Harry’s focus op Israel 604

Israel, 4 juni 2016

Beste lezer,

Toch heel bijzonder dat veel reacties uit het buitenland zijn ontvangen vanwege het gegeven dat de huidige regering de huidige minister van Defensie heeft vervangen.
Wij leven in Israel in een democratisch land en onze regering heeft mede als opdracht om haar bevolking in een veilig land te laten leven. Dat er dan kritiek via de VN, de EU, bepaalde organisaties, enz. is, vind ik daarom vreemd.
Alsof Israel het enige land zou zijn dat zich niet gedraagt volgens bepaalde, vastgestelde regels. Afgezien van het gegeven dat Israel een land is dat zich, indien nodig, verdedigt, heeft het zich sinds 1948 ontwikkeld op een bijzonder positieve manier. Dat buitenlandse journalisten artikelen samenstellen zonder voldoende kennis van zaken is een feit. Dat het antisemitisme in het buitenland niet of onvoldoende wordt aangepakt is ook een gegeven. Dit is hetzelfde het geval met de BDS.
Dat er in de rest van de wereld geen problemen zouden zijn, is volgens mij een lacher.
Dat ons land op wetenschappelijk, technisch, veiligheids- en watergebied veel landen de nodige steun geeft, is een duidelijk gegeven. Dat men dat kleine landje dus positiever zou moeten benaderen is geen verzoek, maar eigenlijk een opdracht.

1. Ben Gurion Airport
De luchthaven is het beste voorbeeld voor internationale luchthavens wat betreft de organisatie van de beveiliging. In juni komen 150 vertegenwoordigers uit 40 landen om een en ander te leren over de aangepaste veiligheidsmaatregelen. In 2015 kwamen en verlieten 16,3 miljoen passagiers het vliegveld.

2. Sri Lanka
Door de watervloed heeft Sri Lanka veel doden en schade. Israel heeft onmiddellijk $ 20.000 overgeboekt. Tevens waterpompen, waterfilters en 50.000 pillen om water drinkbaar te maken. Eveneens worden experts gestuurd om te helpen en advies te geven voor de toekomst.

3. Jordanië
De nieuwe premier Hani Fawi al Mulki is pro-Israel. Hij heeft nu ook de opdracht Israel en de Palestijnen tot een goede relatie te brengen. Hij heeft gedurende 20 jaar in een comité gezeten om dit zo goed mogelijk te realiseren.

4. COGAT
De “Coordinator of Government Activities in the Territories” moet de grenzen met Judea en Samaria weer bekijken. Het gaat om het recht om te bouwen. Van het totale gebied van 62.000 hectare is in 2013 13.000 en in 2014 20.000 hectare vastgelegd. Dus nu mogen Arabieren en Israelische nederzetters wel of niet bouwen.

5. Turkmenistan
De betreffende minister van BuZa Meredev heeft tussen 29 en 31 mei Israel bezocht. Het eerste bezoek sinds 1993. De bevolking van dat land bestaat uit ongeveer 5 miljoen Sunni’s. Tijdens een gesprek met Bibi is de diplomatieke relatie besproken. Beiden wensen een uitbreiding op het gebied van politiek en economie. Meredev heeft ook Jad Vashem bezocht. Dit is het wereld Holocaust herdenkingscentrum.

6. De Verenigde Naties (VN)
Op 31/5 vond de internationale bijeenkomst van ambassadeurs tegen de BDS plaats.
De Israelische ambassadeur Danon en de president van het Wereld Joods congres , Ronald Lauder, hebben ook het woord. Zij reageren fel op de houding van de VN. Steeds pro-PA (Palestijnse Autoriteit). Danon zegt dat de BDS niet tegen Israel is maar pro-PA. De BDS wil Israel laten verdwijnen. De BDS is, aldus Danon, modern antisemitisme. De Raad voor Mensenrechten heeft bepaald dat een ieder die zaken doet met de “bezette gebieden” op de zwarte lijst komt. Dat is dus een beslissing, die genomen is 70 jaar na de Holocaust, terwijl de VN is opgericht om een betere sfeer te creëren en niet om Israel aan te pakken.
Israel reageert: wij verafschuwen de kreten en manifestaties tegen ons. Wij zullen echter winnen. Wij hebben onze vijanden steeds overleefd.
Lauder zegt: wij hebben door de Holocaust onze les geleerd. De VN is opgericht vanwege het bloedbad tijdens de jaren 1940/45. Het heeft beloofd dat het Joodse volk dit nooit meer zal meemaken.. En toch is er nu een contra-campagne tegen Israel. Hij verwijst dan ook naar de BDS (Boycot, Divestment, Sanctions).

7. Amerika
De Israelische eigenaar van een Israelisch restaurant in Columbia-Ohio sluit op 5/6 het restaurant vanwege het aantal aanslagen. Hij heeft daar geen compensatie voor ontvangen. Hij overweegt om terug te gaan naar Israel. Hij zegt dat er voor hem als christelijke Arabier geen veiliger land in de wereld is dan Israel.

8. Frankrijk
In Frankrijk vertrekken veel Joden uit Parijs. Dit vanwege het toenemende antisemitisme. In dit land wonen ongeveer 600.000 Joden. Ongeveer 50% in Parijs. De laatste 15 jaar wel verminderd. Er is ook een grote moslim gemeenschap in Frankrijk.
Ongeveer 5 miljoen. Dat blijkt wel een bedreiging te zijn.
De conferentie in Parijs, die een oplossing wil voor een vredesverdrag tussen Israel en de Palestijnen heeft geconcludeerd dat geweld en nederzettingenactiviteiten moeten stoppen.
Een definitieve tweestatenoplossing zal tijdens een internationale conferentie eind dit jaar plaatsvinden. Volgens minister Aernoult doet hij zijn best om de 2 partijen aan tafel te krijgen. De situatie wordt namelijk iedere dag ernstiger. De deelnemers aan deze conferentie menen dat de grenzen van 1967 gerealiseerd moeten worden. Wij willen vrede in het Midden-Oosten. Het standpunt van Israel is bekend. Wel 2 staten, maar de PA ontwapend. Ook de Sinaï, oftewel Egyptisch gebied, is geen discussie. Het is niet bestemd voor de Palestijnen.

9. Israel
* Tijdens het bezoek van Amerikaanse congresleden op 30/5 zegt Bibi hen dat de relatie met Turkije steeds beter wordt. Er wordt nog wel gewacht op een definitieve ontmoeting, opdat de nog aanwezige onenigheden zullen worden opgelost. De Hamas heeft nog een militair hoofdkwartier in Istanboel. De vermindering van de wel aanwezige relatie vond plaats in 2014 door de Mavi Marmara.
Op 1/6 tijdens een bijeenkomst in de Bar Ilan universiteit in Galilea zegt Bibi:
* wij verdedigen ons land.
* wij verdedigen onze grenzen in het noorden langs de Golan-hoogvlakte, en natuurlijk ook langs de Gazastrook in het zuiden.
* wij hebben nooit nagelaten om een weg voor vrede te vinden.
* de weg naar vrede gaat via directe onderhandelingen. Zie de vrede met Egypte en Jordanië. Zo dus ook praten met de Palestijnen. Als Abu Mazen mij belt, dan kom ik onmiddellijk.
* Op 5/6 is de Jeruzalemdag. Deze dag wordt ieder jaar gevierd. In 1967 werd toen Jeruzalem een volledige stad. Oost-Jeruzalem werd toen weer toegevoegd aan de stad. Jordanië verloor toen de 6-daagse-oorlog.
* De campagne van BDS blijkt te falen. Israel heeft sinds 2005 3x zo veel investeringen. Verwacht wordt dat 2016 2.8% meer wordt geïnvesteerd. Ook de bedrijven in de Westbank maken meer omzet en meer winst. Totaal geen bedreiging. Nu niet en in de toekomst niet.
* Ruim 18% van de bevolking is moslim.Zij voelen zich wel verbonden met de Palestijnse strijd. Maar niet meer dan 100 van deze groep is pro een moslimstaat.

10. Kabinet (Knesset)
Tijdens een kabinetszitting zegt de minister van Binnenlandse Zaken, Arjeh Deri, tegen minister Avigdor Lieberman dat het huidige leger nog niet gereed is voor een eventuele oorlog. U bent een goede minister en u ontvangt van mij financiën en werkers, opdat het leger klaar is voor een oorlog of conflict.
Lieberman en Deri hebben een goede relatie. Ex-minister Ya’alon heeft Lieberman gezegd steeds aanspreekbaar te zijn.
De pers, ook in Nederland, doet alles om de nieuwe minister in een verkeerd daglicht te stellen.

11. Israel kort
++ De nieuwe Nederlandse politieke partij DENK, welke is opgericht door Tunahan Kuzaha, heeft als beleid o.a.: geen producten importeren uit de nederzettingen en Israel. Daarmee wil hij denkelijk stemmen winnen.
++ Volgens opiniepeilingen zijn Amerikaanse Democraten met 43% pro steun aan Israel en 27% tegen. Bij de Republikeinen 75% pro en 7% tegen.
++ Tijdens de Europese artistieke grondgymnastiek-kampioenschappen heeft een Israelische gymnast in Bern brons gewonnen.
++ Op 3/6 is de jaarlijkse gay parade in Tel Aviv gehouden. Ongeveer 200.000 deelnemers. Volgens de burgemeester een duidelijk beeld van tolerantie.
++ De Ramadan begint op 7/6. Een maand lang vasten en ’s avonds veel eten.
De ervaring leert dat dan ook het terrorisme bloeit. Niet alleen worden moslims opgeroepen om tegen Israel op te treden. Het westen kan er ook wat van.
++ ISIS wilde het EU-voetbaltoernooi in Marseille (Frankrijk) aanvallen. Dat is tijdig ontdekt. Het ging vooral om de wedstrijd Engeland tegen Rusland.

12.Stichting Lechaim
Gedurende de afgelopen dagen is er behalve op politiek gebied gelukkig weinig belangrijk nieuws te melden. Wel is het noodzakelijk om actief te blijven wat betreft het geven van steun aan de slachtoffers van het terrorisme. Uit Sderot en Nitzan ontvingen we meer verzoeken om financiële steun te geven voor families, die door het terrorisme grote problemen hebben. Het dagelijkse leven in Israel is duurder geworden, en bij deze families werken noch vader noch moeder.
Ik verzoek u ons te helpen. Iedere 5 euro is waardevol.
Laten we samen werken aan een situatie waardoor deze families toch een redelijk leven kunnen hebben.
Uw hulp is waardevol en u doet daar iets goeds mee.
Mede namens het stichtingsbestuur mijn oprechte dank.
U allen een goede week en zondag gewenst.
Harry


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer