Netanyahu Antisemitisme Forum 2015

Premier Netanyahu spreekt tot het 5e Global Forum voor de Bestrijding van Antisemitisme

11 mei 2015: “Het antisemitisme van vandaag is niet beperkt tot de verschillende sekten van de militante islam, noch is het beperkt wat betreft de vreesachtige elementen in de marge van de Europese samenleving. Want vandaag is dit vaak ​​het masker van het zogenaamde progressieve denken in het Westen.”

Klik en bekijk de video van de toespraak...Ik ben erg blij om u allen van harte te verwelkomen in Jeruzalem. Er zijn ministers hier uit Duitsland, uit Roemenië, uit Bulgarije, uit Canada. Onze eigen minister van Diaspora Zaken, Naftali Bennett, de burgemeester van Parijs, de VN-coördinator voor het vredesproces, religieuze leiders van diverse stromingen, velen uit de moslimgemeenschap. Ik had een uitstekende discussie met de imam van Parijs. Er zijn veel ambassadeurs hier en vooraanstaande gasten uit veel lagen van de bevolking en andere landen.

Dus ik ben blij U allen hier te zien. Ook al is het onderwerp van onze discussie geen bron van genot.
Zeventig jaar geleden, bij het einde van de Tweede Wereldoorlog en de bekendmaking van de verschrikkingen van de Holocaust, geloofden sommigen dat de mensheid de geschiedenis van de oudste haat, het antisemitisme, zou afdanken. En het is waar dat tijdens de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog, flagrante uitingen van haat tegen de Joden een adempauze bleken te hebben, althans in het liberale Westen. Maar vandaag is er geen twijfel over ​​dat we leven in een tijdperk van oplevend antisemitisme. Joden worden overal weer belasterd.

Dit vindt plaats in de intolerante delen van het Midden-Oosten, maar ook in de tolerante delen van het Westen waar anders van zou worden verwacht. Het vindt plaats in Beiroet, in Damascus, in Teheran. Maar ook – en heftig – in Toulouse, in Parijs, in Brussel. Want samen met laster zien we de onvermijdelijke gewelddadige aanvallen.

En Joden zijn nu doelwit vanwege hun Jood-zijn. Maar Joden hebben het recht om vrij en veilig te wonen waar zij zelf willen. Overheden zijn overal verantwoordelijk voor dit recht.

Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om alle regeringen die getuige zijn van dit oplevende antisemitisme lof toe te zwaaien voor hun inzet om de rechten van de Joden te beschermen, de rechten van het individu, de rechten van hun burgers. Hun vertegenwoordigers zijn hier, ik prijs u allen daarvoor. Maar Joden hebben ook het recht om hier in Israel te wonen. Als zij die keuze maken, zullen we hen met open armen verwelkomen.

Het hedendaagse antisemitisme is niet alleen belasteren en zwartmaken en het Joodse volk veroordelen. Het eerste en belangrijkste van vandaag richt zich op de Joodse staat. Dat is de nexus, de kern, dat is de focus van antisemitisme.

Ik wil u een voorbeeld geven over mijn werk vanmorgen. Ik ging naar de luchthaven Ben-Gurion om de humanitaire missie van het IDF uit Nepal te verwelkomen.

De VN diende een rapport in. Eigenlijk is dit een goed rapport van de VN over Israël. Het zegt dat van alle landen in de wereld Israël een van de kleinste landen is, en dat Israël het een na grootste reddings- en noodhulpteam in Nepal is. Van alle volken op aarde. Onze mensen hebben een prachtige job uitgevoerd . Ze hebben levens gered. Ze hebben mensen uit het puin gegraven. Ze behandelden 1600 gewonden en zieken. Ze hebben het leven bij een aantal geboortes gered.

Maar gisteren heeft de staatstelevisie in zowel Iran als Venezuela ons humanitaire team van de handel in baby’s beschuldigd. Nu, ziet een van u een Iraanse reddingsteam in Nepal? Dit is het ultieme voorbeeld van de Grote Leugen techniek. De agressor beschuldigt zijn slachtoffer.

En deze grote leugen van antisemitisme wordt het enthousiasts gepropageerd door hen die de mensenrechten van hun eigen volk vertrappen.

Zal Iran spreken over mensenrechten? Ik wil niet spreken over Venezuela. Dat laat ik aan u over. Wijzen zij ons op de mensenrechten, de rechtsstaat, op de bescherming van menselijk fatsoen? Wijzen zij op mensen die gedood worden, onschuldige mensen op de pleinen van Teheran in Iran en andere steden? Ze sturen hun geweldenaars naar Libanon, Syrië, Jemen en slachten duizenden. Ze slachten moslims die hun gewelddadige geloof niet delen.

Vandaag de dag is het extreme antisemitisme afkomstig uit oude wijken, intolerante regio’s, xenofobie in delen van Europa, een eigenaardig huwelijk met militanten, die ernaar streven om de wereld te islamiseren en ze hebben het meest extreme antisemitisme in deze moordtheologie vastgelegd.

Ik wil u een voorbeeld geven. Ten eerste, erken dat hun eerste en grootste aantal slachtoffers hun mede-moslims zijn. Maar ze richten zich ook op ons. Ik toon u het Hamas Charter. Het herhaalt de oude laster tegen de Joden. Het roept openlijk op tot moord op de Joden, waar ze ook leven. En tot de vernietiging van hun staat, het Joodse land.

En hetzelfde kan gezegd worden van Hezbollah en de gemeenschappelijke beschermheer van zowel de Hezbollah als de Hamas. Dat is natuurlijk Iran.

En natuurlijk hebben ze concurrentie. De militante Sji’ieten hebben concurrentie van de militante Soennieten van Al-Qaida, van ISIS en al-Nusra, die hun moorddadige credo niet alleen over Israël uitroepen. U hebt de verschrikkingen die zij begaan op hun mede-moslims gezien.

Antisemitisme van vandaag, zoals ik al zei, is niet beperkt tot de verschillende sekten van de militante islam, noch is het beperkt bij de vreesachtige elementen in de marge van de Europese samenleving. Vandaag is het vaak ​​het masker van de zogenaamd progressief denkenden in het Westen. Een aantal van hen, die zich voorvechters van tolerantie noemen, zijn opmerkelijk intolerant als het gaat om de Joden en de Joodse staat.

De klassieke antisemiet schildert de Joden af als de belichaming van alle kwaad in de wereld. Moderne antisemieten portretteren de Joodse staat als de belichaming van alle kwaad in de wereld.

Hamas en Hezbollah schieten duizenden raketten af op onze steden – dat is een oorlogsmisdaad, en ze verstoppen achter hun burgers – dat is een tweede oorlogsmisdaad. En terwijl ze deze oorlogsmisdaden begaan demonstreerden tienduizenden in de straten van de Europese hoofdsteden. Niet tegen Hamas, niet tegen Hezbollah, maar tegen Israël.

Nu worden duizenden gedood in het brutale conflict in Jemen. Ziet u demonstraties in Londen of Parijs? Een kwart miljoen mensen zijn wreed afgeslacht in Syrië. Hoort u een woord over de academische boycot op het Assad-regime? En in Iran nu onder de Rouhani-overheid? Executies zijn gestegen, onschuldige mensen zijn tot de dood veroordeeld. Hoort u VN-resoluties die deze schendingen van de fundamentele rechten van de mens veroordelen?

Het antwoord is helaas: nee. De demonstraties, de boycots, de resoluties worden gereserveerd voor enige echte democratie in het Midden-Oosten, in feite is het de meest belegerde democratie op aarde – Israël.

