Rosh Hashana 5775

Beste Lechaimvrienden,

Op 24 en 25 september wordt Rosh Hashana, het Joodse Nieuwjaar 5775 gevierd.
Het Lechaim-bestuur wenst alle betrokkenen een Shana Tova, een goed en vredig nieuwjaar toe. De granaatappel is een symbool van vruchtbaarheid.

Hierbij twee verhalen van voormalige Gush Katif inwoners, die in 2005 dit gebied moesten verlaten en zich vestigden in caravans in Nitzan. Een aantal van deze families heeft zich inmiddels gevestigd in Beer Ganim.
Laurence Baziz is betrokken bij het Katif Heritage Center, dat de voormalige inwoners van Gush Katif begeleidt. Onze stichting werkt met haar en ontving een noodbrief voor een financiële bijdrage voor de beide hieronder doorgegeven projecten.
Ik doe een beroep op u opdat Laurence de nodige financiele steun zal ontvangen.
Bij voorbaat mijn dank en u allen een Shabbat Shalom, een gezegende zondag en een prettig weekend gewenst.
Namens het gehele bestuur en de medewerkers van stichting Lechaim,
Harry Nihom.

Laurence schrijft over Aline Hayout:
Aline is vanuit Frankrijk met haar gezin in Israel komen wonen Zij vestigden zich in Gush Katif. In augustus 2005 werden zij uit Gush Katif verdreven. De familie woonde eerst in Nitzan in een caravilla. In mei 2014 was de constructie van hun huidige woning in Beer Ganim gereed. Daar woont de familie nu.
Na hun vertrek uit Gush Katif besloot Aline een klein bedrijfje te starten in een opgeknapte container achter hun caravilla. Zij wist dat er gewerkt moest worden, en dat ondanks de moeilijke situatie.
Ze heeft een klein winkeltje met huishoudelijke artikelen, ook voor schoolgaande kinderen. De meeste klanten komen uit Nitzan.
Na de laatste militaire actie kon ze niet weer werken. Het grootste deel van de inwoners heeft het gebied verlaten. Haar echtgenoot, een slachtoffer van terreur, ligt in het ziekenhuis en haar zoon is in het leger. Door de situatie heeft zij de omzet van het begin van het schooljaar gemist en heeft mede daardoor een behoorlijk verlies geleden.
Wij willen haar helpen om voor de joodse feestdagen weer aan het werk te gaan. Het minimale bedrag dat nu nodig is om een redelijk assortiment samen te stellen is NIS 3.000,- (650 euro). [Dit bedrag hebben we inmiddels overgeboekt.]

Ruth Lazar, hoofd van de school in Beer Ganim, schrijft:
Onze school is een nieuwe school voor kinderen, die met hun ouders uit Gush Katif werden geëvacueerd. Sommige kinderen wonen al in nieuwe woningen in Beer Ganim. Maar het grootste aantal woont nog in caravilla’s. Dus eigenlijk tijdelijke locaties, wat niet bevorderlijk zijn voor rust en ontspanning.
Beer Ganim ligt 25 km van de Gazastrook, een gebied waar de bewoners 30 seconden hebben om naar een beveiligde plek te komen. Dit was dus ook het geval tijdens de Operatie Protective Edge (OPE). De kinderen hadden daar de grootste problemen mee.
Bij het begin van het schooljaar voelden we de noodzaak om de kinderen op allerlei manieren te helpen door het geven van emotionele steun en ontspanning voor de verwerking van de spanningen.
We hebben een project gestart en een plek gecreëerd om de kinderen te helpen, opdat zij weer in hun gewone doen geraken.
Ik weet dat u enorm veel doet om slachtoffers van terreur en gemeenschappen die lijden van terreur, te steunen.
We hebben al wat middelen ontwikkeld en hebben al een aantal muziekinstrumenten.
Maar wij hebben meer materiaal nodig. Daarom ben ik zo vrij u te vragen voor:
1. een “soft corner” om te ontspannen. Daarvoor zijn nodig: kussens, tapijten, poefs, posters.
2. speelgoed voor therapeutische doelen, welke door leraren en professionals worden begeleid.
3. muziekinstrumenten voor muziektherapie.
4. materiaal voor artistieke uitingen.
5. voorraad om een plantentherapie te verzorgen via plantenkassen.
Benodigd bedrag: NIS 13.000 ( 2825 euro )
Ik waardeer uw bereidheid ons werk te steunen en hoop dat mede door uw hulp de kinderen weer zelfvertrouwen krijgen, en een glimlach en vreugde in hun hart
Groet
Ruth Lazar


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

P.S.: Tussen 28/10 en 9/11 ben ik weer in Nederland. Ik stel het op prijs als u een spreekbeurt in die periode organiseert.

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim