Harry’s focus op Israel 658

Israel, 11 oktober 2017

Geachte lezer,
We mogen genieten van de laatste dagen van het Loofhuttenfeest en Vreugde der Wet. In het hele land wordt er dan feest gevierd. Heel kort vermeld, zijn de 8 dagen Soekoth inclusief Simcha Thora het herdenken en vieren van de bevrijding uit Egyptische slavernij. Heel bijzonder is dan ook het gegeven dat het tijdens Soekoth gaat regenen. Ook dit jaar mochten we dit registreren.
Ondanks de toch nog steeds duidelijke spanning tussen ons land lsrael en de Palestijnen zijn de Joodse feestdagen zonder al te veel problemen verlopen. Mogen we dit ook in het volgende Joodse jaar zeggen.

1. Midden Oosten
* De Iraanse president Rouhani zegt door te gaan met de ontwikkeling van het atoom-energieprogramma. Hij zegt ook Israel te kunnen bereiken.
* Israelische vliegtuigen vallen Syrische wapendepots buiten Damascus aan.
* Volgens de Libanese leider Nasrallah heeft Hezbollah zich voorbereid op een oorlog tegen Israel en Amerika. Maar er wordt niet gevochten als het geen religieuze reden heeft. Volgens Bibi wil Hezbollah een front tegen Israel en dat in Zuid-Syrië. Ook moet worden voorkomen dat het doorgaat met productie van wapens.
* Hezbollah heeft 10.000 vechters in Syrië. Zij zijn voorbereid om Israel aan te vallen.
* Tijdens de zitting van de VN Raad voor de Rechten van de Mens neemt het Hamaslid Mosmo Yousef het woord: “Ik ben als lid van Hamas opgegroeid in Ramallah. Mijn woorden zijn bestemd voor de PA. U bent niet de enige officiële vertegenwoordiger van de Palestijnen. U bent niet gekozen.” De Palestijnen zijn Arabieren. Arabieren zijn de vijand van de Joden en nog steeds in oorlog. De Turkse president Erdogan heeft militaire steunpunten in o.a Cyprus, Qatar, Irak, Syrië en gaat nu ook steunpunten opzetten in Somalië.
* Onderhandelingen tussen de Hamas en de Palestijnse Autoriteit (PA) vinden geen plaats zolang de Hamas haar leger niet ontbindt.
* In Maaleh Adumim, ten oosten van Jeruzalem, ontmoet op 3/10 de burgemeester Bibi, die hem doorgeeft dat er duizenden huizen zullen worden gebouwd.

2. Israel
* In mei 2018 zal de Giro d’Italia in Israel starten. Eerste keer buiten de EU en nu in Israel. De start is op 4/5. 176 deelnemers. Laatste dag op 22/5 in Italië. Er worden veel toeristen verwacht.
* Ter gelegenheid van Joods Nieuwjaar hebben veel landen volgens Danny Danon, de ambassadeur bij de VN, Israel het beste gewenst.
* Het Arabisch dorpje Bnei Sachnin in Galilea is trots op het gegeven dat het een voetbalploeg heeft van moslims, Joden, druzen en andere landen.
* Op 26/9 in de ochtenduren heeft bij de grensovergang van Noord-Jeruzalem een Arabische terrorist 3 Israeli’s gedood. De terrorist werd doodgeschoten.
* Azerbayan geeft Israel toestemming haar luchthavens te gebruiken. Dus naast de Iraanse grenzen.
* Tijdens het Loofhuttenfeest bezoeken duizenden christenen uit meer dan 100 landen Jeruzalem om Sukkoth te vieren. De organisatie is in handen van het ICEJ (International Christian Embassy Jerualem). Het organiseert o.a. een bijzondere mars door de stad.

3. Amerika
* De houding van Donald Trump wat betreft Noord-Korea is niet verstandig.
Niet onmogelijk dat een atoomoorlog de consequentie zal zijn.
* Trump heeft een streng inreisverbod uit Iran, Jemen, Noord-Korea doorgegeven.
* Noord-Korea heeft diverse landen opgeroepen zich te verzetten tegen Amerika.
* Donald Trump heeft op 10/10 doorgegeven dat de Amerikaanse ambassade niet eerder naar Jeruzalem zal worden verplaatst dan nadat er vredesbesprekingen zullen plaatsvinden.

4. Duitsland
Het blijkt dat in Duitsland het antisemitisme groeit. Men kan niet meer met een “keppeltje” op straat lopen. Haat is er ook tegen de moslims. Volgens bepaalde journalisten in heel Europa.

5. Rusland
De Russische minister van Defensie Lhoigh bezoekt in de komende dagen voor de 1e keer Israel en heeft dan een ontmoeting met minister Lieberman. Besproken zal worden de samenwerking, Iraanse aanwezigheid in Israel, en het leveren van wapens via Iran aan Hezbollah.

6. Arbeidskrachten
* Verwacht wordt dat 1,2 miljard Afrikanen in Europa worden toegelaten. Dat is goed voor deze goedkope arbeiders en dus ook goed voor de EU, zegt men. Deze landen hebben dan ook goedkope werkkrachten.
De UNHCR wil dat 652.000 vluchtelingen worden opgevangen. Het grootste aantal is moslim. Ze zijn op de vlucht voor de moslimwereld. De landen ontvangen $ 10.000. Dat wordt dus een onaanvaardbare situatie. Andere cultuur, onvoldoende werk. Dus de EU wordt een moslimgebied.

7. Saoedi Arabië
Koning Salman bezoekt Rusland op 4/10. Beide landen behoren tot de grootste olie-leveranciers. Doel van het bezoek in Moskou is de burgeroorlog in Syrië en om de bewapening te reorganiseren om te komen tot een interne eenheid.

Stichting Lechaim
Nu de Joodse feestdagen weer voorbij zijn, wordt er weer normaal gewerkt.
De scholen zijn weer open en de beveiliging onder controle.
Jammergenoeg heeft de Hamas op 9/10 een enkele raket afgeschoten. Het IDF heeft onmiddellijk gereageerd door bepaalde Hamas-centra te bombarderen.
Zoals ook eerder vermeld, betekent zulk een actie weer meer slachtoffers van terreur en dat in het bijzonder bij de kinderen.
Laten we het nieuwe jaar goed beginnen en boek een bedrag(je) over aan onze stichting Lechaim.
U verricht dan een geweldige daad.
Mede namens ons bestuur daarvoor oprechte dank
Harry.

p.s.: Tussen 2 en 14 maart ben ik weer in Nederland om spreekbeurten te houden. Hebt u belangstelling, neem dan contact met me op.


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Wekelijks ontvangt u gratis de Focus met nieuws uit Israel, en soms vragen wij u om het werk onder slachtoffers van terreur te steunen. U kunt ons regelmatig steunen door zelf een periodieke overboeking in te stellen in uw Internetbankieren. U kunt dan zelf de termijn en het bedrag instellen en veranderen wanneer u dat wilt.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer