Enkele belangrijke feiten

Een opsomming van enkele belangrijke feiten,

1. Israël werd een staat in het jaar 1312 voor Christus. Tweeduizend jaar vóór het ontstaan van de Islam!

2. Palestijnse vluchtelingen gaven zich pas in 1967 uit voor Palestijnen, twintig jaar na de oprichting van de moderne staat Israël!

3. Na de verovering van het land in 1272 v. Chr. heersten de Joden duizend jaar in het land en hadden er een opeenvolgende aanwezigheid gedurende 3300 jaar!

4. De enige Arabische overheersing na de verovering in 635 v. Chr. duurde maar 22 jaar.

5. Gedurende meer dan 3300 jaar was Jeruzalem de Joodse hoofdstad.
Jeruzalem is nooit de hoofdstad van een Arabisch of moslim gemeenschap/land geweest. Zelfs de Jordaniërs, toen zij in 1948 Jeruzalem  veroverden, hebben haar  niet tot hun hoofdstad gemaakt, en Arabische leiders hebben Jeruzalem nooit bezocht.

6. Jeruzalem wordt meer dan 700 keren in de Bijbel vermeld, en niet één  keer in de Koran.

7. Koning David stichtte de stad Jeruzalem – Mohammeds voet heeft  er nooit één stap in gezet!

8. Joden bidden met hun gezicht gewend naar Jeruzalem, de moslims bidden met hun gezicht naar Mekka, en als ze zich tussen Jeruzalem en Mekka bevinden, dan wenden ze zich naar Mekka, en hun achterkant naar Jeruzalem.

9. In 1948 waren het de Arabische leiders die de vluchtelingen aangemoedigd hebben Israël te verlaten met de belofte dat ze het land “Judenrein” zouden maken. Verder is 68% gevlucht zonder ooit een Israëlische soldaat gezien te hebben!

10. Joodse bewoners uit Arabische landen werden gedwongen te vluchten – wegens gewelddadigheden, achtervolgingen en Arabische pogroms.

11.Het aantal Arabieren dat in 1948 Israël verliet, wordt op 630.000 geschat – het aantal Joodse vluchtelingen uit de Arabische landen wordt op hetzelfde aantal geschat.

12. De Arabische vluchtelingen werden met opzet niet in de Arabische landen opgevangen, ondanks hun reusachtig grote oppervlakte land. Van 100.000.000 vluchtelingen in de wereld vanaf de tweede wereldoorlog, zijn zij de enige groep, die niet opgevangen of geïntegreerd werden in de landen van hun eigen volk. Daartegenover – de Joodse vluchtelingen zijn allemaal opgevangen in Israël, een land, dat niet groter is dan New Jersey.

13. De Arabieren hebben acht staten (niet incl. Palestina) – de Joden hebben maar één staat!

14. Het handvest van Fatah verlangt nog steeds de vernietiging van Israël, ondanks dat  Israël de Gazastrook, het grootste gedeelte van  de Westbank en autonomie onder de Palestijnse autoriteit  aan de Palestijnen heeft “overhandigd”, en hen ook nog  van wapens voorzien!

15. In de tijd van het Jordaanse regime werden Joodse heilige plaatsen geplunderd en het toegangsrecht ertoe was voor Joden verboden! Onder Joods bestuur worden alle moslim- en christelijke heilige  plaatsen onderhouden en de toegang erheen staat open voor de gelovigen van alle godsdiensten.

16. De U.N.O. zweeg toen de oude Joodse begraafplaats op de Olijfberg  werd ontheiligd!

17. De U.N.O. zweeg ook toen het de Joden verboden werd naar de Klaagmuur te komen.

Dit zijn moeilijke tijden en we moeten ons afvragen wat onze taak is, wat NU te doen! Wat kunnen we onze kleinkinderen vertellen wat we gedaan hebben toen er een keerpunt in het lot van het Joodse volk kwam?