Harry’s focus op Israel 462

Beste vrienden van Lechaim en lezers van de nieuwsbrief,

Wij verzoeken jullie vriendelijk onze website te bekijken. Het is de moeite waard.
Onze webmaster heeft de site een nieuw jasje gegeven. Helemaal perfect.
Het is nu ook makkelijker om het werk van onze stichting te promoten.
Bekijk het en laten we met ons allen aan de slag gaan om ons werk in grotere kringen bekendheid te geven. Oprechte dank aan onze webmaster Harry Sleijster.
Namens het bestuur,
Shalom,
Harry Nihom.

Herdenking
De week begon met het herdenken van de gevallenen, die gevochten hebben voor de heroprichting en de viering van de staat Israel. Moeilijk te verwerken is de ramp tijdens de marathon in Boston. Er is veel over gepraat en via de huidige techniek kon ieder zien hoe er gewerkt werd om gewonden op te vangen en hoe er vanaf de eerste minuut gezocht werd naar de daders van de ontploffingen. Hoewel er weer is aangetoond dat beveiliging nodig is voor ieder klein of groot evenement, hebben we vandaag nog niets gevonden om aanslagen te voorkomen. We hebben ook nog niets gevonden om ondanks de moderne mogelijkheden om iedere minuut met elkaar van gedachten te wisselen, een maatschappij te vormen, die vredig is, geen honger kent en een ieder het recht geeft om als mens te leven.
Wel is onderstreept dat de maatregelen, die de Israelische regering steeds neemt om haar veiligheid te waarborgen, niet overbodig zijn en dat zo langzamerhand bijna de hele wereld zich moet beschermen tegen onder meer dit soort aanslagen.

1. De herdenkingsbijeenkomsten
Er waren 52 officiële bijeenkomsten, die door meer dan 1.5 miljoen mensen werden bijgewoond. Ook op heel veel scholen werd, zoals ieder jaar, aandacht besteed aan de inhoud en het doel van beide dagen. Veel toespraken, die bijna steeds ook als inhoud hadden:
* indien nodig dan slaan wij terug,
* ons bestaan is een feitelijk gegeven.
De bevrijdingsdag, Jom Haatsmaoet, was over het hele land een dag van zingen en dansen. Miljoenen vierden deze dag.
92% van de Israeli’s is trots om Israeli te zijn.
Dat is 5% meer dan in 2011. De hoogste cijfers komen van de jeugd.
Op de vraag: waar hebt u het meeste last van, werd gezegd:
eigen veiligheid 21.5%
antisemitisme 16.1%
economie 15%

2. President Obama
Ondanks de noodzakelijke budgetkortingen blijft de militaire hulp voor Israel hetzelfde bedrag. Dit geldt ook voor Jordanië en Egypte.
Israel ontvangt 3.1 miljard, Jordanië 300 miljoen, Egypte 1.3 miljard.
Deze bedragen zijn opgenomen in het Amerikaanse budget.

IDF Chief of Staff Benny Gantz in a Knesset committee meeting, March 5, 2013. (photo credit: Flash90)3. Opperbevelhebber Benny Gantz
De generaal verwacht dat na de val van Bashar al Assad, de president van Syrië, de rebellen elkaar gaan bevechten. Israel zal daar rekening mee moeten houden.
Tijdens de ceremonie die plaats vond om de beste 150 IDF-militairen een onderscheiding te overhandigen, zei hij:
* het hele volk kijkt naar jullie en realiseert zich dat we mensen hebben waar we op kunnen bouwen, mensen die we kunnen vertrouwen.

4. De jaarlijkse Bijbelquiz
Winnaar werd dit jaar een jongeman uit Beth Shemesh en een student aan een Joodse leerschool uit New Jersey. De quiz werd gehouden in Jeruzalem waar premier Bibi Netanyahu ook aanwezig was.
Hij zegt: dit is de 50ste quiz, welke steeds op Onafhankelijkheidsdag gehouden wordt. Het toont aan dat het Joodse volk het Goddelijke Testament als basis en hart van ons land ziet.

5. Boston
De bomontploffingen tijden de marathon hebben onmiddellijk geleid tot een verhoging van de beveiliging.
Nu op vliegvelden, havens, sportevenementen en -velden, regeringsgebouwen, tuinen, treinen, stations. Aan de bescherming is 1000 man toegevoegd.
De chef-dokter van het hospitaal waar de eerste noodhulp wordt gegeven, zegt dat de gewonden worden geholpen door een groep, die is opgeleid door Israelische medici op dit gebied. Het gaat om de eerste hulp bij lichamelijk gewonden en de getraumatiseerden. Ook is er onmiddellijk een groep Israelische artsen naar Boston gevlogen Eveneens enkele veiligheidsmensen om o.a. de daders op te sporen.
(Op het moment dat ik dit schrijf zijn de daders gevonden)
Maatregelen op dit gebied zijn in diverse landen onmiddellijk genomen.
In Gaza werd feest gevierd.

6. Peres, de Paus, Putin, Obama
Onze president spreekt via een video t.g.v. Jom Ha’atsmaoet:
* Sinds het begin van ons 65-jarig bestaan zien we het ene na het andere wonder. We hebben een geweldige economie en een geweldige wetenschappelijke en technologische gemeenschap opgebouwd.
De Paus stuurt de hartelijke groeten en zegent ons land.
Obama zegt: applaus voor jullie prestaties. Amerika stond naast jullie bij de oprichting. Dat blijft zo.
Putin wenst ons vrede en voorspoed.


7. Eilat

Op woensdag 17/4 zijn er 3 raketten op de badplaats afgeschoten.
De sirenes loeien. Mensen vluchten naar schuilplaatsen.
Er zij geen gewonden. Maar wel een behoorlijk aantal vakantiegangers en inwoners die een behandeling nodig hebben.
Dat is dus het ons bekende trauma, waar we dagelijks mee te doen hebben.
Afgeschoten uit de Sinaï of Egypte. Eilat is een vrij nieuw doelwit geworden. Het is een belangrijk vakantieoord.
In de omgeving staat een Iron Dome. Niet gebruikt. Wel worden nu een aantal ter bescherming toegevoegd. Zulk een apparaat kost $ 400 miljoen.
In Aqaba (Jordanië) zijn ook 2 raketten terecht gekomen. Aqaba ligt naast Eilat.
Het is duidelijk dat ook in ons land waar wenselijk, de beveiliging wordt verhoogd.
We moeten ons allen wel afvragen: waar lopen we nog veilig?

8. Syrië
Bashar al Assad waarschuwt het Westen voor de consequenties van het hulp bieden aan de opposanten. Hij verwijst naar de landen waaraan het Westen steun heeft gegeven.
De vraag is: heeft het Westen wel een goede analyse gemaakt van de consequentie van het geven van steun aan de opposanten?
Kijk naar Syrië, naar Egypte, ook naar Iran, waar jaren geleden de Sjah is weggejaagd.
Het Westen praat en doet eigenlijk niks. Onrust creëren. Tot nu toe 70.000 doden en 1.3 miljoen gevlucht.
Als ik dan lees over een motie in Nederland, die in de 2e Kamer wordt aangeboden over de handel met Israel, dan vraag ik me af wat al die mensen bezielt. Laten ze hun energie gebruiken om armoede op te heffen, om een vredig leven te organiseren, om positief te denken.
Weet men dan niet dat de moslimleiding Israel van de kaart wil vegen?

9. Balfourverklaring
Op 2-11-1917 heeft de toenmalige Engelse minister van BuZa Balfour een verklaring overhandigd aan het Joods Agentschap, waarbij het mandaatgebied aan het Joodse volk werd toegezegd.
Volgens de Arabische Liga was dat een foute beslissing, omdat het land Palestijns zou zijn en dus hun bezit.
Deze verklaring wordt getoond in de “Tel Aviv Onafhankelijkheidshal”.
De Arabische Liga is fel tegen. Het veroorzaakt volgens de Liga weer botsingen, bloedvergieten en ontkenning van het Palestijnse volk.
Engeland en de Internationale Gemeenschap zijn verantwoordelijk.
Noot: Voor de goede orde nogmaals gesteld dat G-d Abraham een stuk land heeft toegezegd. Dat gedurende 2000 jaar het eerst de Romeinen waren, daarna de Ottomanen en vanaf 1917 de Engelsen, die dit gebied als mandataris beheerden. Dit stuk land is nooit het eigendom van derden geweest.
Het land waar de Joden onder leiding van Mozes naar toe liepen is de geboorteplaats van het Joodse volk. Hij heeft toen ook de 5 boeken van Mozes (de Torah) gekregen.
In 1897 was Theodor Herzl de grondlegger van het georganiseerde Zionisme. In 1917 kregen we weer recht op ons eigen land (Balfour).
Herzl is de profeet van het moderne Zionisme.

10. John Kerry
De Amerikaanse minister van BuZa wil de vredesonderhandelingen weer nieuw leven in blazen.
Maar de vragen zijn: wat is zijn doel, zijn belangstelling en functie:
* De interne problemen van de PA en haar eisen om aan tafel te gaan zitten?
* De Hamas met haar eigen interne moeilijkheden en haar doel: weg met de Zionisten en het door hen bezette land?
* De problemen oplossen bij de Hezbollah dat in Syrië de opposanten steunt?
* Het huidige Egypte, waarbij president Morsi de grootste moeilijkheden heeft om zich te handhaven?
* Iran, dat een officiële bedreiging is?
Overigens is eigenlijk Abu Mazen geen officieel gemachtigd president meer. Hij moet nog steeds herkozen worden.
Kerry zegt niet meer dan 2 jaar de tijd te hebben om een oplossing te vinden. Hij was, zoals bekend, met Obama op bezoek in Israel.
Aardig om toe te voegen dat Syrië bij de Veiligheidsraad heeft geprotesteerd, omdat Israel aan de grens Syrische gewonden helpt

15. Israel kort
+++ Op 11,12 en 13 April zijn 5434 Syriërs naar Jordanië gevlucht. Het Jordaanse leger vangt hen op, helpt de gewonden en dan worden ze in een opvangcentrum ondergebracht
+++ Fayyad, de 1ste minister van de PA, werd in 2002 benoemd tot minister van Financiën. In 2007 tot 1ste minister. Hij liet scholen, klinieken, ziekenhuizen, wegen bouwen. Het Westen betreurt zijn aftreden, omdat hij goede relaties met het Westen had.
+++ Volgens de opperbevelhebber van het Iraanse leger zal Amerika nooit een oorlog tegen Iran beginnen. Amerika is op de hoogte van onze militaire kracht. Hij zegt ook tijdens de “Oorlogsdag-parade” dat hij de dreiging van het Zionistische regime niet serieus neemt.
+++ Egyptische toeristen bezoeken Teheran weer. Dit is de eerste vlucht sinds de revolutie in 1979. Men bezoekt vnl. de oude steden. Ook uit Iran weer bezoek aan Egypte. Men voelt duidelijk het verschil tussen
Shi’iten en Sunni’s. Iran is Shia en Egypte Sunni.
+++ Amerika stuurt troepen naar Jordanië om de grenzen met Syrië te beschermen. Jordanië heeft Amerika gevraagd om raketbatterijen te leveren, opdat de grens met Syrië beschermd wordt.
+++ De vakbond in Ierland aanvaardt het BDS (= boycot, desinvestering, sancties) tegen Israel. Dit geldt dus totdat Israel Palestina heet en de Joden verdreven zijn.
+++ Gebleken is dat Syrië chemische wapens in bezit heeft en die ook gebruikt.
+++ Turkije is het 1ste land dat een ambassadeur naar de Palestijnse Autoriteit stuurt. Ozkan heeft zijn kantoor in Oost-Jeruzalem.
+++ 65 jaar geleden had Israel een export van $ 6 miljoen. Vandaag een export van goederen en diensten van 91 miljard.
Dit ondanks aanslagen en oorlogen. Mogen we praten over een zakelijk wonder?
+++ Ondanks de heersende vijandschap (lees: oorlog) met Gaza zijn alleen al dit jaar in maart 4147 trucks met goederen over land naar Gaza geëxporteerd. Dit was inclusief 1360 trucks bouwmaterialen.
Uit Gaza 75 trucks met bloemen, kruiden en meubilair. Via Israel wordt een en ander naar diverse landen verstuurd.
+++ De in Oost-Jeruzalem wonende Palestijnse Aabieren ontvangen volgens de uitspraak van de rechter de Israelische nationaliteit. Dus ook kiesrecht, ziekteverzekering, enz. De Palestijnen tonen daarmee aan dat hun leven in Israel veel beter is dan bij de Palestijnse Autoriteit.
+++ Bibi zegt tijdens een interview op de BBC dat Israel het recht heeft om te voorkomen dat Syrië bepaalde wapens in handen heeft. “Wij hebben overigens geen belang om bij hun interne oorlog te zijn betrokken.”
+++ Een aantal voormalige EU-officials heeft Catherine Ashton benaderd en haar gevraagd het Midden-Oosten beleid te wijzigen. Israel moet de nederzettingen anders behandelen en als staat een bezetter worden genoemd en is ook verantwoordelijk voor alles wat er in Judea en Samaria gebeurt.

Stichting Lechaim
Ik ben begonnen met een bericht over het werk van onze stichting, die steun geeft aan slachtoffers van terreur.
Ik doe als slot een beroep op u allen om de stichting financieel te steunen, opdat wij in Israel de diverse projecten mede kunnen helpen wat betreft de financiering.
Internationaal en nationaal voelt men de consequenties van de financiële crisis. Help ons en bekijk wat u voor de slachtoffers kunt doen.
Dank bij voorbaat
Shalom
Harry