Harry’s focus op Israel 461

Israel, 14 april 2013
Zondagavond begint de herdenking van al diegenen, die gevallen zijn omdat zij vochten voor de heropbouw van het Joodse land Israel en allen, die vanwege terreur-aanslagen zijn omgekomen.
Maandagavond gaan wij de onafhankelijkheid van de staat vieren.

http://www.youtube.com/watch?v=HsE1cAKM4Yc
YOM HATSMAOET SAMEACH

Het zijn bijzondere dagen.
Maandag zijn de begraafplaatsen overbevolkt met bezoekers en dinsdag worden er in het hele land bijeenkomsten georganiseerd om ons te herinneren aan het bijzondere gegeven, dat we sinds 10-5-1948 weer een eigen tehuis hebben.
Ondanks de noodzaak om iedere minuut van de dag onze grenzen te beschermen en al het mogelijke te doen om de rust in eigen land te handhaven, leven we vrij en blij.
Het is een duidelijke zaak dat Amerika een groot belang heeft bij rust in het Midden-Oosten.
Na het bezoek van president Obama werden de Amerikaanse ministers van BuZa en Defensie begroet. We mogen concluderen dat Israel een rustpunt in het M-O is. Maar ook dat veel landen de economische relaties met de Arabische landen belangrijk vinden.
Bijna alle buurlanden hebben grote interne problemen.
In Syrie zien we een burgeroorlog, in Egypte een gevecht tussen de Moslem Brotherhood en de opposanten. In Libanon zien we de Hezbollah, een duidelijk terreurgroep.

1. John Kerry
De Amerikaanse minister van BuZa wil het Arabische vredesplan doordrukken. Hierbij staat het vastleggen van de grenzen centraal.
Saeb Erekat, hoofd PA-onderhandelingen, weigert veranderingen aan te brengen. Alleen acceptabel: terugtrekken op de grenzen van Juni 1967.
Kerry heeft ook Ramallah bezocht. Het moge duidelijk zijn dat Israel recht heeft op het beloofde land en dat de 1967-grenzen wat veiligheid betreft nooit en te nimmer aanvaard zullen worden.
Kerry waarschuwt ook Iran en zegt als diplomatiek niets bereikt kan worden, er militair zal worden ingegrepen.

2. Ontmoeting Kerry-Peres.
Eigenlijk wordt er door de politici steeds over hetzelfde gesproken.
Ook nu. Iran, de 2-statenoplossing, de relatie Amerika-Rusland.
Kerry was erg onder de indruk van Yad Vashem en de 2 minuten stilte op Jom Hashoa, de herdenking van de grote ramp.
Volgens beide heren moet een 2-statenoplossing mogelijk zijn. Maar de grootste bedreiging voor vrede is nog steeds Iran.
Kerry onderstreept dat president Obama en het Congres oprechte vrienden van Israel zijn.

3. De Israelische munt
Een officieel onderzoek geeft aan dat de shekel (Israelische munt) gedurende de afgelopen 6 maanden in 31 landen de sterkste valuta had.
Van grote invloed is de gastoevoer uit het Tamar-gebied op de cijfers. Gebleken is dat Stanley Fisher, de baas van de Bank of Israel, goed heeft gereageerd op de internationale financiële crisis door o.a. vreemde valuta te kopen.

4. Egypte
De situatie in dit land is na het verdwijnen van ex-president Moebarak niet verbeterd.
Een onzeker leven, botsingen, verkiezingen uitgesteld.
De kleinere boeren zijn er veel slechter aan toe. Problemen om zaad, water, vloeistof tegen onkruid te kopen.
Volgens de Wereldbank leeft 40% onder de armoedegrens.
Grote boerderijen werken veel samen en zijn bijna allemaal Moslem Brotherhood leden. Veel arbeiders werken elders voor een minimaal loontje en zijn tegen president Morsi.
Maar er is geen geld om te protesteren en bij beloofde verkiezingen tegen de MB te stemmen.
Men wil het leger terug om het land te controleren.
Eigenlijk als een overgangsmaatregel.
Morsi had in september 79%. Vandaag 49%.

5. Israel-Canada
Bibi heeft een ontmoeting met John Baird, de Canadese minister van BuZa.
Bibi zegt:
* Welkom in Jeruzalem.
* U bent een groot vriend van Israel.
* President Stephen Harper is een groot vriend en bondgenoot.
* U vecht voor de waarheid, voor het morele leiderschap. Niet altijd even makkelijk en er zijn maar weinig landen als Canada.
* Het is gevaarlijk om een buur te hebben, die alle regels negeert.
* Ik ben benieuwd wat u zult bepreken met Obama.
Baird hoopt dat Israel sukses met de onderhandelingen zal hebben.
Verder wordt gesproken over de relatie wat betreft de techniek, de technologie, wetenschappelijk onderzoek.
In de ontmoeting met president Peres zegt Baird onder de indruk te zijn van de ontwikkeling van Israel.

6. Nogmaals Egypte.
Op 9/4 liepen honderden in Caïro om de verdeeldheid tussen moslims en christenen te veroordelen. Zij vragen om eenheid.
Zij liepen van de Al Fat moskee naar de St. Mark kathedraal, het hoofdkwartier van de orthodoxe Kopten.
Oorzaak van deze demonstratie was een botsing, waarbij 2 doden vielen en meer dan 90 mensen gewond werden.
Zij veroordeelden Morsi, die de moslimregering leidt, de Moslem Brotherhood en het betreffende ministerie.
De Kopten zijn 10% van de bevolking en hebben recht op 100 van de 500 parlementszetels.

7. Groen Israel
Israel is vandaag het enige land waar meer bomen zijn dan 100 jaar geleden. Het is lid van het VN Forum voor bossen. Het neemt ook deel aan de 10e bijeenkomst van het Forum in Istanboel.
Onderwerpen zijn o.a.: bosonderhoud en economische ontwikkeling.
Israel houdt een speciale zitting over bos-herstel en landschap.
Het heeft op dit gebied een enorme ervaring.

8. Saoedi-Arabië.
Dit land bouwt een veiligheidsmuur met Jemen. Er zijn veel meer muren voor de bescherming. Maar daar zwijgt men over. Wel over Israel en de door haar gebouwde muren.
De Arabische lente is dus ook voelbaar in de Arabische landen. Door de daardoor ontstane problematiek leent b.v. Egypte van Qatar: US $ 3 miljard.

9. Syrië-Gaza
Meer dan 100 Syrische families zijn naar Gaza gevlucht. Dit aantal groeit met de dag. Zij zoeken daar onderdak, werk en voedsel.
De UNRWA geeft financiële steun.
Tot nu toe in Syrië meer dan 1000 doden. Veel Palestijnen, die hier in kampen wonen vluchten naar Libanon.

10. Internationale Bijbelquiz
Op 16/4 vindt dit evenement in Jeruzalem plaats. Het is de 50ste quiz. 58 deelnemers uit 26 landen. Ook uit Finland, Turkije, Letland, Costa Rica.
Bibi heeft een aantal deelnemers ontmoet. Hij zegt:
* De bijbel is de basis van ons bestaan en ons recht om hier te leven.
* Het is van groot belang om de Bijbel te bestuderen.
* Welkom en geluk.
IDF-chef Ontwikkeling verwijst naar Bibi en zegt onder meer: U vindt de bijbel belangrijk, evenals de studerenden.

11. Trauma
Een seminarium heeft de afgelopen dagen plaatsgevonden in het Rambam gezondheidscentrum.
26 doktoren, verpleegsters en ziekenhuiswerkers uit 17 landen hebben 2 weken lang ervaringen uitgewisseld.
Het is het 10e seminarium.
Een ondergrondse ruimte wordt gebouwd voor noodgevallen en noodsituaties. Daar kunnen 2000 patiënten worden opgevangen.
Doel van de ontmoeting: ervaring met Rambam uitwisselen.
Noot. Jammer genoeg heeft Israel een lange ervaring met deze psychische ziekte. Een ziekte die bij veel kinderen te zien is.
In het bijzonder natuurlijk in gebieden waar veel raketaanslagen plaatsvinden. Ik verwijs naar onze website www.stichtinglechaim.com

12. De PA en de Hamas
In de Gazastrook is de steun om Israel met raketten te bestoken duidelijk verminderd.
In december 2012 nog 74%, vandaag 37%.
80% is wel voor onbewapend verzet tegen ons land.
Militaire operaties in december 74%, vandaag 38%.
Populariteit van Hamas in december 28%, vandaag 20%.
PA Minister Fayyad, die door Amerika bijzonder wordt gewaardeerd, trekt zich terug. Hij kan moeilijk werken met Abu Mazen, die blijkbaar 13/4 wel zijn akkoord heeft gegeven.
Hij heeft een goede relatie met Israel en dat geeft weerstand.
Fayyad is in Amerika opgeleid en staat bekend als een goede econoom.

13. Organisation for Economic Cooperation and Development.
De CEO van het “National Insurance Institute” zegt tijdens een presentatie op 10/4 dat de grote armoede in Israel groter zal worden. Maatregelen moeten op korte termijn worden genomen. Wij produceren een generatie van arme mensen. Israel is nu al nr.1 bij de OECD.
Armoede is er vooral bij de ultraorthodoxie en bij Arabische vrouwen.
1.8 miljoen mensen leven onder de armoedegrens. Dit is inclusief 860.000 kinderen.
Noot. Een gigantisch probleem. Nog ernstiger, omdat Israel vergeleken met EU landen een goede economie heeft.
(Kijk naar de shekel)
De regering ziet duidelijk dat maatregelen moeten worden genomen. De betreffende nieuwe ministers zijn gelukkig druk doende om te trachten een redelijker leven te creëren. Het verschil tussen rijk en arm is te groot.

14. Zuid-Afrika
De diverse Zuid-Afrikaanse Joodse besturen (SAJB) gaan akkoord met de beslissing van de regering om
goederen uit de betwiste gebieden duidelijk van een label te voorzien. De SAJBgaat accoord met:
Westbank-Israelische goederen en Oost Jeruzalem-Israelische goederen.
Dus niet met “bezette gebieden”.

15. Arabische jeugd
De vraag: wat is de grootste hindernis in het Midden-Oosten?
Het antwoord:
burgerlijke onrust 44%
gebrek aan democratie 43%
gebrek aan Arabische eenheid 27%
het Israelisch-Palestijns conflict 26%
gebrek aan een politiek beleid 25%
Een ander onderzoek geeft aan dat 74% van de Arabische jongeren uit 15 landen zegt: de beste dagen liggen voor ons.
Als we kijken naar de betreffende landen dan zien we dat de jeugd zelfbewuster is geworden door de Arabische lente. Dat wil zeggen dat de jongeren toch vechten voor democratie en een beter leven.

16. Nogmaals Canada
Minister van BuZa Baird heeft samen met minister Tzipi Livni Oost-Jeruzalem en de Golan bezocht. Een bijzondere activiteit omdat andere landen weigeren de betwiste gebieden te bezoeken. Het is een duidelijke zaak dat Baird de Hezbollah als tevens een terroristenorganisatie ziet.
De Hezbollah is in 1982 opgericht en is een gevaarlijke gespecialiseerde groep. Het steunt Assad.
De PLO veroordeelt Baird omdat hij door zijn bezoek aan deze gebieden wel kleur bekent.

17. Palestijns museum
Op 11/4 is de eerste steen gelegd voor de bouw van een museum in Bir Zeit, vlakbij Ramallah.
In dit museum wil men de Palestijnse cultuur, de geschiedenis, de gemeenschap laten zien. Ook aantonen dat dit gebied Palestijns land is.
Het eerste deel is eind 2014 klaar. Kosten: Euro 15.2 miljoen
Dit mogen we wel zien als een uitvloeisel van de beslissing van de VN om de PA een non-membershipstatus te geven.

18. Meet your neigbour
Jordaanse, Palestijnse en Israelische kinderen komen bij elkaar tijdens een voetbaltournooitje in Holon. Leeftijd 12/13 jaar.
Een eenvoudig evenement, waardoor men niet alleen leert voetballen, maar ook elkaar waarderen.
Minister Silvain Shalom zegt: Dit tournooi kent alleen maar winnaars. Men leert elkaar kennen en dan worden we ook betere buren.

19. Israel kort
++ 100 bekende Russische Joden reageren op de door 100 Amerikaans Joden gestuurde brief aan Bibi. Zij zeggen dat niemand zich moet bemoeien met de Israelische politiek. Dat is haar beleid.

++ De maand maart zag een toename van toerisme met 4%. 302.000 bezoekers. Dat was dus 4% meer dan in 2012 en 10% meer dan in 2011. De investering in het promoten van Israel als toerisme land geeft 10x productiviteit. Vooral op gebied van banen en natuurlijk belasting.

++ In het leger (IDF) is een comité gevormd om regels op te stellen voor orthodoxe en Arabische jongeren, die in dienst moeten. Er zal meer gelijkheid moeten zijn en de dienstplicht verdeeld.

++ Israel bouwt een modern hospitaal in Bulgarije. Een medisch centrum voor beenmergtransplantatie. De ervaring van het Hadassahospitaal in Jeruzalem is het goede voorbeeld. Eind 2013 klaar.

++ 13 Chinese miljardairs hebben Israel bezocht om te zien hoe te investeren. China heeft een leidende economie. Dus Israel moet investeerders aantrekken en omgekeerd.

++ Guatemala erkent Palestina als een staat, maar verklaart eveneens dat het de goede relatie met Israel handhaaft.

++ Tijdens de auto-tentoonstelling in Geneve werd een nieuwe Israelisch-Chinese auto getoond. In China geproduceerd. Bedrag dat is geïnvesteerd: US $ 2.5 miljard. Israel doet mee met 50%. Doel: de Chinese middenklasse bereiken.

20. Herdenkingsdag Jom Hazikaron.
Sinds 1860 tellen we 23.085 doden.
In 2012: 37 militairen, 12 van de beveiliging, en 43 IDF veteranen vanwege hun verwonding.
Bibi ontvangt de families en zegt: Jullie gevallen familieleden zijn de helden waardoor we vandaag hier leven.
Er is veel te schrijven over ons verleden.
Over Mozes, Herzl, Balfour, Ben Gurion.
Wilt u daarover met mij van gedachten wisselen dan kan dat tussen 8 en 20 oktober. Dan ben ik in Nederland om spreekbeurten te houden.
Er is ook veel te zeggen over VANDAAG.
We herdenken de doden en vieren dinsdag de oprichting van ons land.
Maar we mogen niet vergeten dat we slachtoffers van het terrorisme hebben. En dit komt omdat we hier wonen en onze buren dat niet accepteren.
Wij mogen deze mensen niet in de steek laten. Wij moeten hen een redelijk leven kunnen bieden.
Dus ik vraag u: zoek op: www.stictinglechaim.com en lees wat wij doen.
Daar kunt u ons mee helpen door een bedrag(je) te storten op de bankrekening van onze stichting.

Dank en shalom
Harry