Harry’s focus op Israel 605

Israel, 12 juni 2016

Beste lezer,

Hoewel het nieuws gedurende de afgelopen dagen eigenlijk belangrijk was, wat betreft het bezoek van onze premier Bibi aan Rusland, de Ramadan en de Joodse feestdagen, hebben we ons allen meer bezig gehouden met de onvoorstelbare aanslag in een restaurant in Tel Aviv.
Opvallend was dan ook de laatste dagen dat bijna alle politieke leiders, de media, de tv, deze vreselijke aanslag hebben omschreven evenals hun duidelijke afkeuring.
Dat Bibi en minister Avigdor Lieberman de juiste maatregelen hebben genomen moge een voorbeeld zijn voor diegenen, die niet gelukkig waren met de benoeming van de nieuwe minister van Defensie. Nu zijn meerdere maatregelen genomen opdat Israeli’s en vakantiegangers een normaal dagelijks leven kunnen behouden.
De Ramadan is een bijzondere moslimmaand, waarbij jammergenoeg veel sjeiks oproepen tot acties, omdat Israel hun land bezet.

Neem mij niet kwalijk als ik bij deze introductie uw aandacht vraag voor het grote aantal slachtoffers van terreur. We hebben de afgelopen weken verzoeken gedaan om financiële hulp omdat we constant geconfronteerd worden met families, die getroffen zijn, en kinderen die psychisch en fysiek begeleid moeten worden. Dat is de realiteit en geen “nieuws”. Ik neem de vrijheid om ook via de Focus uw aandacht te blijven vragen voor dit menselijk probleem.

1. Judea en Samaria
Op 31-12-2015 woonden er in dit gebied 406.302 Joden. In 2013 was dat 24% minder. In totaal over de grenzen van de groene lijn 800.000. Dit zijn de feiten en die kan men niet wegvegen.

2. Rusland
*Rusland exporteert wapens voor een bedrag van $ 48 miljard. De belangrijkste landen zijn China, Vietnam, Algerije, Egypte. Dit zijn vooral anti-luchtmacht mortier-systemen voor de verdediging. Iran zal eind 2016 een verdedigingssystemen ontvangen. Algemene export naar 70 landen door 700 ondernemingen.
* Tijdens de 4e ontmoeting dit jaar tussen Bibi en Putin in het Kremlin is overeengekomen dat Rusland het pensioen van de in Israel wonende Russische Joden betaalt. Dit geldt voor Russen die voor 1992 geëmigreerd zijn. Verder is gesproken over de bekende onderwerpen: economie, cultuur, humanitaire betrekkingen, terrorisme, Syrië,de relatie Israel-Palestijnen.
Dit bezoek van Bibi aan Moskou valt samen met dat van de PA BuZa minister Al Maliki. Maar beide bezoeken hebben niets met elkaar van doen.
* Tijdens een ontmoeting met de Russische media zegt hij ondermeer:
“wij accepteren niet dat Iran de Hezbollah gebruikt om ons via Syrië aan te vallen. Dit zou dan een 3e front worden. Wij hebben ons bewust niet met de situatie in Syrië bemoeit. Wel gewonden geholpen en onze grenzen beschermd.

3. Jeruzalem
In 2015 wonen in de hoofdstad 870.000 personen. Dat is 10% van het land.
In 2014 was dat 850.000. Het zijn 63% Joden en 37% Arabieren.
32% is ultra-orthodox 17% orthodox, 13 % traditioneel religieus, 15% traditioneel niet orthodox, 21% seculier.
Geboortecijfer in Jeruzalem: 3,91 per familie. In heel Israel 3,08
900.000 buitenlandse vakantiegangers. Totaal aantal nachten: 3.000.000

4. BDS (Boycot, Divestment, Sanctions)
Op 5/6 heeft Cuomo, de gouverneur van New York, de diverse organisaties en bedrijven opgeroepen de BDS niet te steunen. De BDS is wel gegroeid in de diverse Amerikaanse gebieden. Maar dit gaat ten koste van de economie en het imago van Israel. Cuomo sprak in de Harura-club in Manhattan. Hij omschreef de BDS-beweging als een economische aanval op Israel en zegt: “Als u Israel boycot dan boycotten wij u.”
Omar Barghoutti, de stichter van de BDS, is niet verrast en ziet het als een oorlog tegen zijn beweging.
Het WJC, World Jewish Congres, heeft de gouverneur geprezen voor zijn optreden.

5. MASHAV
Mashav is het Israelisch agentschap voor internationale ontwikkeling en samenwerking.
Israel ziet het als plicht om arme landen te steunen en te ontwikkelen. Het heeft contact met 70 “Shalom” clubs en dat wereldwijd. Het geeft cursussen. Het gaat om betere menselijkheid. Dus o.a. technologie- en landbouwverbetering om voldoende voedsel te kunnen produceren en medische instructie. Ondermeer al o.l.v. Ben Gurion in Afrika. Nu ook in Azië en Oceanië. Zelfs met de PA. Nu ook gezamenlijk werken met Amerika en Ethiopië.
26 professionals uit 20 landen waren in Haifa om deel te nemen in de “Rambam Health Care Campus” aan de bijzondere “trauma medische cursus”.
Doel: het doorgeven van ervaring om militaire en civiele traumaslachtoffers te behandelen.
Gedurende 2 weken is er een cursus waarbij ook lezingen worden gehouden en alle facetten behandeld. Eveneens worden diverse centra in Israel bezocht.

6. Terrorisme
* Zoals eerder doorgegeven, wordt de noordelijke grens nu ook beter bewaakt. Dit mede vanwege de door de Hezbollah gebouwde tunnels. Veel burgers, Joden en Arabieren, melden zich bij het leger opdat gezamenlijk rust in dit gebied kan worden gehandhaafd
* ISIS ( Islamic State Irak Syrie) heeft het moeilijk. Gebleken is dat in hun groep spionnen leven. Ongeveer 40 leden zijn al opgehangen.
* Hamas-leider Ali Barakei zegt dat de Islamitische verzetsbeweging een uitnodiging van Egypte heeft ontvangen. Egypte heeft alle Palestijnse fracties uitgenodigd om met elkander te praten over verzoening. Ook dan dus een ontmoeting Hamas-Fatah.

7. Vrede
Er zijn diverse plannen om een overeenkomst te sluiten tussen Israel en de Fatah. Afgezien van het feit dat Abu Mazen en de Hamas grote onderlinge misverstanden hebben moeten we ons ook realiseren dat Israel een sterk rechts kabinet heeft en Abu Mazen met de dag minder populair. Er was op 3/6 de conferentie in Parijs waar 30 landen aan hebben deelgenomen. Maar, zoals bekend, waren noch Israel noch de Fatah uitgenodigd en geen resultaten zijn geboekt.
De Egyptische president is El Sissi is druk doende evenals het “Israel Policy Forum in Amerika, een centrum linkse pro Israel groep. Ook Bibi en Abu Mazen hebben elkaar ontmoet.. Maar de eisen van Abu Mazen zijn onaanvaardbaar. Bibi, inclusief zijn regering, houden zich aan Israel haar rechten op eigen land.

8. ISIS
Deze terreurgroep heeft in 2015 $ 2.4 miljard ontvangen. Het heeft dit jaar haar belasting verhoogd bij haar ongeveer 8 miljoen aanhangers. Dat was $ 800 miljoen.Wel $ 500 miljoen minder dan in 2014. Niet onmogelijk dat ISIS verzwakt en economisch het hoofd niet boven water kan houden.
ISIS heeft enkele dagen geleden 19 Yazidi meisjes in het openbaar verbrand, omdat zij geen seks wilden hebben met ISIS-militanten.
ISIS is actief in Syrië en Turkije en enkele andere gebieden. Ook in Duitsland. Dit land heeft te weinig politie en daardoor gebrek aan controle van binnenkomende “vluchtelingen” die zich in Duitsland willen vestigen.

9. De PA (Palestijnse Autoriteit)
Contact Comite Fatah leider Abbas Zaki is verheugd dat individuele terroristen Israeli’s aanvallen en vermoorden. Dat is, aldus Zaki, een wonder. Vooral jongeren, die daarvoor willen sterven, en meer doen dan hun leiders.
Zaki zegt ook: geen vredesactiviteiten door Fatah-leden en Palestijnen.
De toespraak werd gehouden tijdens een UNRWA “Ramalla Training Center ceremony”.
De Deense minister van BuZa heeft begin dit jaar wel gezegd dat Zaki een bescheiden man is en dit in het parlement behandelde. Zaki zegt in april dat de terreur verminderde. Minder dagelijkse aanslagen. Het conflict met Israel is religieus en moeilijk op te lossen. De Palestijnen claimen moslimland. We zijn in het land van Ribat (religieus conflict in moslimland). We vrezen Allah en niet Israel, aldus Zaki.

10. Bolshoi theater toespraak
Op 7/6 wordt tijdens een speciale avond de 25 jarige diplomatieke relatie met Rusland gevierd.
Bibi zegt: “Wij worden bedreigd door het barbarisme. Zij snijden hoofden af en vernietigen culturele waarden. Wij moeten samenwerken om menselijke waarden te handhaven. Ik dank u voor uw rol om onze relatie te versterken. Deze avond is een mijlpaal in onze relatie.”
Tijdens de werkontmoeting met president Putin werd gesproken over de veiligheid, melkproductie, toerisme, inovatie, cultuur.
Bibi zegt bij het vertrek van het 2-daagse bezoek dat Amerika onze belangrijkste partner/bondgenoot is. Amerika is de hoeksteen van onze buitenlandse relaties.

11. Aanslag op 8/6
Zoals in de inleiding al vermeld, werd op 8/6 in Tel Aviv in de omgeving van het IDF hoofdkantoor in een restaurant een aanslag gepleegd. De 2 terroristen werden gedood en de 9 gewonden naar het hopitaal vervoerd. Inmiddels zijn 4 mensen overleden.
Burgemeester Ron Huldai roept een ieder op normaal aan het werk te blijven gaan.
“Wij blijven plezier hebben in onze stad. Terrorisme zal dat niet veranderen.”
Bibi heeft op 9/6 een speciale zitting van het kabinet bijeengeroepen. De Israelische ambassadeur bij de VN, Danon, zegt dat de VN dit moet veroordelen. Indien dit niet wordt gedaan, is de volgende aanslag een kwestie van tijd.
Eerder diezelfde dag had de IOH(de organisatie van voormalige in Israel wonende Nederlanders) haar jaarvergadering. Er werd een speciale actieve werker voorgesteld die personen/families die naar Israel willen emigreren zal begeleiden. Dit in Nederland en daarna in Israel.
Bibi en Avigdor Lieberman hebben alle reisvergunningen van Palestijnen ingetrokken, die vanwege de Ramadan hun familie wilden bezoeken. Dit vanwege de aanslag. Bewoners van de Gazastrook mogen ook niet op de Tempelberg bidden.
De Palestijnen vierden die dodelijke aanslag.
Bijzonder is wel het gegeven dat ook Amerika en Ban ki Moon een en ander hebben veroordeeld. De Hamas heeft gejuicht.
Het leger heeft na de aanslag honderden extra militairen naar de Westbank gestuurd.
Minister Lieberman zegt: wij werken niet alleen met woorden.

12. Papua Nieuw Guinea
Op 29/5 is officeel in Nieuw Guinea een ontzoutingsinstallatie overhandigd. Aanwezig waren de vertegenwoordiger van BuZa, ambassadeur Ronen, ministers van Guinea en diverse officials. De G.A.L. Water Technologics ltd. zond deze set om de droogte te bestrijden. De Israelische ambassadeur onderstreept het beleid van Israel. Dat betekent: alle vrienden in de wereld helpen.
De gift voorziet waar het nodig is duizenden van water. Guinea heeft 2 miljoen inwoers. Er is sinds 1978 een relatie tussen beide landen. In 1989 is een deal gemaakt voor technische samenwerking. Israel steunt ook landbouw en jongerenopleiding. In 2014 bezocht premier O’Neill plus een delegatie Israel.

13. Islam – Israel
In Israel wonen 1.454.000 moslims. Zij leven zoals de Joden volgens de officiële regels. Hebreeuws en Arabisch zijn de talen. Joden 75,4 %, moslims 16,9%, christenen 2,1%, druzen 1,7%. In het land zijn in totaal 400 moskeeën. 300 imams worden betaald door de staat. Israel betaalt ook Korans voor de moskeeen en de Arabische scholen
In 2015 was het budget voor 5 jaar 2,5 miljard euro voor de sector “Arabische ontwikkeling”. Deze gemeenschap heeft haar eigen rechtzaak systeem, huwelijken en scheidingen. Wel onder supervisie van het departement van Justitie. Eveneens 26.000 studenten en ongeveer 1700 in het IDF.

14. Israel kort
++ Een onderzoek geeft aan dat de inwoners van de EU tegen de EU zijn. Een van de motieven is de aanpak van de migranten.Nederland heeft het minste vertrouwen. Dat is 31%, Italie 77%, Zweden 83%, Griekenland 94%. Volgens het onderzoek gelooft men ook niet dat een Europese superstaat is te realiseren.
++ Volgens een onderzoek kan Oost- en West-Jeruzalem niet worden gesplitst. Practisch gesproken is de hoofdstad economisch afhankelijk van de in Arabisch Oost-Jeruzalem wonende werkers. 5% van de Arabieren werkt in de PA.
++ Minister Avigdor Lieberman bezoekt als eerste activiteit het noorden. Hij zegt: “De noordelijke grens is in goede handen. Wij hebben geen andere plannen dan beveiligen. Ik hoop dat ieder dit begrijpt. Dit inclusief onze buren.
++ Het 6e comité van de VN betreffende terreur en internationale wet heeft als voorzitter Iran gekozen. De West-Europese landen inclusief Israel, Australië, Nieuw Zeeland, hebben unaniem gekozen. Het Arabische en moslim blok was tegen.
++ Een Fransman is in de Oekraïne gearresteerd. Hij wilde de EU voetbalkampioenschappen aanpakken.
++ Honderden maaltijden worden gegeven om arme moslimfamilies tijdens de Ramadan
te helpen. Het Israelische Rode Kruis is tevreden. Op Joodse feestdagen wordt dit ook gedaan. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt bij de bevolking.
++ Israel verhoogt haar levering van elektra aan Gaza, opdat het nieuwe waterbehandelingsapparatuur kan gebruiken.

15. Stichting Lechaim
In mijn inleiding heb ik al gewezen op het grote aantal in Israel wonende slachtoffers van terreur. Het betreffende departement steunt , algemeen gesproken, deze groep. Maar dat is voor maar al te veel families onvoldoende om een redelijk dagelijks leven te hebben. Daarom zetten wij ons, als stichting, in om mee te werken aan het helpen om deze kinderen en families een acceptabel leven te geven.
We concentreren ons op dit moment in het bijzonder in Sderot en Nitzan, omdat in het zuiden de grootste aantallen psychische en fysieke slachtoffers zijn.
Financien zijn ook hard nodig voor beveiliging van scholen, speelplaatsen, sportvelden.
Uw bijdrage, klein of wat groter, stelt ons in staat om de medemens te helpen.
Mijn verzoek, mede namens ons bestuur: geef ons een financiële bijdrage.
U doet dan goed werk.
Dank en hartelijke groeten.
Shalom
Harry .

Voor de goede orde:
Tussen 16 en 26 september ben ik in Nederland om spreekbeurten te houden. Hebt u belangstelling om een middag of avond te organiseren, neem dan a.u.b. contact met me op.


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer