Harry’s focus op Israel 709

Beste mensen,

Het heeft hier de afgelopen dagen behoorlijk geregend, op sommige plekken meer dan 100 mm. Dat is hard nodig. Het meer van Tiberias is weer iets gestegen en dat is fijn nieuws.
Minder goed nieuws is er te melden vanuit de binnenlandse politiek. De heren politici kunnen het maar niet eens worden en inmiddels zijn er voor de derde keer verkiezingen uitgeschreven, die in maart plaatsvinden. Ondertussen regeert onze premier Bibi Netanyahu door en zet zich in, om in het bijzonder de mensen in het zuiden, in de omgeving van Sderot, te beschermen tegen rakettenregens uit Gaza.
Er lijkt geen einde te komen aan de terreur daar. Het zorgt helaas voor nog meer slachtoffers. Want iedere aanslag heeft traumatische uitwerkingen voor de bewoners aldaar.

Stichting Lechaim verleende al jaren financiële steun bij het geven van hulp aan deze slachtoffers. Dat is alleen nooit genoeg. Zoals ik een aantal weken geleden meldde stopt de stichting omdat ik geen bestuurders kan vinden. Maar financiële hulp blijft hard nodig.
Daarom heb ik afgelopen week een ontmoeting gehad met ons contactpersoon in Sderot, Odelia Ben Porat, directeur van de Reut-Sderot Association, en ik heb met haar haar afgesproken, dat ik mijn Focus blijf schrijven, privé, omdat ik het noodzakelijk vind dat Odelia haar werk kan doen.

Shalom,
Harry Nihom

Doneer op: http://en.reut-sderot.org.il