Jom Hazikaron en Jom Haatsmaoet

Israel, 21 april 2015

Beste Lechaimvrienden en -lezers,

Deze brief stel ik samen op de avond voor Jom Hazikaron en Jom Haatsmaoet, oftewel de Herdenkingsdag van de gevallen militairen, en de viering van de Heroprichting van de Joodse staat Israel.

Jom Hazikaron
Herdacht worden allen die omgekomen zijn vanwege het gevecht voor de veiligheid van het toch ook door de VN erkende Joodse land. Op deze avond en de daarop volgende dag zijn in het hele land bijeenkomsten en worden de begraafplaatsen bezocht. Die zijn dan bijna overbevolkt.
Het hele volk realiseert zich dat deze militairen en burgers (23.320), zich hebben ingezet om nu redelijk veilig in Israel te kunnen leven. De bekende sirenes zijn te horen en ze onderstrepen de betekenis van deze bijzondere dag.

Jom Haatsmaoet
De erop volgende woensdagavond en donderdag zijn ook bijzonder.
Dan is het Onafhankelijkheidsdag en deze is uitgeroepen tot een nationale en religieuze feestdag: de heroprichting van de Joodse staat en het volk. De opperrabbijnen zijn hierover geraadpleegd. Zij hebben gezegd dat door G-d’s goedheid en zijn grote zaligheid dit een dag van vreugde en het begin van de verlossing is. Dus op deze dag van wonderen danken wij G-d met speciale gebeden in alle synagoges.

Het is toch heel bijzonder dat we op de 67e bevrijdingsdag mogen constateren hoe Israel zich heeft ontwikkeld. Bijgaand ziet u een reeks van 67 foto’s die een beeld geven van het opgebouwde, democratische land. Klik hier

Op deze feestdag worden in het hele land barbecues gehouden. Deze traditie is sinds 1948 gehandhaafd. Aangezien in 1948 het land in haar beginschoenen stond en men algemeen gesproken niet voldoende middelen en restaurants had om dit feest te vieren, ging men met familie en vrienden aan het strand en op een grasveld barbecuen. Denkelijk nu iets uitgebreider dan toentertijd.
Het is dus een bijzondere dag, en ik spreek de hoop uit dat dit land jarenlang dit feest in vrede zal mogen vieren, en dat we eindelijk mogen en kunnen praten over een wereld waar alle mensen in vrede mogen leven.

Stichting Lechaim
Vergeef mij als ik ook praktisch op deze dagen denk aan, en me bezighoudt met onze opdracht om de door terrorisme gehandicapte kinderen en ouderen niet te vergeten.
Onze stichting Lechaim houdt zich aan haar opdracht om hen de hand te reiken, opdat ook zij een aanvaardbaar leven mogen lijden.
Vergeet dus onze bankrekening niet.

Groet, en een van harte gewenst Shalom,
Harry


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer