Harry’s focus op Israel 670

Israel, 10 juni 2018

Geachte lezer,

Om vandaag een duidelijk begin te hebben is niet eenvoudig. Er zijn overal ontmoetingen welke als doel hebben om een normaal vredig leven te hebben. Maar als we om ons heen kijken dan verspillen we tijd. Wij, oftewel onze internationale leiders, hebben blijkbaar de moed niet om een beleid uit te stippelen en dat praktisch uit te voeren.

Het is ook een lacher dat b.v. de voetbalwedstrijd Israel-Argentinië niet gespeeld wordt omdat Argentijnse spelers door landgenoten gedwongen worden niet deel te nemen. In Argentinië wonen nu 200.000 Joden. 30 jaar geleden 350.000.

U ontvangt vandaag een kort overzicht van het nieuws. Zoals al eerder vermeld zijn er geen grote gevechten, maar voornamelijk “man tegen man”. Dat geeft aan dat de Arabieren/Palestijnen beginnen te begrijpen dat o.l.v. Bibi Netanyahu Israel sterk militair gegroeid is en haar bevolking goed beschermt.

Het is een droeve zaak dat het aantal slachtoffers van terreur nog niet minder wordt. Ik doe een beroep op u allen om ons de nodige financiële steun te geven.
We moeten niet vergeten dat langs de grens van Gaza niet alleen gevochten wordt, maar ook met raketten geschoten.
Onze huidige voortreffelijke minister-president heeft samen met zijn voorgangers politiek, zakelijk en sociaal een goed land opgebouwd.

Ik verzoek u bijgaand verhaal te bekijken. U ziet dan onze hoofdstad JERUZALEM ca. 50 jaar geleden en vandaag: http://www.bac.org.il/specials/project/mhvbrym-lha-yhdyv/article/jerusalem-en (Wel steeds op het knopje in de foto drukken). Conclusie: er is gevochten en tegelijkertijd het land opgebouwd.

Wij steunen de slachtoffers van het terrorisme. Dat lukt ons niet zonder u.
Onze oprechte dank en wees er zeker van dat u iets bijzonder goeds doet.
Namen het Lechaimbestuur shalom en oprechte dank.
Harry


Stichting LeChaim
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
(Rabobank Voorne-Putten Rozenburg)
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status.

Wekelijks ontvangt u gratis de Focus met nieuws uit Israel, en soms vragen wij u om het werk onder slachtoffers van terreur te steunen. U kunt ons regelmatig steunen door zelf een periodieke overboeking in te stellen in uw Internetbankieren. U kunt dan zelf de termijn en het bedrag instellen en veranderen wanneer u dat wilt.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer