Harry’s focus op Israel 657

Israel, 26 september 2017

Geachte lezer,
Het Joodse Nieuwjaar is deze week gedurende 2 dagen gevierd en nu bereiden we ons voor op Grote Verzoendag, Jom Hakippur, op 30/9. De belangrijkste dag in de Joodse kalender en eigenlijk ook de mooiste. Vergiffenis vragen over bekende en onbekende zonden en ons voorbereiden op een leven zoals ons dat is voorgeschreven.
Tot nu toe hebben we amper problemen gehad tijdens de Joodse feestdagen. Het is zinvol om te onderstrepen dat onze premier Bibi inclusief de andere ministers de juiste maatregelen nemen.
Ter gelegenheid van Joods Nieuwjaar spreekt Bibi het volk toe.
Hij zegt ondermeer: Wij zijn verbaasd over de jonge staat Israel die een enorme bijdrage levert aan de wereld. Lees het VN-rapport niet. Lees de Bijbel.

1. Amerika
* In Polen zijn nu veel tanks en ander materiaal van de NAVO. Verwacht wordt een Noord-Koreaanse aanval op Los Angeles. Dus Rusland tegen Amerika. Amerika start dan met een aanval op Noord-Korea.
* Amerika heeft met Israel een akkoord gesloten om in het zuiden een luchtmachtbasis op te zetten. Dit in het hart van de Negev. Een groep van tientallen Amerikanen wordt daar gevestigd opdat de verdediging er voorbereid is. Niet nieuw meer, Amerikanen in Israel op bepaalde plaatsen opdat Iran gecontroleerd wordt.
* Bibi en Donald Trump hebben elkaar op 18/9 in New York ontmoet.
Trump zegt: Wij zijn al vele jaren vrienden. We praten over veel zaken. Ook over de situatie Israel-Palestijnen. De Palestijnen willen, de Israeli’s willen, wij willen.
Bibi zegt als reactie: “Onder leiding van Trump is de relatie nog hechter geworden.
Ik heb in mijn ervaring met de VN gedurende de afgelopen 30 jaar geen moediger en duidelijker uitspraak gehoord dan van Trump. Hij sprak over de gevaren die onze wereld bedreigen. Die moeten we aanpakken opdat de toekomst van de mensheid is verzekerd.
Door de toespraak van Trump en het niet ondertekenen van de deal met Iran blijven er problemen, waarbij of Iran of Amerika zich concentreren op Noord-Korea.
In zijn toespraak zegt hij ook indien nodig Noord Korea te vernietigen.
Zijn toespraak was lang, maar hij behandelde alle belangrijke onderwerpen.
Niet vergeten dat Noord-Korea denkelijk bijna zeker atoombommen heeft. Als wij de wereld willen beschermen zal Noord-Korea moeten worden vernietigd.

2. Mexico
* Bibi heeft opdracht gegeven om n.a.v. de aardbeving in Mexico hulp te bieden. Een groep van 50 ZAKA leden plus materiaal is op 19/9 vertrokken. Sinds enkele jaren is ZAKA, de getrainde hulp- en herstel-organisatie. 70 Mexicanen helpen de ZAKA werkers.

3. Israel
* Tijdens de VN-vergadering op 19/9 heeft Bibi een toespraak gehouden. Hij onderstreepte de mislukking van de nucleaire deals met Iran. Haar officials zeggen ook dat Israel binnen 25 jaar uitgeroeid is. Maar ayatollah Khamenei moet weten dat het licht van ons land nooit wordt uitgedoofd, aldus Bibi.
* Het nieuwe jaar 5778 begint met 8,743 miljoen inwoners.

4. Abu Mazen
Na een gesprek ’s avonds voor de VN-vergadering van Abu Mazen met Donald Trump blijft Abu Mazen tijdens de zitting beweren dat gevangenen en families worden doorbetaald. Hij verwijt de Arabische landen normaal zaken gaan doen terwijl er nog geen vredesovereenkomst is. Ook een verwijt dat Engeland nog geen Balfour-verslag van de Balfour Verklaring in 1917 heeft doorgegeven.

5. Erdogan
Erdogan, de Turkse leider, is fel tegen het beleid van Trump wat betreft het Midden-Oosten. Zeker wat betreft de bewapening van de Koerdische facties in Syrië en Irak. We moeten samen vechten tegen de terroristen. Amerika heeft de Koerden wel bewapend. Geen betaling en Turkije ook geleverd. Wel betaald. Niet doorgegeven vanwege gevechten tussen de lijfwachten van Erdogan en Koerden.

6. Egypte
Egypte verbetert de relatie met Syrië. Was tussen 17 en 26 augustus met een grote delegatie in Damascus op de internationale beurs. Wil betere relaties met het volk en opbouwers van het land. Het heeft ook de ambassade open.

7. Israel kort
++ Rouhani, de Iraanse leider, zegt door te gaan met de ontwikkeling van het atoomprogramma. Iran kan ook Israel bereiken.
++ Israelische vliegtuigen vallen Syrische wapendepots buiten Damascus aan.
++ Volgens Nasrallah heeft Hezbollah zich voorbereid op een oorlog met Israel en Amerika. Maar geen oorlog beginnen als er geen religieuze reden is.
Volgens Bibi wil Hezbollah een front tegen Israel in Zuid-Syrie.

Israel in het zojuist begonnen jaar 5778 blijft bouwen aan de toekomst.
Dus veel bomen planten, waterreservoirs aanleggen, rivieren schoonmaken. speciale parken en hospitalen bouwen.
Laten we met ons allen niet vergeten dat het geweldig is om in deze moeilijke tijd ook te denken aan de slachtoffers van het terrorisme. Te veel jongeren zijn het slachtoffer geworden van het terrorisme.
Nog dagelijks kan men in bepaalde gebieden de sirenes horen. De angst bij jong en oud leeft.
Daarom vraag ik uw steun opdat wij waar nodig kunnen helpen.
Wij als stichting Lechaim hebben jammergenoeg dagelijks werk.
Dank bij voorbaat.

Tussen 2 en 14 maart ben ik weer in Nederland om spreekbeurten te houden.
Ik verwijs naar www.stichtinglechaim.nl
Ik wens t.g.v. Grote Verzoendag diegenen die deze dag vieren, een gezond vasten toe en u allen shalom.
Harry


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Wekelijks ontvangt u gratis de Focus met nieuws uit Israel, en soms vragen wij u om het werk onder slachtoffers van terreur te steunen. U kunt ons regelmatig steunen door zelf een periodieke overboeking in te stellen in uw Internetbankieren. U kunt dan zelf de termijn en het bedrag instellen en veranderen wanneer u dat wilt.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer