De VN in Gaza

De VN in Gaza – door Th.M. van Baarle – 3 juli 2010

In de Wereldkrant, internet-uitgave van de Wereldomroep, een volledig gesubsidieerd publiciteitsmiddel, lees ik: Kookpunt in Gaza

De frustratie onder de vluchtelingenbevolking van Gaza heeft het ‘kookpunt’ bereikt.

Volgens de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen is de kans op incidenten groot als de blokkade van Israël niet snel wordt opgeheven.Er wordt niet bij vermeld hoe de VN-hulporganisatie die boodschap heeft afgegeven. Ik zie een VN-hulporganisatie min of meer als een ‘ambtelijke’ organisatie en vraag me dan af of hier ook een officiële rapportage aan de top van de VN heeft plaats gehad? Hoe komen ze aan deze ‘voorspelling’?  Is dit samenspanning met een kwaadaardig regime? U weet wel, Hamas, dat zo vaardig is met het afschieten van raketten naar de Israëlische bevolking? Ja, Gaza, is een grote gevangenis omdat de bevolking van Gaza bestaat uit islamitisch boeventuig. Hamas is een terroristische organisatie, die nota bene door de bevolking is gekozen. Het is als in een dierentuin. Daar haalt men ook de hekken bij de verscheurende, wilde dieren niet weg maar beschermt men de menselijke bezoekers tegen die wilde dieren. Israël beschermt zijn bevolking tegen de moordzuchtige bevolking van Gaza.Een bevolking raakt gefrustreerd als het ze aan van alles ontbreekt. Als ze hun kinderen bijvoorbeeld niet te eten kunnen geven. Recentelijk heb ik via verschillende bronnen beelden gezien van markten en winkels in Gaza, die werkelijk uitpuilen van levensmiddelen en andere goederen. Kleding in overvloed. Electronisch speelgoed voor de kinderen. Ik zag opgeschoten jeugd spelen met mobieltjes. De kleinere kinderen liepen in camouflagepakken rond met miniatuur-(speelgoed-)mitrailleurs.

Daarnaast wordt ook gemeld dat de financiële steun, die Gaza binnenstroomt, een veelvoud is van wat andere landen aan ontwikkelingshulp ontvangen.

Zag u ook de beelden van colonnes vrachtauto’s die vanuit Israël Gaza binnenrijden?
Maar zag u ook de beelden van het wapentuig dat uit de containers werd gehaald, die het internationale flottielje aan boord had (gecontroleerd bij vertrek uit Turkije, weet u nog?) en waarmee ze de blokkade wilden doorbreken?

Er wordt beweerd dat het de bevolking aan middelen ontbreekt om zelf te produceren. Is dat zo? Het wagenpark van Gaza ziet er modern uit en het rijdt allemaal, dus is er kennelijk een branche die dat verzorgt. Overigens hebben de Gazanen vermoedelijk weinig tijd voor industriële en commerciële activiteiten. We krijgen namelijk steeds beelden voorgeschoteld waarbij ze in Ku-Klux-Klan-uitdossing paraderen om te demonstreren tegen de Zionistische onderdrukking. Daarbij in navolging van het Iraanse regime uitroepend dat Israël vernietigd moet worden.

Als het in een land slecht gaat, stemmen de mensen met hun voeten. Niet echter de mensen in Gaza. Voor de hand zou liggen dat ze proberen een toevlucht te zoeken in andere landen in het Midden-Oosten. Er is echter geen vluchtelingenstroom in die richting. Ze weten dat ze het daar veel slechter zouden hebben dan in Gaza, waar bij wijze van spreken de gebraden duiven hen in de mond vliegen.

De VN-top en de VN-medewerkers ter plaatse doen er beter aan om een neutralere houding aan te nemen of zich in ieder geval te realiseren welke intenties een bevolking en een regime hebben. Waar haalt die VN-hulporganisatie overigens de tijd vandaan om dit soort berichten de wereld in te sturen. Ze hebben hun handen al vol aan het uitdelen van de overvloedige hulpgoederen die in Gaza binnenstromen.

De Nederlandse media moeten eens ophouden met hun links gedram en eens objectief berichten over de toestand in Gaza en niet Israël afschilderen als boeman terwijl Israël de meeste raketaanvallen onbestraft laat. De blokkade hebben de Gazanen aan zichzelf te wijten en is volledig terecht.

Dan nog een nadenkertje. Als een bevolking een terroristische organisatie kiest om over zich te laten regeren, is niet die terroristische organisatie gelegitimeerd, maar heeft de bevolking er voor gekozen om zelf daarna als terroristisch aangemerkt te worden. De norm om als terroristische organisatie aangemerkt te worden is namelijk een andere dan om als democratisch land gezien te worden. Als wij op grond van die democratische verkiezing het land accepteren dan zijn wij de kip zonder kop!

Th.M. van Baarle

th.m.vanbaarle@orange.fr