Dit is een aanfluiting. U kunt proberen het weg te redeneren op vele manieren, en het is waar dat het internet een vermenigvuldig-effect heeft, maar u kunt een vermenigvuldig-effect op vele, vele leugens hebben en op veel laster. Toch heeft dit een wereldwijd vermenigvuldig-effect. En is er iets fundamenteel verkeerd dat deze laster is gereserveerd voor het enige land in de regio waar de doodstraf niet gebruikt wordt voor de meest gruwelijke terroristische moordenaars. Het enige land waar mensenrechten heilig zijn, waar gelijkheid wordt beschermd door de wet – voor vrouwen, voor christenen, voor minderheden, voor iedereen.

Je kunt je afvragen hoe dat mogelijk is dat de Joodse staat zo wordt behandeld. Hoe kon het zijn dat de Joden generaties lang zo werden behandeld? Ze geloofden dat we putten vergiftigden, dat we het bloed dronken van christelijke kinderen, dat we bewust bepaalde ziekten verspreidden.

Hoe kon het zijn dat zij dit geloofden? Maar ze deden het. Niet alleen hebben ze het geloofd, maar ze zeggen dat het is vanwege onwetendheid. Ja, dat is waar. Behalve dan dat een aantal van de hoogst opgeleide mensen in de geschiedenis het geloofden – Voltaire, Dostojevski – en de lijst is overigens veel langer.

Dus onderwijs en kennis kan een gedeeltelijke bescherming tegen deze laster zijn. Maar er is iets dieper hier, omdat het zulke pertinente onwaarheden zijn. Het is de bereidheid om laster te spuien en de bereidheid om dit te geloven. Dit is de basis, en het begint niet van onderaf. Het begint met de elite. En dat is waar het moet worden aangevochten.

En vandaag is de behandeling van Israël niet anders dan de behandeling door onze voorvaderen. De Joodse staat wordt onder de volken behandeld op de manier waarop het Joodse volk generaties lang werd behandeld.

En we zijn niet volmaakt. We hebben een heleboel dingen die we kunnen verbeteren. We hebben een zeer luidruchtige en robuuste democratie. U moet eens naar de Knesset komen. Ik nodig u allen uit. Beslist leuk. Maar het is bijzonder. Het leeft. Het is gratis. Alles wordt behandeld, alles is open en er is een systeem van rechtvaardigheid, een systeem van wetten en echte tolerantie. Met alle onvolkomenheden van de samenleving hebben we hier een enorme samenleving opgebouwd. Belegerd? Ja, maar wel met groot succes.

Onze beste bondgenoten zijn vandaag feitelijk een aantal van onze Arabische buren, omdat ze weten dat we geconfronteerd worden met een gemeenschappelijke dreiging.

Zo zien we dit land dus. Hoe kan het zijn dat dit land wordt belasterd als geen ander land? Waarschijnlijk omdat oude gewoonten amper verdwijnen. In ieder geval langzaam. Maar de trieste waarheid is dat sommige ervan niet sterven. De trieste waarheid is dat er geen rationeel onderzoek is van deze obsessie met de Joodse staat. En deze obsessie met de Joodse staat en het Joodse volk heeft een naam. Het heet antisemitisme. Ik weet dat u dit allemaal begrijpt. Ik weet dat de mensen in deze ruimte de pijnlijke lessen van 70 jaar geleden hebben geleerd.

Ik waardeer uw inzet voor de bestrijding van antisemitisme, omdat het gevecht begint vanaf de top. Antisemitisme, in tegenstelling tot wat mensen denken, borrelt niet alleen op van onderen. Het sijpelt ook van boven. En dat is waarom het zo belangrijk is dat leiders hier, van welk land, godsdienst of beroep ook, uit het publieke en het private domein, deze oude obsessie bestrijden.

U hebt geleerd van de geschiedenis, maar helaas, velen in de wereld moeten dat nog doen. Ik verzeker u dat we niet langer als statenloze mensen op zoek zijn naar een veilige haven. We zijn niet langer machteloos, of smeken mensen om ons te beschermen. Vandaag hebben we een onafhankelijke en soevereine staat. Vandaag kunnen we onszelf beschermen en onze vrijheden, onze levens verdedigen.

Wat er veranderd is in de geschiedenis van de wereld betreffende het Joodse volk, is niet het haten van de Joden, maar wel de oprichting van de Joodse staat, de herontdekking door de Joden van de bekwaamheid om onszelf te verdedigen tegen laster en tegen aanvallen. Vandaag kunnen we reageren op laster. Ik weet dat u dat ook blijft doen. Onze grootste job – onze grootste klus – is om een kaars van de waarheid aan te steken.

Toen ik vele jaren geleden naar de Verenigde Naties kwam om te dienen als Israëlisch ambassadeur, ontmoette ik een beroemde Joodse religieuze leider, de Lubavitcher Rebbe, en hij zei tegen mij: “Weet u dat u een huis binnengaat waar vele, vele leugens worden geuit richting Israël en op onze mensen?” Hij zei ook: “Vergeet niet dat u in de donkerste zalen komt, en als u een kaars aansteekt, dan zullen mensen het licht van de waarheid zien, en dat al op grote afstand. Ze zullen het zien uit de verte, en uw taak,” zei hij tegen mij, “is om een ​​kaars van waarheid te laten branden in een donkere zaal.” Ik zal u vertellen dat we veel kaarsen nodig hebben, en veel aanstekers van kaarsen, en dat is hoe ik u zie.

Nergens heeft deze laster die tegen onze mensen wordt geuit, zich meer systematisch verbreid dan in Iran. Het regime van de ayatollahs handelt alsof we spreken van een wedstrijd. De wedstrijd is een internationale wedstrijd. Het is te vergelijken met onze conferentie, behalve dat het omgekeerd is. Dit is een wedstrijd tegen de Holocaust-ontkenners uit de hele wereld. En terwijl zij de Holocaust ontkennen, zijn ze van plan een genocide tegen onze mensen uit te voeren. Ze dreigen openlijk de staat Israël te vernietigen.

Slechts een paar weken geleden, een paar dagen voordat de Lausanne-overeenkomst werd ondertekend, zei een Iraanse generaal: “Over de vernietiging van Israël is niet te onderhandelen.” Openlijk. En natuurlijk trachten ze nucleaire wapens te bouwen om dit belachelijke plan te implementeren.

Ik moet u in alle oprechtheid zeggen dat de Lausanne-deal hen niet zal stoppen. Israël wil een vreedzame oplossing, een betere deal, die Iran werkelijk de weg naar de bom zal blokkeren Maar ik wil ook absoluut duidelijk zijn. De Joodse staat zal zichzelf verdedigen door zich tegen elke bedreiging te verzetten. Dat is wat we hebben geleerd van de geschiedenis. Dat is wat de Joodse staat als taak heeft.

Maar we hebben ook iets anders geleerd. Ik weet niet of we in staat zijn om de plaag van antisemitisme uit te roeien. Ik weet wat we hebben om het te bestrijden. We hebben geleerd dat als je het niet bestrijdt, deze branden van antisemitisme zich zullen verspreiden en iedereen verteren. Dat is denk ik de centrale les van de 20e eeuw, in veel opzichten de centrale les van de moderne tijd.

Dus omwille van fatsoen, in het belang van onze gemeenschappelijke menselijkheid, in het belang van onze gemeenschappelijke toekomst, moeten we allemaal blijven vechten tegen antisemitisme. Het Joodse volk zal u en alle andere fatsoenlijke mensen overal ter wereld danken voor het zich blijven verzetten tegen het antisemitisme.

Dank u, dank u voor uw komst naar Jeruzalem, dank u.

(Vertaling door Harry Nihom)
Bekijk de toespraak hier: “Toespraak Premier Netanyahu

Bron: http://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2015/Pages/PM-Netanyahu-addresses-5th-Global-Forum-for-Combating-Antsemitism-12-May-2015.aspx


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer