Harry’s focus op Israel 726

Beste lezer en belangrijke steun voor onze stichting,

Hierbij ontvangt u alweer de 726ste Focus. Ik maak al zo ongeveer 15 jaar deze nieuwsbrief die altijd zorgt voor donaties en reacties.

Ooit begon mijn werk via Maccabi om in Israël de bevolking te ondersteunen naar aanleiding van de gevolgen van de Jom Kippoer oorlog.
Daarna startte ik met stichting Beth Halochem, een organisatie voor invalide soldaten.
En tenslotte was het mijn initiatief om stichting Lechaim op te richten, die slachtoffers van terreur ondersteunt.

We blijven kampen met te weinig bestuurders. En zodra de coronacrisis voorbij is en er weer gevlogen wordt, ben ik van plan naar Nederland te komen om daar wat aan te doen.

Ondertussen kunt u zich uiteraard altijd aanmelden om ons te helpen. Gezien de reacties wekelijks naar aanleiding van mijn nieuwsbrief bent u betrokken bij ons werk. Heeft u interesse om een spreekbeurt te organiseren, ook al kunnen we nog geen datum vastleggen, neem dan toch contact me op.

Corona
Iedere minuut van de dag is de situatie anders. Ik vraag me dagelijks af of de regeringsleiders bij het nemen van hun beslissingen wel gedacht hebben aan de economische resultaten. Wereldwijd ligt de economie grotendeels stil. Het toerisme, bedrijfsleven, sportevenementen, het is allemaal dicht of uitgesteld.

Israëlische regering
Er is eindelijk, na twee verkiezingen, een nieuwe regering. Gelukkig maar, want er is meer dan genoeg te doen.

4 mei
Morgen is het 4 mei. Een dag van herdenken, herinneren en nooit vergeten. Dankbaar ben ik dat ik dat die vreselijke jaren heb overleefd, samen met mijn moeder en broer. Juist vandaag denk ik extra aan al die familieleden en vrienden die het niet hebben overleefd. We mogen hen nooit vergeten.

Ik wens u een goede week toe, vergeet onze stichting niet. U kent ons doel: steun geven aan slachtoffers van terreur. Maar dat kunnen we alleen met uw steun.

Tot horens, tot ziens of tot schrijvens
Harry Nihom


Uw bijdrage kunt u overmaken op Stichting Lechaim, rekeningnummer NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie