Harry’s focus op Israel 727

Geachte lezer en belangstellende voor LeChaim,

Ik had me vorige week voorgenomen dat mijn Focus de laatste zou zijn. Ik heb echter zo veel reacties ontvangen, dat ik met mijn werk doorga.
Er is ook een tweede reden. Ik word beroerd van alle artikelen, gesprekken en waarschuwingen over het coronavirus.

Veel mensen zijn geïnfecteerd en ieder land heeft eigen maatregelen genomen.
Wanneer men, mijns inziens, aan het begin van de ziekte met een aantal vakbekwame figuren bij elkaar was gekomen en gewerkt had aan middelen om de ziekte te bestrijden en te voorkomen, zag het er vandaag wellicht anders uit. Ook en vooral economisch. Maar ook het sociale leven. De grote vraag is hoe ziet de wereld er morgen uit.
Het aantal doden is schrikbarend hoog. Desondanks worden de maatregelen versoepeld.

Israël
Op 29 november 1947 heeft de Algemene Vergadering van de V.N. beslist om een Joodse staat uit te roepen. Op 14 mei 1948 is de staat door de Israëlische vertegenwoordigers van alle politieke partijen uitgeroepen en erkend.

Ons leven is hier goed; niet altijd makkelijk, maar goed. Gezien het antisemitisme dat vandaag zo aanwezig is, kan ik alleen schrijven: Waar u ook leeft, er is maar één staat waar u als Jood veilig kunt leven en dat is hier in Israël.

Theodor Herzl
Theodor Herzl werd geboren in het Hongaarse gedeelte van de toenmalige dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije als zoon van Jacob Herzl en Jeanette Diamant, die in 1858 gehuwd waren. Zijn moeder kwam uit een textielfamilie en dweepte met de Duitse cultuur. Zijn vader was reeds een welgesteld zakenman die duidelijk wou laten weten een Hongaar te zijn. Zijn ouders waren niet orthodox, maar vierden wel de Joodse feesten. Herzl volgde een Joodse school.
Al jong bleek dat hij literair onderlegd was. In 1884 promoveerde hij er tot doctor.
Als student had hij enkele antisemitische ervaringen. Hij moest zelfs ontslag nemen bij zijn studentenclub na een anti-Joodse manifestatie.

Na zijn studie begon Herzl een journalistieke loopbaan bij de Oostenrijkse krant Neue Freie Presse. Voor dit blad werkte hij eerst in Wenen en later in Parijs. In beide steden kwam hij onder de indruk van het felle antisemitisme dat er heerste. Vooral de rechtszaak van Dreyfus in Frankrijk waarvan hij verslag uitbracht, maakte diepe indruk op hem. Assimilatie van de Joden in Europa kwam hem daardoor voor als een illusie, de enige oplossing was volgens hem de oprichting van een eigen Joodse staat. Hij schreef: “Het beloofde land ligt daar waarheen wij het dragen. De Joden die het willen, zullen hun staat hebben, en zij zullen die ook verdienen.” Hiertoe publiceerde hij in 1896 het boek Der Judenstaat (= De Jodenstaat), waarin hij de aanzet gaf tot het georganiseerde zionisme. Hij argumenteerde dat het probleem dat Joden ondervonden een nationaal en geen individueel probleem was. Zijn invloed was groot, helaas stierf hij veel te jong op in juli1944, op vierenveertigjarige leeftijd.

4 en 5 mei
4 e n 5 Mei zijn bijzondere dagen. Ook in Israel. Op de 4e mei gedenken wij allen die vermoord zijn en op de 5e mei dat we bevrijd zijn. Ook deze dagen werden helaas door het coronavirus beïnvloed.

Israël
Bibi verklaart op 5 mei dat Israël de virus min of meer onder de knie heeft. Inmiddels is zijn regering eindelijk rond, want hij heeft Benny Gantz als bondgenoot, zodat er geen vierde verkiezingen uitgeschreven behoeven te worden.
Bibi is een uitstekende politieke leider en zorgt ervoor dat Israël veilig is om te wonen.
Verder nieuws heeft geen zin om in deze nieuwsbrief te vermelden. Het verandert van minuut tot minuut.

Nederland
Als het coronavirus nog meer onder controle is, en er weer gevlogen kan worden, heb ik plannen om naar Nederland te komen. Voor bijeenkomsten en om bestuurders te zoeken.

Voor nu verzoek ik u vriendelijk, maar wel heel dringend, een financiële bijdrage te storten, opdat we ons werk kunnen voortzetten. Laten we niet vergeten dat wij allen in vrijheid leven en daarom een verantwoordelijk hebben naar de slachtoffers van terreur, die niet gekozen hebben voor hun situatie.

Ik wens u allen gezondheid en … alvast een goede reis naar het mooiste land ter wereld!

Shalom, Harry


Uw bijdrage kunt u overmaken op Stichting Lechaim, rekeningnummer NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie