Harry’s focus op Israel 710

Beste lezers,

Deze week vieren Joden over de hele wereld Chanoeka (het inwijdingsfeest) waarbij we acht dagen lang steeds een kaarsje meer aansteken. In Israel zie je overal de prachtigste achtarmige kandelaars voor de ramen staan. En ook in winkelcentra en zelfs op auto’s. Maar ook de kerstboom siert het land en wordt gevierd door het Christelijke deel van de bevolking.

Sderot:
De zevenjarige Ron woont in Sderot en komt uit een gezin van zeven kinderen. Zijn moeder heeft kanker en geestelijke en lichamelijke problemen, ook door de situatie in het zuiden. Hierdoor kan zij niet goed voor haar familie zorgen. Met de vader van het gezin is weinig contact. Er is niet genoeg geld om de kinderen te eten te geven en zij gaan vaak met honger naar bed. Het gezin kwam in contact met Odelia, mijn contactpersoon in Sderot. We hebben, dankzij uw giften, dit gezin kunnen helpen. Zoals ik u al in eerdere focussen liet weten, de hulp in het zuiden van Israel gaat onverminderd door.

Nieuws
250 Israëlische rabbijnen hebben de Amerikaanse president Trump bedankt voor zijn binnenlands beleid wat betreft Israel en de betwiste gebieden.

Twee voetbalwedstrijden zijn de afgelopen weken stilgelegd vanwege het scanderen van antisemitische leuzen.

Ook afgelopen weken werden er raketten vanuit Gaza op Israel afgevuurd. Het Israelische leger reageerde onmiddellijk met bombardementen in Gaza.

Zweden investeert in Malo 2 miljoen euro om de Joodse gemeenschap daar te beschermen tegen antisemitisme.
Het toerisme naar Israel blijft stijgen., want zorgt voor een economische vooruitgang in het land.

Wanneer u belangstelling hebt om een avond een spreekbeurt te houden, neem dan contact met me op.
nihom@012.net.il of bel mij 00 972 98855414
Ik wens u allen een mooi lichtfeest en een gezond en vredig 2020,

Shalom,
Harry Nihom

Doneer op: http://en.reut-sderot.org.il
of aan: Stichting LeChaim: NL87RABO0117723800