land Israel. De EU kost handen vol met geld en is alles behalve een unie; en de internationale financiële crisis is niet opgelost. Klik en geef uw advertentie op...Kijkend naar ons land, dan zien we geen vrede met onze buren, maar wel een verwikkeling met de islam wat betreft nationalisme, politiek gegoochel en religie.
Dat de wereld invloed wil hebben in de gecompliceerde oftewel kunstmatig gecreeerde tegenstellingen is levensgevaarlijk en een bron van grote onrust tussen religies en de samenleving.
Ik hoop met u dat de internationale politieke en religieuze leiders zich realiseren dat jammergenoeg de cultuur van religies in het Midden Oosten, het Westen, de Oosterse en Amerikaanse landen niet gelijk zijn en dat zij beseffen dat men respect voor elkaar moet hebben om ernstige conflicten op te lossen en waar mogelijk te voorkomen.

1. Synagoge in Jeruzalem
Op 18/11 zijn, zoals algemeen bekend, terroristen een synagoge in West-Jeruzalem binnengedrongen. Biddende mensen werden gedood en gewond. Abu Mazen, denkelijk gedwongen door John Kerry, veroordeelt deze actie en de Hamas juicht. De wereld keurt af en er is veel publiciteit. Beduidend meer dan na eerder uitgevoerde terreuracties.
Droef dat in Palestijnse gebieden feest wordt gevierd en dat de gedode terroristen helden zijn. De Druzische agent die de terroristen aanviel, is zelf gedood. Maar hij heeft wel mensen gered. 4 rabbijnen zijn vermoord.
De Russische vertegenwoordiger van BuZa veroordeelde de misdaad: “Wij vrezen voor een uitbreiding van het conflict via de religie”.
Op maandag 17/11 was het Frederica Mogherini die acties aankondigde tijdens een ontmoeting van de Veiligheidsraad om Israel te dwingen een 2-statenoplossing te aanvaarden. Israel mag zelfs niet bouwen op eigen land volgens Frederica. Totaal onbegrijpelijk waar de EU zich mee bemoeit. Hoe kan men de heilige Hoofdstad opsplitsen en zien als hoofdstad van vluchtelingen.
Op 19/11 werd in het Jordaanse parlement een speciaal gebed gezegd ter ere van de terroristen die bij de synagoge-aanslag zijn omgekomen.
In Damascus is een rouwtent geopend. Veroordeeld worden de “Zionistische” aanslagen op burgers.
De Bahreinse minister van BuZa reageerde op de aanslag. Het is volgens hem verboden om op aanslagen van de Israelische bezetter te reageren door onschuldige personen in een gebedshuis te doden. Hiervoor moet het Palestijnse volk betalen. Een bijzondere uitspraak! Ook onschuldige moslims mogen niet in een moskee worden gedood. Dat is echter wel gebeurd door moslims van haar eigen volk. Moskeeën in Israel inclusief de Al Aqsa moskee is de veiligste plek om te bidden, aldus de Bahreinse minister.

2. De EU
De Europese Unie wil import uit Israelische gebieden, te weten Judea, Samaria, de Golan en Oost-Jeruzalem, verbieden. De EU meent dat deze gebieden illegaal zijn. Enkele landen willen weliswaar onder bepaalde voorwaarden ook de staat “Palestina” erkennen.
Men wil o.l.v. Amerika de vredesbesprekingen, welke in april gestopt zijn, heropenen.
Federica Mogherini, de BuZa-vertegenwoordiger van de EU, zegt dat de EU Kerry steunt wat betreft onderhandelingen. Zij wil dit samen doen met Amerika, de VN Veiligheidsraad, Jordanië, Egypte, Saoedi Arabië. Zij ontkent dat de EU Palestina erkent en zegt dat er nog geen sancties zijn uitgevoerd. Wel zoeken we naar een oplossing.
Engeland en Litauen menen dat de Fatah en Israel moeten onderhandelen. Dus geen indirect betrokkenen. Ook Duitsland zegt: ja tegen Palestina, maar uitsluitend na onderhandelingen.
Abu Mazen doet alles om dit gebied (Palestina) te erkennen. Maar hij moet allereerst met acties stoppen en Israel erkennen.
Zweden erkent Palestina op 30/10. Maar er is nergens een staat met deze naam.
In het Nederlandse parlement roept het PvdA-lid Servaas op Palestina te erkennen en dat nog wel op de dag van de moord in de synagoge.
De PA/Fatah ontvangt veel financiële steun onder meer van de EU. Eigenlijk te gek om over te praten. Vluchtelingen blijven jammer genoeg “Palestijnse” vluchtelingen en hun “tijdelijk” gebied blijft woestijn. Dit is niet het geval in de huidige staat Israel.

3. Orthodoxe rabbijn
Een orthodoxe man, een toerist, is op 18/11 aangevallen in New York bij de Brooklyn ondergrondse. 3 mannen sloegen hem en scholden hem uit. Burgemeester Bill de Blasio heeft nu veiligheidsmaatregelen genomen bij synagoges en andere Joodse instellingen. Ook meer politie toegevoegd. ” Er is een goede samenwerking met Israel en ik roep de bevolking op waakzaam te zijn,” aldus de burgemeester.

4. Egypte-Sinaï
Tijdens gevechten zijn 7 burgers en 3 militanten gedood in Noord Sinaï. De burgers waren een Bedoeinenfamilie. De raketten waren bedoeld om een veiligheidscontrolepost te vernietigen. Doel gemist. Daarna is met helikopters het huis gebombardeerd waar de jihadisten zich verborgen hielden. 3 doden. Het Egyptische leger begint een campagne om de militanten in de Sinaï uit te roeien. Sinds ex-president Morsi is vervangen, zijn er honderden doden onder politie, militairen en militanten.
Doordat Egypte de grenzen met Gaza heeft gesloten kunnen duizenden Gazanen niet terug naar hun eigen gebied. 1000 Gazanen kunnen niet naar Egypte voor medische hulp.
Egypte wil de Sinaï weer onder controle hebben. Daar krijgt de Ansar Bayt Al Maqdis terreurgroep namelijk steeds meer invloed. Deze groep is verbonden aan de ISIS.
Egypte heeft diverse scholen in de Sinaï gesloten vanwege de campagne van de jihadisten. Oorzaak: de verhoogde aanpak van het leger van de moslimmilitanten, die soldaten en politie aanvallen en legerinformanten onthoofden.

5. Jeruzalem
Op 19/11 bezoekt Bibi het “New Command Center” van de Jeruzalem Gemeente Observatie Eenheid. Dit controleert nu de hele stad met speciale apparatuur en ballonnen. Daardoor kan de versterkte politie beduidend beter optreden tegen geweld, aanslagen, demonstraties, gooien van stenen en vuurbommetjes. Bibi is onder de indruk van deze organisatie. Hij zegt: “Vanmorgen is het huis van de terrorist vernietigd. Meerdere zullen volgen. Ook worden stappen ondernomen om de veiligheid van Oost-Jeruzalem te realiseren. Wij hebben niets tegen de bevolking, maar we tolereren geen aanslagen.”
Bibi zegt tevens dat de aanval op Jeruzalem een nieuw beleid vereist. Belangrijk is dat we nu praten over een religieuze oorlog en een auto-intifada.
Op 19/11 is een vergunning gegeven om 78 woningen in Oost-Jeruzalem te bouwen, 50 in Har Homa en 28 in Ramot. Tevens 178 huizen voor Arabieren.

6. Reacties/maatregelen
Israel is na de laatste aanslag begonnen om weer huizen van terroristen te vernietigen. Amnesty International beweert dat dit een maatregel is tegen alle Palestijnen. Ook Obama is tegen.
Waar blijven dan de protesten van bepaalde groepen Amerikanen, Europeanen en mensenrechtenorganisaties, die Israel willen veroordelen, tegen Egypte, dat honderden huizen langs de grens met Sinai sloopt? Dat wordt een bufferzone van ongeveer 1000 meter.
De burgemeester van Ashkelon heeft ten gevolge van de actie in de synagoge opdracht gegeven het werk dat bij de kindertuinen en andere plaatsen door Arabische werkers wordt gedaan, te stoppen. Het gaat ons om de beveiliging, aldus de burgemeester. Dit gebeurt met directe ingang. Extra beveiliging wordt door een particulier gefinancierd.
Er zijn veel protesten, o.a. van Bibi, die stelt dat de Israelische Arabieren zich aan de officiële regels houden. Dit is racisme, aldus Bibi.
Ondanks de spanning heeft de chef van de medische dienst, samen met Palestijnse doktoren, de Westbank bezocht. De 30 Israeli’s en 13 Palestijnse collega’s bespraken bepaalde ziektes en samenwerking op watergebied. De chef wil een kliniek oprichten waar samen kan worden gewerkt aan nieraandoeningen en andere ziektes. Dit dus ondanks de bekende beschuldigingen van Abu Mazen. “Wat politici niet lukte doen wij in een seconde,” aldus dr. Wesan Al Jaman, een gynaecoloog uit Hebron. Het Palestijnse Rode Kruis en medici werken ook mee. Doktoren spreken dezelfde taal, dus we bouwen een brug, aldus de organisatoren.

7. De Ribat = de religieuze oorlog voor Allah
Abu Mazen heeft al wekenlang getracht een religieuze oorlog te voeren om daarmee heilige plaatsen te veroveren. De aanslag op de synagoge is dus eigenlijk geen verrassing, maar een eerste religieuze actie. Daarom moeten speciale maatregelen worden genomen. Jeruzalem is onze hoofdstad. Wij moeten Jeruzalem en ons land beschermen. De PA moet verdwijnen. In ieder geval nimmer een Palestina in Judea en Samaria. De PA wil geen vrede. Dus weg met de Palestijnse terreur.
De Ribat is door Abu Mazen aangekondigd. Eigenlijk is de tegenstelling Israel-Arabieren ook religieus. Christenen-Joden hebben onderling geen problemen. Maar moslims accepteren noch Joden noch christenen. De IS=ISIS wil de wereld beheren.

8. Amerika
VS-Minister van Defensie Chuck Hagel zegt tijdens een tv-interview op 18/11 dat de bedreiging van de ISIS-top prioriteit is. Ik heb nimmer een organisatie gezien, die zo goed georganiseerd is, zo goed getrained, zo goed gefinancierd, zo strategisch, zo brutaal en zo totaal ongeremd.
De ISIS is niet de enige bedreiging. Wij hebben internationale hulp nodig om dit aan te pakken.
Ik hoop dat president Obama mij steunt, aldus Hagel.
Amerika heeft 1500 militairen naar Irak gestuurd. Een groep traint de Irakese officieren om de ISIS aan te pakken. Het Congres heeft $ 5,6 miljard toegezegd om het uitgebreide gevecht te financieren in Noord-West Irak dat door de ISIS bezet is.
Congresleden hadden een ontmoeting met Abu Mazen. Zij hebben hem gezegd dat hulp wordt gegeven om vrede te realiseren. Maar de terreur moet wel worden aangepakt. Amerika geeft de PA $ 500 miljoen per jaar. Bibi beschuldigt Abu Mazen van opruiing evenals de door Abu Mazen geleide Palestijnse media.

9. Tel Aviv
Deze stad ontving internationale erkenning door de 1ste prijs de “World Smart Cities Award” te winnen tijdens het “Smart City Expo World Congress” in Barcelona.
250 steden namen deel aan de competitie.
Dit congres is de topconferentie in de wereld wat betreft stedenverbetering.
Tel Aviv had een buitengewone presentatie en toonde diverse technologische bedrijven. Het toonde bijzondere systemen en leidt de wereld wat betreft vernieuwende technologie en creativiteit. Dit ook wat betreft verbetering van het leven van de burgerij en het stadsbeleid.

10. Priester Gabriel Naddaf
Priester Naddaf heeft de afgelopen week in Washington de congresleden toegesproken.
* In het Midden-Oosten is maar één land waar christenen vrijheid van meningsuiting hebben en vrijheid van religie: de Joodse staat. Israel heeft een normaal sociaal en economisch leven. Dat heeft geen moslimland. Ik heb nooit angst voor Joden gehad. Er is allemaal verkeerde informatie.
Naddaf is nu in Amerika en houdt daar spreekbeurten om door te geven dat christenen in vrede in het Joodse land leven.
Ik wil wel op deze plek toevoegen dat YAD L’ACHIM (hand van mijn broer) waarschuwt tegen een audio spel van christelijke zendelingen. Zij zijn actief in Israel en willen Joden een ander geloof opdringen. Dit zou verboden moeten zijn. Laat een Jood toch a.u.b. Jood blijven en dring hem of haar geen andere religie op. Joden evangeliseren toch ook niet. Joden zijn van geboorte Joods en hebben een duidelijke cultuur en religie.

10. Lieberman
Onze minister van BuZa Lieberman woont in de omgeving van Bethlehem op de Westbank. Een Hamas-terreurgroep wilde hem vermoorden. Hoewel zijn bijna dagelijkse bezoek aan Jeruzalem een makkelijk doelwit is, heeft onze inlichtingendienst de aanslag voorkomen. Tevens is tijdens het verhoor van de terroristenen gebleken dat meerdere aanslagen waren georganiseerd. Aanslagen op auto’s, nederzettingbewoners, en het IDF in Gush Etzion.

11. Rusland
De Russische president Vladimir Putin zal begin 2015 de Egyptische president El Sisi bezoeken. Onderwerp is onder meer het geven van steun aan Egypte en dat op diverse gebieden.
De relatie werd beduidend minder nadat Egypte met Israel vrede had gesloten en Amerika in 1979 jaarlijks $ 1,3 miljard militaire steun aan Egypte begon te geven. Na het verdrijven van Morsi is het daarmee gestopt. Wel is Amerika weer helikopters gaan sturen.
Rusland zoekt nieuwe bondgenoten in het Midden-Oosten. Ook gezien de situatie in Syrië en Iran

12. Turkije
Erdogan wil een door Turkije geleid Islamitisch wereldrijk oprichten. De president zegt dat Amerika door moslims is ontdekt. Turkije wordt het centrum van de hele moslimwereld. De grenzen van de moslimlanden worden opgeheven en het Ottomaanse rijk weer hersteld en het Moslim Kalifaat wordt een feit.

13. De Westbank
In dit gebied zijn de Palestijnse jongeren actief met het gooien van stenen en bommetjes. Dit alles in opdracht en op verzoek van de PA. Zelfs de Wallstreet Journal klaagt de PA aan. Volgens dit blad werkt het niet om vrede te realiseren als men blijft ageren tegen het Joodse volk. Hoe kan men dan onderhandelen? De Intifada is eigenlijke een religieuze zaak. Vergeet niet dat de synagoge van de aanslag binnen de groene lijn van de juni 1967-grenzen ligt.
Ook de PA-kreet: “De synagoge is een commando-centrum” is kwalijk. Zeker t.a.v. de rabbijnen, die op dat moment hun religieuze plicht deden.

14. Mosab Hassan Yousef
De zoon van Hamas-oprichter Mosab Yousep is geen Hamas-aanhanger. Hij was lid van de Shin Beth (Isr. geheime dienst) en heeft veel aanslagen voorkomen. Hij zegt in een Britse krant dat een Palestijnse staat een sprookje is. Israel wil een 2e Holocaust voorkomen. Zorg ervoor dat Palestijnen een goede economie hebben, goed onderwijs en een goede infrastructuur. En verder moet de Hamas verdwijnen.

15. ISNA
De “Islamic Society of North America” veroordeelt de aanslag op de synagoge. Niets rechtvaardigt de domme moord op een heilige, religieuze plaats. Wij roepen beide partijen op te stoppen met provocatieve uitspraken waardoor het geweld zich uitbreidt.
ISNA is de grootste moslim paraplu-organisatie in Amerika. Het leert de mensen ook de islam beter te begrijpen en goede relaties met andere religies aan te knopen.

16. Nationale Kathedraal in Washington
In deze kerk waren moslimpriesters uitgenodigd om een preek te houden.
De imam zegt: God heeft geen zoon. Jezus kan dat niet zijn. Er is geen andere god dan Allah.
Een dame stond op tijdens de preek en zei: Amerika is opgericht volgens christelijke principes. Blijf af van onze kerk.
Een ander zei dat een tweestatenoplossing onmogelijk is en dat men niet in vrede naast elkaar kan leven. Israel is een democratische natie. De andere staat zou Palestina zijn, een kunstmatige creatie en een terroristische entiteit, een meedogenloze agressor t.a.v. haar buurland Israel.
Israel is gegeven aan het Joodse volk, een eeuwig verbond met God. Israelische leiders zouden beter moeten weten. Israel gelooft volgens deze imam dat het democratische Westerse model ook tussen moslim- en niet-moslimstaten mogelijk is.

17. Israel kort
++ In Somalië wil men ook een moslimstaat vestigen. Al Shabbab, verbonden aan Al Quada heeft op 23/11 alle inzittenden van een bus uit laten stappen. Diegenen, die geen moslim waren werden gedood. Zij willen de Sharia invoeren in het hele land.
++ Israel heeft het Kerem Shalom kruispunt heropend. Nu 500 trucks met goederen naar Gaza voor handel en landbouw. Ook 72 trucks cement en 100 voor infrastructuur en wegenaanleg en 7 met asfalt.
++ In november waren in Jeruzalem en de Westbank al meer aanslagen dan voorheen. Tot nu toe 11 doden dit jaar. Meer dan de de afgelopen 2 jaar.
++ Sultan Abu Al Einein, de adviseur van Abu Mazen, prijst de terroristen en is trots op de gebruikte wapens.
++ Singapore gaat investeren in technologische bedrijven in Israel.
++ Rusland en Iran hebben een deal gemaakt waardoor door Rusland in Iran atoomenergie centrales gebouwd gaan worden. Daardoor staat Iran in de gesprekken met de P5+1 sterker in haar schoenen.
++ In 2013 zijn 18.000 personen door terreuraanslagen gedood. Grootste aantal in Irak, Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Syrië. De grootste terreurgroepen: Taliban, Boko Haram, ISIS, Al Quada
++ Minister van Energie, Silvan Shalom, stelt tijdens een conferentie in Rome voor om een gaspijplijn te bouwen via Cyprus naar Griekenland en Italië. De EU moet wel 1 miljard investeren. Daardoor niet meer afhankelijk van Rusland. Dit voorstel wordt over 3 weken in Brussel besproken.
++ Het rijkste land in de wereld geeft geld aan de ISIS. Amerika heeft in dat land, Qatar, een luchtmachtbasis. Dit in ruil voor bescherming van dit land. Amerika valt via Qatar het Kalifaat aan.
++ Angela Merkel voegt zich niet bij de EU-landen die Palestina willen erkennen. Zij ziet wel een tweestatenoplossing. Maar niet eenzijdig.
++ Vrijdagavond werd een groep jongeren, die vlakbij de Olijfberg in Oost-Jeruzalem de synagoge verlieten, door een terreurgroep aangevallen. De politie heeft tijdig kunnen ingrijpen. Dankzij de genomen maatregelen wordt het leven in dit gebied weer genormaliseerd.

Stichting Lechaim
Natuurlijk is het u bekend dat wij ons inzetten om slachtoffers van het terrorisme de hand te reiken en alles te doen om hen een beter leven te geven. Een redelijk leven zonder het gevoel van spanning en angst door de sirenes die gillen. In het bijzonder hebben kinderen in steden als Sderot, Nitzan en andere plaatsen in het zuiden mede daardoor afwijkingen.
De terreur verspreidt zich, en dus ook de angst bij velen. Daardoor directe en indirecte slachtoffers.
Ondanks de diverse andere oproepen in de wereld om hulp te bieden, verzoek ik u dringend om ons werk niet te vergeten en te blijven steunen. Ik hoop dat u op mijn noodzakelijke oproep zult reageren en ons werk ook betrekken bij uw relaties.
Mede namens het Lechaim stichtingsbestuur bij voorbaat mijn oprechte dank.

Tussen 18 en 25 maart 2015 hoop ik weer spreekbeurten te houden. Diegenen, die een middag of avond willen organiseren, kunnen contact met mij opnemen.

Shalom,
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer