Verklaring van het bestuur

4 oktober 2012

Vrienden van Lechaim,

In de reeds vier jaar durende rechtszaak die Stichting Chai had aangespannen tegen Harry Nihom heeft de rechter recent uitspraak gedaan. In het vonnis van 19 september 2012 staat de volgende conclusie:

“Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen van Chai dienen te worden afgewezen.”
Naast juridisch technische zaken gaat de kern van de uitspraak in op de rekening en verantwoording van de administratieve en financiële zaken en de stelling van Chai dat Harry Nihom als bestuurder is tekortgeschoten. In het vonnis wordt uitgebreid ingegaan op alles wat tijdens de procedure aan de orde is geweest.

Bij alle onderdelen heeft de rechter uitgesproken, dat de vordering van Chai dient te worden afgewezen, dat van een tekortkoming door Nihom niet is gebleken en dat de vordering niet toewijsbaar is.

Dit alles heeft geleid tot de bovengenoemde en letterlijk uit het vonnis geciteerde conclusie. Stichting Chai is als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld tot betaling van de proceskosten.
Als bestuur van Lechaim zijn we enorm opgelucht dat dit vonnis is gewezen en dat Harry van alle blaam is gezuiverd! Dit neemt niet weg dat het in veel opzichten zware jaren voor Harry zijn geweest om dit mee te moeten maken. Wij zijn dankbaar voor de goede juridische en morele ondersteuning.

Wij hopen als bestuur van stichting Lechaim met nieuwe moed en energie het werk voor de slachtoffers van terreur voort te zetten.

Wij danken u voor uw vertrouwen en steun in de afgelopen jaren en hopen daar ook in de toekomst op te mogen rekenen.

Het bestuur.

[ Lees hieronder de aanvullende verklaring van het bestuur dd. 8-4-2013 ]


Stichting Chai verstrekt nog steeds onjuiste informatie

8 april 2013

Vrienden van Lechaim,

Het bestuur van Stichting Lechaim meent er goed aan te doen u in kennis te stellen van de onjuiste wijze waarop Stichting Chai onze coördinator, Harry Nihom, probeert in een kwaad daglicht te plaatsen. Hoewel deze tekst op haar website naar aanleiding van ons verzoek inmiddels is aangepast, blijft de huidige tekst misleidend en onjuist.

Het feit is dat Chai een procedure heeft gevoerd tegen Harry Nihom, waarvan de kosten kennelijk uit de door haar ontvangen gelden zijn betaald en gefinancierd. De rechtbank Amsterdam heeft alle vorderingen van Chai afgewezen en Chai is op alle punten in het ongelijk gesteld. Van een verder onderzoek door Fiod of justitie, zoals Chai wil doen geloven, is tot op heden geen sprake.

Ondanks de duidelijke uitspraak, die op verzoek beschikbaar is, laat Chai niet na onjuiste mededelingen te blijven doen over de gang van zaken. Wij betreuren dit in hoge mate, doch hebben er geen behoefte aan gelden bestemd voor slachtoffers te besteden aan het voeren van juridische procedures om Chai op het onjuiste van haar handelwijze te wijzen. De feiten uit het vonnis van de rechtbank Amsterdam spreken voor zich.

Namens het bestuur,
Harry Sleijster


Aanvulling
28 januari 2014 – Tot op heden gaan de kwalijke mailings door. Harry Sleijster heeft daarop een weerwoord geschreven, dat hier is te lezen